• ... A SLOVO BOLO U BOHA

     • 8. 12. 2017 sa v Humennom uskutočnilo arcidiecézne kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Aj naši žiaci sa takýmto spôsobom poďakovali Bohu za všetky jeho dary. Katarína Gazdová (kvarta) sa v kategórii próza umiestnila na peknom 2. mieste. Klára Halasová (kvarta) získala v kategórii poézia krásne  1. miesto, takže postupuje na celoslovenské kolo. Obidvom recitátorkám srdečne blahoželáme!

     • Súťaž v šachu

     • Dnes (13.11.2017) sa v Humennom uskutočnilo regionálne kolo v súťaži v šachu. Naši súťažiaci Martin Klacik (kvinta)  a Veronika Bubnárová (IV.AG) obsadili vo svojich kategóriách krásne 2. miesto, čím si zabezpečili postup  na krajské majstrovstvá stredných škôl. Ďakujeme a blahoželáme.