• Euroscola 2018 - výsledky

     • V piatok 15. decembra 2017 o 12:00 boli kanceláriou EP vyhlásené výsledky programu Euroscola pre rok 2018.

      Slávnostného odovzdávania diplomov sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu Monika Beňová, Vladimír Maňka, Ivan Štefanec a Jana Žitňanská.

      Naša škola obsadila krásne 2. miesto. Tešíme sa a blahoželáme.

      Zoznam víťazných škôl pre rok 2018:

      1. Gymnázium Giraltovce
      2. Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou
      3. Obchodná akadémia Lučenec
      4. Gymnázium Dubnica nad Váhom
      5. Gymnázium Detva
      6. Stredná priemyselná škola Snina
      7. Cirkevná spojená škola Humenné
      8. Gymnázium Tvrdošín
      9. Hotelová akadémia Košice