• Československé finále súťaže Rozhoduj o Európe
     • Československé finále súťaže Rozhoduj o Európe

     • Od stredy 22.1.2020 do nedele 26.1.2020 háji farby našej školy, mesta, okresu i prešovského kraja  na česko-slovenskom finále súťaže ROZHODUJ o EURÓPE naša študentka II.AG Eugénia Ficková.

      V Bratislave v hoteli Mercury sa zišlo 70 študentov z českej a slovenskej republiky, aby diskutovali, súťažili, prijímali nové vedomosti a zažili atmosféru, ktorá vládne v európskych inštitúciách v Bruseli. Program je mimoriadne bohatý a atraktívny a musíme vyzdvihnúť profesionalitu organizátorov.

      Hneď v stredu večer privítali účastníkov hlavní organizátori : Tatiana Chovancová a Patrik Kováč z SFPA (slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku) a Tímea Červeňová a Michael Murad z EUTIS (česká neziskovka propagujúca EÚ).

       Nasledovalo zahájenie modelového zasadnutia inštitúcií EÚ v rámci projektu Rozhoduj o Európe. Prišli mimoriadne vzácni hostia : Matthias Barner, riaditeľ zastúpenia nadácie Konrad Adenauer Stiftung v Českej republike a na Slovensku, Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na Slovensku, Pavol Kukučka, vedúci zastúpenia Európskej komisie v Česku, Igor Blahušiak, riaditeľ odboru komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR, Ludmila Johnová vedúca siete Eurocenter v českej republike, Michaela Doležalová z Českej rady detí a mládeže a prostredníctvom videoprojekcie sa zahájenia zúčastnila aj europoslankyňa ČR Martina Dlabajová. Všetci prítomní vyzdvihli účasť mladých ľudí a tomto projekte a ich radosť bola úprimná.

      Nuž a nasledovala akoby „slepá mapa“, kde sa v miestnosti určil západ, východ, sever, juh a účastníci sa po nej rozložili podľa toho odkiaľ prišli. No a verte, že mapa bola úžasná forma zoznámenia sa. Každý účastník sa predstavil a tak sa čeština prelínala so slovenčinou a bolo to skutočne veľmi zaujímavé a interaktívne. Do Bratislavy prišli mladí Európania z miest : Karlovy Vary, Stachov, Ústi nad Labem, Děčín Příbram, Prachatice, České Budejovice, Třebíč, Přerov, Brno, Bruntál, Ostrava, Olomouc, Nový Jičín, Bratislava, Sereď, Trenčín, Piešťany, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Topolčany, Nitra, Vráble, Detva, Hriňová, Rimavská Sobota, Košice, Sečovce, Prešov, Vranov nad Topľou a Medzilaborce.  

      Vo štvrtok to už išlo do tuhého. Bolo formálne zahájené jednanie inštitúcii EÚ a predstavená agenda modelového zasadnutia. Jednať začal jednak európsky parlament a jednak európska rada. Jedna časť  študentov sa stala poslancami Európskeho parlamentu za jednotlivé frakcie a druhá časť zastupovala 28 krajín v európskej rade. Naša Eugenika sa stala na celé toto obdobie ministerkou práce a hospodárstva Bulharskej republiky. Modelové zasadnutie riešilo dva významné návrhy dokumentov 

      1. NARIADENIE Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s niektorými tovarmi, ktoré by mohli byť použité na trest smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské či ponižujúce zachádzanie alebo trestanie.  
      2. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii.

      No a verte, tak poslanci ako aj ministri rozobrali návrhy do nitky, každý bojoval za svoju krajinu, obhajoval svoje záujmy, prebiehali aj zákulisné rokovania a jednania a tiež neformálne jednania. No a tieto rokovania trvali v kuse niekoľko hodín a opäť niekoľko hodín. Presne tak, ako to funguje vo veľkej európskej politike.

      A keďže sa nedalo iba rokovať, organizátori  spestrili program  rôznymi workshopmi a aktivitami : Dialóg s mládežou, Program Erasmus+, Európske zbory solidarity, Interaktívny vedomostný kvíz, EÚ a mladí ľudia, Štruktúrovaný dialóg...

      V piatok k účastníkom  zavítali europoslanci Markéta Gregorová (ČR) a Vladimír Bilčík (SR).   Otázok bolo veľmi veľa a verte mladí ľudia dali riadne zabrať europoslancom. No a pomedzi to rokovania, rokovania, rokovania.

      V sobotu čaká účastníkov interaktívne spoznávanie Bratislavy a vraj sa je na čo tešiť.  Potom znova schôdza parlamentu a rady. Všetko to sa skončí v nedeľu, kedy budú vyhodnotení aj najúspešnejší účastníci, ktorí budú mať možnosť navštíviť Brusel.                             –bj-

    • Мы победили!
     • Мы победили!

     • Dňa 23.1.2020 sa žiak nášho Cirkevného Gymnázia Norbert Jakubek zúčastnil krajského kola súťaže Ruské Slovo, ktoré sa konalo v Prešove. Ide o súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku. Téma súťaže sa niesla v znení  Спасибо за мир!  Vďaka za mier! Je veru začo ďakovať, preto sme aj v úvodnom slove spoločne vzdali hold minútou ticha všetkým obetiam 2. svetovej vojny. Norbert prednášal úryvok z diela Michaila Alexandroviča Šolochova – Osud človeka! Toto dielo je označované ako jedno z najzávažnejších diel povojnovej sovietskej literatúry. Trojčlenná komisia bola milo prekvapená z jeho prednesu a tiež  pochválili aj jeho herecké vystupovanie. A tak sme vyhrali! Vyhrali sme 1. miesto a tak si vydobyli postup na Celoslovenské kolo do Košíc, ktoré sa uskutoční 28.2.2020. Po odovzdaní diplomu sme už s radosťou mysleli na cestu domov, avšak znova sme sa tešili z ďalšieho ocenenia. Norbert získal aj cenu od Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove. Pracovníčka Ruského centra Norbertovi tiež zablahoželala k víťazstvu a poďakovala mu za jeho záujem pracovať s ruským jazykom a zaželala mu veľa úspechov. Na našom Gymnáziu sa prvý rok vyučuje ruský jazyk a hneď v tomto prvom roku začíname s úspechom! Ďakujem Norbertovi za jeho záujem šíriť hodnotnú ruskú literatúru a zodpovedný prístup k výučbe ruského jazyka.

      Mgr. Ivana Janočková

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Oznamujeme rodičom, že rodičovské združenie sa uskutoční vo štvrtok 23.1.2020 v čase od 14:30 do 17:00 hod. a to formou individuálnych konzultácií.