• Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov od 1.6.2020
     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov od 1.6.2020

     • Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Cirkevnej spojenej škole, org. zložka Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia  vo Vranove nad Topľou v období od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020: pokyny-zs-skd.pdf

      Čestné vyhlásenie pre rodičov žiakov: cestne-vyhlasenie.doc

      Dotazník pre zamestnanca: dotaznik-pre-zamestnanca.doc    • Rozhodnutie k prijímacím skúškam pre 8-ročný odbor
     • Rozhodnutie k prijímacím skúškam pre 8-ročný odbor

     • Dňa 25.5.2020 bolo vydané rozhodnutie ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do 1. ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

      Prvý termín prijímacích skúšok je stanovený na 15.6.2020 (alebo 16.6.2020 v prípade vysokého počtu uchádzačov).

      Celé znenie rozhodnutia si môžete pozrieť na tomto odkaze: Rozhodnutie_k_prijimackam_-_8r..pdf

    • Výsledky prijímacieho konania 4-ročný odbor
     • Výsledky prijímacieho konania 4-ročný odbor

     • Na základe doručených prihlášok a pridelených bodov v zmysle kritérií prijímacieho konania bolo stanovené konečné poradie pre 4-ročný študijný odbor gymnázia:

      Vysledky_prijimacieho_konania__4-rocny_odbor.pdf


      Najneskôr do 4.6.2020 je potrebné, aby prijatí žiaci doručili na adresu školy resp. e-mailom na gfavranov@gmail.com Potvrdenie_o_nastupe.docx.


    • Otváranie škôl od 1.6.2020
     • Otváranie škôl od 1.6.2020

     • https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

      Na základe Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa budú môcť otvoriť brány materských škôl a brány základných škôl pre 1. - 5. ročník. O tom, ako majú školy postupovať, je zverejnené v týchto dokumentoch:

      Organizacia_a_podmienky_prevadzky_MS_od_1.6.2020.pdf

      Organizacia_a_podmienky_prevadzky_ZS_od_1.6.2020.pdf

      Všetky ďalšie podrobnosti nájdete na stránke: https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/    • Aktualizované kritériá prijímacích skúšok
     • Aktualizované kritériá prijímacích skúšok

     • V zmysle zákona NR SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 6.5.2020 riaditeľ školy určuje podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného štúdia:

      Kriteria_prijimacieho_konania_4-rocny_odbor-nove.pdf

      Termín podania prihlášky na strednú školu: 15.5.2020.