• Svätosť
    • Múdrosť
    • Láska
 • Najnovšie

  Novinky

   • Polročná pedagogická rada
   • 23. 1. 2023
   • Dňa 25. januára 2023 (streda) sa uskutoční polročná pedagogická rada, na ktorej prebehne hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2022/2023.

    Organizačná zložka: CZŠ - I. stupeň (B92): začiatok o 13:00 hod.

    Organizačná zložka: GFA + CZŠ - II. stupeň (RO): začiatok o 14:00 hod.

   • Polročná pedagogická rada: Čítať viac
   • 10. vianočný misijný jarmok
   • 22. 12. 2022
   • Dva záverečné dni kalendárneho roku 2022 prežili aj deti na prvom stupni CZŠ v skvelej atmosfére jubilejného 10. vianočného misijného jarmoku. Už niekoľko dní pred ním si žiaci kupovali tombolové lístky.

    Prvý deň po skončení príprav predajných stánkov a ich prehliadke sa deti ticho usadili a vychutnali si Vianočnú besiedku, ktorú pre nich tento rok pripravili druháci. Na ňu pozvali aj svojich rodičov, ktorí takto mohli vidieť výborné herecké talenty svojich deťúreniec. Ukázali, ako sa zvieratká tešia na Vianoce ako aj v scénke Červené čižmičky poukázali na pravý zmysel Vianoc. Nezabudli na piesne či vinše, ktoré sú ich neodmysliteľnou súčasťou. Po skončení besiedky sa začal predaj, na ktorý dozerali najstarší štvrtáci a pri ktorom si všetci prakticky overili aj vedomosti z matematiky. Natešení sa chválili, čím všetkým obdarujú svojich príbuzných. Mohli využiť aj stánok, kde sa maľovalo

   • 10. vianočný misijný jarmok: Čítať viac
   • Na Slovensku hľadajú pred Jubilejným rokom svedkov viery
   • 5. 12. 2022
   • Cirkev bude sláviť Svätý rok v roku 2025. Jeho prípravou a organizáciou je poverená Svätým Otcom Františkom Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné, alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napr. Svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom v období 2015 – 2016. Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi. Jubileum ponúka veriacim možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre zosnulých; je to rok zmierenia a obrátenia, solidarity a oddanosti spravodlivosti v službe Bohu a svojim bratom a sestrám.

   • Na Slovensku hľadajú pred Jubilejným rokom svedkov viery: Čítať viac
   • "Chrípkové prázdniny"
   • 5. 12. 2022
   • Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, bude z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ vyučovanie pre všetky triedy materskej školy, pre II. stupeň základnej školy (budova Školská 650) a pre gymnázium od zajtra 6.12.2022 (utorok) do 12.12.2022 (pondelok). Nástup do školy je 13.12.2022 (utorok).

   • "Chrípkové prázdniny" : Čítať viac
   • "Chrípkové prázdniny" pre I. stupeň ZŠ
   • 28. 11. 2022
   • Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, bude z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ vyučovanie pre I. stupeň základnej školy (budova Bernolákova 92) od zajtra 29.11.2022 (utorok) do 5.12.2022 (pondelok). Nástup do školy je 6.12.2022 (utorok).

   • "Chrípkové prázdniny" pre I. stupeň ZŠ: Čítať viac
   • Pasovanie prvákov
   • 25. 11. 2022
   • Každoročne sa v našej škole uskutočňuje podujatie dôležité pre našich prvákov - "PASOVAČKA".

    Pekným a hlavne milým slovom sa k nim prihovorila princezná, ktorá im pripomenula, aké dôležité je učiť sa čítať, písať, počítať ... Tiež si vypočuli krásnu rozprávočku o zvieratkách a po spoločnom sľube každý prvák získal certifikát žiaka - prváka.

   • Pasovanie prvákov: Čítať viac
  • Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
  • Arcibiskupstvo Košice
  • MŠVVaŠ SR
  • Katolícka univerzita