• Svätosť
    • Múdrosť
    • Láska
 • Najnovšie

  Novinky

   • Mikulášsky misijný jarmok
   • 7. 12. 2018
   • 6.12.2018 sa v našej škole uskutočnil jarmok, ktorý s nadšením pripravili žiaci s pomocou rodičov, učiteľov a kňazov.

    Školská chodba sa zaplnila stánkami s výborným jedlom a s vlastnoručne pripravenými výrobkami. Zisk z jarmoku bol 976,60 eur. Bude použitý na misijné účely.

    Po jarmoku nasledovala svätá omša, ktorou sme sa poďakovali za všetky dary od nášho Nebeského Otca i za to, že aj my všetci môžeme byť darom pre iných.

   • Čítať viac
   • Projekt "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia telocvične"
   • 26. 10. 2018
   • ša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Jedným z nich je aj projekt "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia telocvične", ktorého cieľom je zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. Dňa 25.10.2018 sa v rámci tohto projektu uskutočnil malý florbalový turnaj žiakov osemročného gymnázia, z ktorého fotografie si môžte pozrieť v galérii. Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

   • Čítať viac
   • Európsky deň jazykov v projekte Erasmus+
   • 23. 10. 2018
   • Dnes sme v rámci projektu Erasmus pod názvom Motivation by Innovation oslávili Európsky deň jazykov. Napriek tomu, že tento deň sa obvykle uskutočňuje 26. septembra, radi sme počkali na našu vzácnu návštevu z Dánska, Portugalska, Turecka a Poľska, aby sme sa spolu s nimi zúčastnili aktivít v rámci projektu Erasmus +.

   • Čítať viac
   • Prechádzka „Korunami stromov“
   • 25. 9. 2018
   • Žiaci nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou si v piatok 21. septembra vychutnali zaslúženú výhru v Bachledovej doline na Chodníku korunami stromov.

    Takmer 50-tka žiakov dvakrát vyhrala 1. miesto v charitatívnej zbierke nadácie Úsmev ako dar a odmenou im bolo perfektné a slnečné dopoludnie v prekrásnom prostredí Bachledovej doliny.

   • Čítať viac
  • Zoznam galérií

  • Klzisko 2018
   Klzisko 2018
   4
  • Primapárty
   Primapárty
   7
  • Memorandum o spolupráci
   Memorandum o spolupráci
   6
  • Začiatok šk. roka
   Začiatok šk. roka
   9
  • Ústna časť maturitnej skúšky
   Ústna časť maturitnej skúšky
   26
  • Prijímacie skúšky - 17.5.2018
   Prijímacie skúšky - 17.5.2018
   10
  • Prijímacie skúšky
   Prijímacie skúšky
   17
  • Základný plavecký výcvik IV.A
   Základný plavecký výcvik IV.A
   6
  • Erasmus+ Portugalsko
   Erasmus+ Portugalsko
   20
  • Maturita 2018 - matematika
   Maturita 2018 - matematika
   7
  • Maturita 2018
   Maturita 2018
   75
  • LVK MŠ
   LVK MŠ
   10
   • Arcibiskupstvo Košice
   • MŠVVaŠ SR
   • Katolícka univerzita