Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
 org.zložky : CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia
 ŠKD pri CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia, ktorý je jej súčasťou
 Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi
Adresa školyŠkolská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
Telefón057/4421300 - Bernolákova 92 - ZŠ 1.-4. r.
 057/4462152 - Dobrianskeho 1494 - MŠ
 057/4464281- Školská 650 - gymnázium, ZŠ 5.-9. r.
 0904509150 - mobilný telefón
E-mailczsvranov@gmail.com, gfavranov@gmail.com
WWW stránkawww.cssvranov.edupage.sk, www.css-vranov.sk
ZriaďovateľKošická arcidiecéza, Hlavná 28 , Košice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Marián Babej057/44642810904509150marian.babej@gmail.com
ZRŠMgr. Katarína Nemcová057/4464281 aktak.nemcova@gmail.com
ZRŠIng. Jozef Varga057/4464281 jozef.varga4@gmail.com
ZRŠMgr. Alena Tuľáková057/44621520918668960cmsvranov@gmail.com
ZRŠMgr. Anna Ďuríková057/4421300 anouche38@gmail.com

Rada školy

 Titul, meno a priezviskoKontakt
predsedaIng. Bernardína Jedináková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Jozef Tušim 
 Mgr. Zuzana Hrubovská 
zástupcovia rodičovIng. Katarína Kundravá 
 Bc. Peter Benčo 
 Mgr. Slávka Nemčíková Malošová 
zástupca zriaďovateľaThLic. Štefan Albičuk, PhD. 
 Mgr. Miroslav Jacko 
 Mgr. Ján Vasiľ 
 Mgr. Štefan Korinok 
zástupca žiakovLukrécia Lecáková, od 1.6.2019 Sofia Grittersová 

Poradné orgány školy

1) Pedagogická rada školy - všetci pedagogickí zamestnanci

2) Gremiálna rada školy - vedenie školy, ekonóm, vedúci MZ a PK

3) Metodické združenie a predmetové komisie


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK rímskokatolíckeho náboženstvaPaedDr. Ing. Peter Orendáčrímskokatolícke náboženstvo 
PK slovenského jazyka a literatúryMgr. Monika Klacikováslovenský jazyk a literatúra 
PK anglického a nemeckého jazykaPaedDr. Róbert Majzlíkanglický jazyk, nemecký jazyk 
PK matematikyIng. Jaroslava Babejovámatematika, informatika, technická výchova 
PK spoločenskovednýchpredmetovMgr. Rudolf Kľučárdejepis, zemepis, občianska výchova 
PK prírodovedných predmetovIng. Terézia Mašlankováprírodopis, fyzika, chémia 
PK TSVMgr. Vilim Jedináktelesná a športová výchova 
PK výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovyMgr. Jozef Tušimvýtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova 
ŠKDMgr. Anna BelinskáŠKD 
MZMgr. Anna Ďuríkovávšetky predmety 1. stupňa ZŠ, špec. triedy, MŠ 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15.9.2018: 396

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov k 31.8.2019z toho ŠVVPPočet žiakov k 15.9.2018z toho ŠVVP
MŠI17 17 
MŠII18 18 
MŠIII19 19 
I.A25 25 
I.AG23 23 
príma20 20 
II.A172171
II.AG20 19 
sekunda24 24 
III.A19 18 
III.AG26 27 
tercia24 25 
IV.A14 14 
IV.AG18 18 
kvarta22 22 
V.A221221
sexta18 18 
VI.A10 10 
VII.A13 13 
oktáva18 18 
IX.A9191

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

a) gymnázium

4-ročný odbor

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu: 35 / počet dievčat: 24

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu: 4 / počet dievčat: 2

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu: 24 / počet dievčat: 16

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: spolu: 8 / počet dievčat: 3

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: spolu: 24 / počet dievčat: 10

/pozn. prestup žiakov z osemročnej na štvorročnú formu/

8-ročný odbor

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu: 25 / počet dievčat: 7

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu: 0 / počet dievčat: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu: 21 / počet dievčat: 5

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: spolu: 21 / počet dievčat: 5

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: spolu: 20 / počet dievčat: 4

b) základná škola

V školskom roku 2018/2019 v 9. ročník končilo 9 žiakov.

2 žiaci skončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku.

O štúdium v osemročnej forme gymnázia prejavilo záujem 18 žiakov piateho ročníka.

Do 1. ročníka základnej školy sa pri zápise zapísalo 23 žiakov.

Počet detí materskej školy odchádzajúcich do základnej školy: 19 detí.

Rozmiestnenie žiakov končiacich ZŠ v šk. roku 2018/2019:


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení17 243  26
prijatí16 243  25
% úspešnosti94,12 100100100  96,15

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOCDJCGGCVICVMCSJDEJDRAFIMFYZGEOHUVCHE
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A1,4            1 
I.AG1,95 2,05     1,64 1,861,951,95 2,27
príma2,05 2,05     2  2,051,951,3 
II.A1,13            1 
II.AG2,25 1,8     1,3  2,251,6 2,25
sekunda2,08 1,58     1,67  1,921,791,211,63
III.A1,29            1,06 
III.AG1,851,351,58     1,23  1,581,42 1,5
tercia2 1,22     1,26  21,52 1,83
IV.A1,07            1 
IV.AG2,44 2,33     1,75  13 2
kvarta1,73 1,41     1,14  1,641,45 1,55
V.A2,14 2     1,77   2,181,68 
sexta1,94 1,56     1,33  1,671,44 1,94
VI.A4 3,7     3,6  4,14,21 
VII.A4,08 4,38     4,23  4,154 4
oktáva2 1,45     1  1,672 1,83
IX.A2,44 3,22     3  3,783 3,22

TriedaILIINSIFVINFKNBKAJKNJMATMDVNBVNASNEJOBNOBVPPB
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A    1,08  1,52       
I.AG   1,141  2,45   2,361,45  
príma   1,651,05  2,45   2,351,2  
II.A    1  1,53       
II.AG   1,451  2,75   2,41,55  
sekunda   1,171,08  1,67   1,921,08  
III.A   1,241,24  1,53       
III.AG   1,351 1,882,38   2,421,42  
tercia   1,351  2,17   1,651,22  
IV.A   11  1,21       
IV.AG   1,212,44 1,33   3,242  
kvarta   1,181  2,36   1,591,05  
V.A   1,451  2,361,68      
sexta   1,441  2,44   1,561,56  
VI.A   4,21,2  4,12,1   2  
VII.A   3,081,46  41,92   3  
oktáva   1,6711,83 1   2,331,33  
IX.A   2,891  3,33   2,891,56  

TriedaPCVPRIPDAPVORGVRHRKSRPZRSFRUJSAJSEBSEDSEFSEG
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A   1,2           
I.AG               
príma               
II.A1  1,19           
II.AG               
sekunda               
III.A1,06 1,35            
III.AG               
tercia               
IV.A1 1,07            
IV.AG         1 2,331,6712
kvarta               
V.A               
sexta               
VI.A               
VII.A               
oktáva           1,4511,51,25
IX.A               

TriedaSCHSENSKNSEMSNBSNJSSJSJLSPSSPRSEESPRTCHVTECTSV
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A       1,6 1,36    1
I.AG       1,82 1    1,14
príma       1,9 1    1,05
II.A       1,71 1    1
II.AG       1,3 1,3    1
sekunda       1,71 1    1
III.A       1,47 1,17    1,06
III.AG       1,85 1    1,05
tercia       2,04 1    1
IV.A       1,29 1    1
IV.AG21,632 1 2,561,671    1
kvarta       1,55 1    1
V.A       2,09 1,05   1,411,05
sexta       1,83 1    1
VI.A       3,6 1,6   1,42,4
VII.A       4,08 2,46   2,081,15
oktáva1,831,67 1,25 3 1,5611    1
IX.A       3 1,22    1,22

TriedaTEVTVPUMKVUCVLVVMRVUMVYCHVYVZTVZEM
MŠI           
MŠII           
MŠIII           
I.A        1  
I.AG  1        
príma        1  
II.A   1    1  
II.AG  1        
sekunda        1,04  
III.A    1,29   1,06  
III.AG           
tercia           
IV.A    1,21   1  
IV.AG           
kvarta           
V.A        1  
sexta  1        
VI.A        1  
VII.A        1,23  
oktáva           
IX.A     1,441,56    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
MŠI17000017000
MŠII18000018000
MŠIII19000019000
I.A25002320003
I.AG2395800000
príma2078500000
II.A17143000000
II.AG2065900220
sekunda24154410000
III.A19150210001
III.AG26128600000
tercia24125601000
IV.A14140000000
IV.AG18261000000
kvarta22136300000
V.A22132700100
sexta1884600000
VI.A1000550410
VII.A1300490190
oktáva18123300000
IX.A902700010

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠI1700,0000,0000,00
MŠII1800,0000,0000,00
MŠIII1900,0000,0000,00
I.A252647105,88236294,4828511,40
I.AG233037138,053023137,41140,64
príma202062103,102062103,1000,00
II.A17151389,00151389,0000,00
II.AG203417170,853261163,051567,80
sekunda242585107,712585107,7100,00
III.A192470137,22166392,3980744,83
III.AG264119158,424116158,3130,12
tercia242847123,782821122,65261,13
IV.A141431102,211431102,2100,00
IV.AG182067114,832063114,6140,22
kvarta222204100,182204100,1800,00
V.A22219699,82218599,32110,50
sexta182372131,782372131,7800,00
VI.A101949194,901860186,00898,90
VII.A133289253,002731210,0855842,92
oktáva182503139,062503139,0600,00
IX.A91741193,441683187,00586,44

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemer
Testovanie SJL- T5 2018 2150,0 %58,4 %
Testovanie MAT - T5 20182154,9 %59,3 %
    
Testovanie SJL- T9 2018940,0 %62,3 %
Testovanie MAT – T9 2018939,3 %63,1 %
    
Testovanie SJL T9- kvarta2264,4 %62,3 %
Testovanie MAT T9- kvarta2270,0 %63,1 %

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Ústna forma MS sa konala v termíne 27. - 29. mája 2019. K maturitným skúškam pristúpilo 36 študentov. Na škole pracovalo 12 maturitných komisií. Jedna žiačka absolvovala dobrovoľnú skúšku z fyziky. V riadnom skúšobnom období zmaturovalo 36 študentov.

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB235(15/20)43,95%3560,14%35121571 1,9135
Biológia 20(4/16)    12521 1,6020
Dejepis 5(2/3)    221  1,805
Fyzika 5(2/3)     41  2,205
Geografia 5(2/3)    2111 2,205
Chémia 10(2/8)    721  1,4010
Informatika 8(8/0)    611  1,388
Katolícke náboženstvo 1(1/0)     1   2,001
Matematika 7(5/2)79,04%7  61   1,147
Nemecký jazykB24(1/3)18,30%130,00%1121  2,004
Občianska náuka 9(3/6)    44 1 1,789
Slovenský jazyk a literatúra 36(15/21)56,08%3676,79%3617136  1,6936

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
MŠI7910 A materská škola 
MŠII7910 A materská škola 
MŠIII7910 A materská škola 
I.A7921 B základná škola 1. stupeň 
I.AG7902 J gymnázium 
príma7902 J gymnázium 
II.A7921 B základná škola 1. stupeň 
II.AG7902 J gymnázium 
sekunda7902 J gymnázium 
III.A7921 B základná škola 1. stupeň 
III.AG7902 J gymnázium 
tercia7902 J gymnázium 
IV.A7921 B základná škola 1. stupeň 
IV.AG7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
V.A7922 D základná škola 2. stupeň 
sexta7902 J gymnázium 
VI.A7922 D základná škola 2. stupeň 
VII.A7922 D základná škola 2. stupeň 
oktáva79025 gymnázium 
IX.A7922 D základná škola 2. stupeň 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer(stav k 15.9.2019) – prepočítané osoby

Pracovný pomer

Počet pedag. zamestnancov.

Počet nepedag. zamestnancov

TPP – prepočítaný počet

prepočítaný počet

prepočítaný počet

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

11,5

6

18,1

2

37,6

5

2

3,4

0

9,4

 Z toho znížený úväzok

(fyzické osoby)

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

 

 

1

0

1

0

2

 

 

0

0

2

0

2

ZPS (z celkového počtu)

CZŠ

G

Celkom

 

2

0

1

3

 

0

0

2

2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

- prepočítané osoby

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 34,634,6
vychovávateľov 22
asistentov učiteľa 11
    
spolu 37,637,6

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

(stav k 30.6.2019)

Počet učiteľov s 1. atestáciou: 13

Počet učiteľov s 2. atestáciou: 12

Počet učiteľov so 6% kreditovým príplatkom: 2

Počet učiteľov s 12% kreditovým príplatkom: 25

Podľa plánu kontinuálneho vzdelávania absolvovali pedagogickí zamestnanci rôzne druhy vzdelávania nasledovne :

Adaptačné vzdelávanie: 1 pedagóg

Aktualizačné vzdelávanie: 9 pedagógov

Inovačné vzdelávanie: 0

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie: 1 pedagóg

Kvalifikačné vzdelávanie: 1

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

- gymnázium

4.10. 2018 Cezpoľný beh žiakov ZŠ a SŠ, Vranov nad Topľou

Družstvo žiakov: Kristián Dindák, Juraj Ficko, Patrik Mihalčin - 3. miesto

4.10. 2018 Cezpoľný beh žiakov ZŠ a SŠ, Vranov nad Topľou

Družstvo žiakov: Mária Hrubovská, Dominika Vašková, Júlia Venceľová - 2. miesto

22.10.2018 Stolný tenis žiakov SŠ, Gymnázium Vranov nad Topľou

Družstvo žiačok: Dominika Vašková, Jolana Tirpáková, Karin Kosová - 3. miesto

23.10.2018 Stolný tenis žiakov SŠ, Gymnázium Vranov nad Topľou

Družstvo žiakov: Kristián Dindák, Peter Kos, Matúš Bratko - 2. miesto

11.10.2018 Obvodové kolo v šachu žiakov SŠ, Humenné

Veronika Bubnárová - 2. miesto

Martin Klacik - 2. miesto

Lukáš Šimkanin - 4. miesto

13.11.2018 Halový futbal žiakov stredných škôl Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou

Družstvo žiakov:

Dindák Kristián, Babinský Kristián, Kos Peter, Puškár Filip, Polaščík Kristián, Ficko Juraj ,Zubko Jakub, Pačuta Samuel, Mihalčin Patrik, Polák Ján - 3. miesto

14.11.2018 Arcidiecézna spevácka súťaž: O Alžbetinu ružu

Klára Halasová, Miriam Hoľková - 1. miesto

5.12. 2018 Arcidiecézna futbalová súťaž žiakov CŠ, Bardejov CSŠ

Družstvo žiakov:

Jozef Šimko, Matej Dulovec, Adam Benčo ,Martin Kasanický ,Filip Puškár

Martin Polák, Sebastián Dindák, Adam Kundrát

Daniel Makranský , Jakub Zubko - 1. miesto

8.12. 2018 Arcidiecézna recitačná súťaž ... A Slovo bolo u Boha CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Katarína Gazdová, próza - 1. miesto

Kristína Krajňáková, próza - 2. miesto

Mária Hrubovská, poézia - 1. miesto

19.12.2018 Okresné kolo streľby zo vzduchovky, CVČ Vranov nad Topľou

Družstvo žiakov - Terézia Štefanová, Šimon Nagy, Jakub Štefan - 1. miesto

súťaž jednotlivcov: Terézia Štefanová - 1. miesto, Šimon Nagy - 2. miesto,

Jakub Štefaňák - 1. miesto

30.1. 2019 Okresné kolo matematickej olympiády, CVČ Vranov nad Topľou

Zuzana Kentošová - 3. miesto, Alena Vidová - 4. miesto

21.3. 2019 Okresné kolo biblickej olympiády žiakov SŠ, CSŠ Vranov nad Topľou

Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková - 1. miesto

21.3.2019 Okresné kolo biblickej olympiády žiakov ZŠ a OG, CSŠ Vranov n/T

Monika Rebjaková, Lenka Hamorníková, Pavol Gazda - 2. miesto

21.3. 2019 Okresné kolo vo volejbale žiakov SŠ - 2. miesto

Ema Dragulová, Martina Dargajová, Anna Motyľová, Aneta Mitrišinová, Miriam Michalovová, Rebeka Tkáčová

21.3. 2019b Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ - 2. miesto

Družstvo žiakov: Martin Kasanický, Martin Polák, Martin Demčák, Jakub Štefaňák, Andrej Kundrát, Oliver Puškár

22.3. 2019 Celoslovenské kolo recitačnej súťaže „ ... a Slovo bolo u Boha“

CSŠ Sv. Rodiny Bratislava

Katarína Gazdová , próza - 1. miesto

Mária Hrubovská, poézia - 3. miesto

22.3.2019 Okresné kolo biblickej olympiády žiakov ZŠ, CSŠ Vranov nad Topľou

Katarína Gazdová, Miriam Hoľková, Eugénia Ficková - 1. miesto

22.3.2019 Okresné kolo biblickej olympiády žiakov SŠ, CSŠ Vranov nad Topľou

Kristián Hreňo, Maroš Vida, Štefan Ocilka - 1. miesto

26.3. 2019 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, HZOS Vranov

Klára Halasová, poézia - 1. miesto

Katarína Gazdová, próza - 2. miesto

Jakub Smolák - 3. miesto

27.3. 2019 Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, CVČ Vranov n/T

Laura Calková - 1. miesto

9.4.2019 Okresné kolo matematickej olympiády, CVČ Vranov n/T

Laura Calková - 1. miesto

Mikuláš Gazda - 1. miesto

10.4. Krajské kolo biblickej olympiády SŠ, Prešov

Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková - 4. miesto

15.4.4.2019 Krajské kolo vedomostnej súťaže o EÚ - Mladý Európan, Prešov

Andrea Illéšov, Mária Zelenayová, Matej Nota - 2. miesto

2. 5.2019 Okresné kolo súťaže Mladý záchranár CO, Vranov nad Topľou

Barbora Hrubovská, Barbora Kľučárová, Diana Kľučárová, Imrich Vaško, Daniel Mucha - 3. miesto

6.5. 2019 Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, Prešov

Klára Halasová - kategória SŠ - poézia, 1. miesto

7.5. 2019 Okresné kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen, Vranov nad Topľou

Kategória 7. - 9. ročník

Daniel Mucha - 3. miesto

Kategória stredné školy

Miriam Hoľková - čestné uznanie

Eugénia Ficková - 3. miesto

Katarína Gazdová - 1. miesto

23.5.2019 Arcidiecézna spevácka súťaž - Pieseň pre svätého Otca, CZŠ Stropkov

Kristína Noemi Jenčová, Mária Hrubovská - kategória duetá, zlaté pásmo

Mária Hrubovská - sólový spev, zlaté pásmo

Barbora Nagyová - sólový spev, zlaté pásmo

Kamila Macková - sólový spev, strieborné pásmo

21.6.2019 Celoslovenské kolo recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín

Klára Halasová - 3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- materská škola

September:

Slávnostné uvedenie hracej exteriérovej zostavy Jungle Gym do prevádzky

„Narodilo sa bábätko“ - beseda s mamičkou spojená s praktickou ukážkou

Október:

„Poviem ti básničku“ - recitačná súťaž v Hornozemplínskej kinižnici vo Vranove nad Topľou

„Na ľudovú nôtu“- folklórne dopoludnie v MŠ s účasťou hostí - folkloristov

„Rozprávková babka, rozprávkový dedko“ - čítanie starých rodičov deťom v MŠ

„Milión detí sa modlí ruženec“ - celosvetová akcia, - zapojenie

„Deň jablka“

„Horííííí“ - beseda s bezpečnostným technikom z firmy Haspo

November

Deň otvorených dverí pre starých rodičov - spoločné dopoludnie straávené so starými rodičmi v škôlke

„Predvianočné fotenie detí“

„Erazmus“ - návšteva zahraničných hostí v MŠ , vystúpenie detí

Návšteva miestneho cintorína

December:

Vianočná akadémia v kultúrnom dome

Privítanie sv. Mikuláša

Vianočné korčuľovanie v STD Aréne

Január:

Trojkráľová posviacka priestorov

Karneval

Zimná kĺzačka

Zimné pokusy

Február:

Divadelné predstavenie Danka a Janka v MŠ

Výstava poľovníckych trofejí a preparovaných zvierat v Kultúrnom dome

„Les očami detí“ - výstava prác v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou

Marec:

Zážitkové čítanie v knižnici

Cililing - divadlo „O Statočnom Jankovi“

„Rodina je dar“ - zapojenie do národného týždňa manželstva - projekt v spolupráci s HZ knižnicou

Apríl:

Hvezdáreň v škôlke - „Na návšteve vo vesmíre“

Krížová cesta s p. kaplánom Mathiasom

„Stromy poznania“ - vysádzanie stromčekov v areáli šk. dvora spolu s lesníkmi z podniku Lesy SR

Divadielko v MŠ- „Triedenie odpadu“

„Deň stromu“ - beseda s lesníkom

Máj:

Deň matiek - slávnostná akadémia

Predplavecká príprava

Exkurzia k hasičom do požiarnej zbrojnice

Slávnostný zápis do ZŠ

„Safari“ - návšteva zábavno relaxačného centra

Jún:

Malá logická olympiáda- celoslovenská súťaž

Katechéza so sr. Janou - z kongregácie sestier B. Milosrdenstva

Noc v škôlke - predškoláci

Divadielko Haliganda

Deň otcov v Zámutove

Športová olympiáda

Výlet do PO - divadelné predstavenie - „O Červenej Čiapočke“ - DJZ Prešov

Rozlúčka predškolákov


- základná škola

P.č.

Termín

Názov aktivity

1.

26.09.2018

Európsky deň jazykov

2.

27.09.2018

Divadelné predstavenie: Ako Boh stvoril Róma – MsDK

3.

12.10.2018

Pasovanie prvákov

4.

12.10.2018

Dopravná výchova – III.A, IV.A

5.

15.10.2018

Dopravná výchova – I.A, II.A

6.

18.10.2018

Milión detí sa modlí ruženec        

7.

25.10.2018

Október- mesiac úcty k starším

8.

08.11.2018

Vystúpenie pre CMŠ sv. Kláry – I.A

9.

16.11.2018

Testovanie iBobor – IV.A

10.

30.11.2018

Sezónne činnosti - Klzisko

11.

07.12.2018

Pesničkový Mikuláš

12.

12.12.2018

Pytagoriáda  P3, P4 – školské kolo

13.

20.12 – 21.12.2018

VIII. vianočný misijný jarmok

14.

16.01.2019

Filmové predstavenie: Ukradnutá princezná

15.

15.02.2019

Valentínske korčuľovanie

16.

28.02.2019

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

17.

01.03.2019

Karneval na ľade

18.

07.03.2019

Slávnostný zápis za čitateľov - Hornozemplínska knižnica – I.A

19.

20.03.2019

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

20.

22.03.2019

Svetový deň vody

21.

26.03.2018

Pytagoriáda P3, P4 – okresné kolo

22.

01.04. – 12.04.2019

Základný plavecký vývik – III.A, IV.A

23.

02.04.2019

Prváčik mesta 2019

24.

11.04.2019

Zápis do 1. ročníka

25.

17.04.2019

Krížová cesta – IV.A

26.

03.05.2019

McDonald´s Cup – futbalový turnaj

27.

06.05.2019

Sviatok sv. Dominika Savia

28.

13.05. – 17.05.2019

Škola v prírode - Tále

29.

15.05.2019

Slávik Slovenska

30.

21.05.2019

Čarovný štetec, zázračná farbička

31.

23.05.2019

Pieseň pre Sv. Otca - Stropkov

32.

29.05.2019

Hlinená krása

33.

04.06.2019

Didaktické hry

34.

05.06.2019

LiFe Vranov – Hornozemplínska knižnica

35.

25.06.2019

Noc v škole – IV.A

- gymnázium

P.č.

Termín

Názov aktivity

1.

26.9.2018

Európsky deň jazykov, projektové stretnutie účastníkov projektu Erasmus

2.

4.10.2018

Deň so svätým Františkom

3.

11.10.2018

Detská policajná akadémia – preventívny projekt

4.

17.10. 2018

Za jednotu a mier JEDEN MILIÓN DETÍ spoločne v modlitbe

5.

23.10.2018

Jedno dieťa – jedna hračka, charitatívna akcia euroškolákov

6.

15.11.2018

Zoznamovací večierok stredoškolákov  Uchaľak

7.

7.12.2018

Detská policajná akadémia – preventívny projekt

8.

6.12.2018

Misijný jarmok, charitatívna zbierka na pomoc núdznym

9.

22.12.2018

Vianočná akadémia žiakov

10.

7.1.- 11.1.2019

Lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ  2.-stupeň

11.

14.1.- 18.1.2019

Lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ 1.stupeň

12.

26.2.2019

Detská policajná akadémia – preventívny projekt

13.

28.2.2019

DOD pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, workshopy, prezentácie projektov

14.

10.3. 2019

Krížová cesta 1. stupeň gymnázia

15.

17.3. 2019

Krížová cesta 2. stupeň gymnázia

16.

20.3.2019

Ako si vybrať VŠ, prednáška pre študentov – KU Ružomberok

17.

8.4. - 12.4. 2019

Zdokonaľovací plavecký výcvik 1.stupňa gymnázia

18.

16.4.2019

Detská policajná akadémia – preventívny projekt

19.

6.5.2019

Sviatok sv. Dominika Savia, kultúrne podujatie – filmové predstavenie

20.

10.5.2019

Detská policajná akadémia – preventívny projekt

21.

14.5. – 16.5.2019

Duchovné cvičenia žiakov 2.ročníka

22.

21.5. – 23.5.2019

Duchovné cvičenia žiakov sexty

23.

23.5.2019

Charitatívna zbierka – Úsmev ako dar

24.

29.5. - 31.5.2019

Kurz spoločenského tanca a výchovy pre žiakov 3.ročníka SŠ

25.

3.6.2019

Reprezentant mesta – morálne ocenenie úspešných žiakov

26.

6.6.2019

CVČ – vyhodnotenie súťaží a olympiád

27.

17.6-27.6. 2019

Školské výlety a exkurzie

28

24.6-26.6. 2019

Branecký kurz žiakov 3. ročníka SŠ

29.

27.6. 2019

Ocenenie vybraných žiakov otcom arcibiskupom v Košiciach

30.

27.6.2019

Ďakovná svätá omša, vyhodnotenie vých. – vzdel.výsledkov

31.

 

priebežne

Pravidelné stretnutia s rodičmi formou rodičovských združení a individuálnych konzultácií

32.

 

priebežne

 

Pravidelná účasť žiakov na predmetových súťažiach a olympiádach podľa harmonogramu súťaží v školskom roku 2018/2019

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

A) Dlhodobé

a) Infovek - škola je zapojená do projektu Infovek od roku 2000.

b) Renovabis - Podpora katolíckych škôl na Slovensku z nadácie Renovabis.

c) Národný projekt - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - zriadenie učebne pre kontinuálne vzdelávanie

B) V školskom roku 2018/2019 sa škola zapojila do projektov, ktoré sú v realizácii:

a) Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport - KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a K2 - strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce v súlade s cieľmi programu Erazmus+ a prioritami EÚ.

b) Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

c) Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

d) Projekt z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja - program Šport (schválená dotácia)

e) IT akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie

f) Získanie certifikátu ECDL pre žiakov a učiteľov - projekt IT akadémia

Prehľad uskutočnených aktivít programu Erasmus+ za šk. rok 2018/2019:

Projekt KA2 - Motivation by Innovation

22 - 26 október 2018 - projektové stretnutie na Slovensku

18 - 22 marec 2019 - projektové stretnutie v Turecku

(M. Babej, R. Majzlik, F. Vavrek, D. Šimko, D. Makranský)

12 - 14 jún 2019 - nadnárodné stretnutie v Dánsku (R. Majzlík, P. Šnajder)

Projekt KA2 - Be Allies not Bullies

26 - 30 november 2018 - stretnutie v Turecku

(R. Majzlík, E. Nadzam, M. Demčák, M. Demetrová, M. Hajník, L. Virbová)

25/02 - 1 marec 2019 - stretnutie v Dánsku

(K. Nemcová, A. Šnajderová, M. Hrubovská, L. Calková, B. Kundravá, V. Gdovinová, A.M. Vaverčáková)

6 - 13 máj 2019 - stretnutie v Grécku

(J. Tušim, P. Lojan, M. Polák, K. Kosová, A. Nota, N. Tuľáková, T. Vargová)

Projekt KA1 - Better teachers, better students

8 pedagogických zamestnancov:

M. Haňov, P. Šnajder - Malaga, Španielsko

E.A. Grajcarová, A. Šnajderová, R. Majzlík - Split, Chorvátsko

K. Nemcová - Malta,

S. Kisilová - Chorvátsko

P. Lojan - Portugalsko

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13.2.2019

Druh inšpekcie: tematická

Predmet školskej inšpekcie: úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti na gymnáziu - testovanie žiakov končiacich ročníkov gymnázia

Testovaná trieda oktáva - počet žiakov 18, testovania sa zúčastnilo 16 žiakov

Hodnotenie úrovne dosiahnutých výsledkov žiakov

Žiaci školy dosiahli v jednotlivých oblastiach testu nasledujúcu percentuálnu úspešnosť:

Základné znaky, vlastnosti a prejavy živých organizmov, organizmus a prostredie: 41,67%

Človek, jeho telo, zdravý životný štýl: 75%

Voda: 40,63%

Energia: 78,13%

Vlastnosti látok, chemické reakcie: 71,88%

Fyzikálne javy: 46,88%

Vzduch: 31,25%

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť v teste dosiahli 2 žiaci v intervale: 80 - 90%.

Najnižšiu 2 žiaci v intervale 30 - 40%.

Závery: Dosiahnutá priemerná úspešnosť testovaných žiakov oktávy bola 57,29%, čo predstavovalo výsledok horší v porovnaní s priemernou úspešnosťou v teste z prírodovednej gramotnosti za SR (62,1%), ako aj priemernou úspešnosťou žiakov v tomto teste za Prešovský kraj (60,3%).

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Cirkevná spojená škola sídlila v školskom roku 2018/2019 v troch budovách a to nasledovne :

Budova Bernolákova 92 1. - 4. ročník (4 triedy)

Budova Školská 650: 5. - 8.ročník (3 triedy)

Budova Dobrianskeho 1494: materská škola (3 triedy)

Budova Školská 650: gymnázium (10 tried)

Každá z tried má svoju vlastnú kmeňovú učebňu. Školský klub detí prevádzkujeme v kmeňových triedach l. stupňa.

Odborné učebne a ostatné priestory podľa budov:

Materská škola je 3-triedna MŠ. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Každá trieda má vlastnú herňu , spoločnú spálňu a sociálne zariadenie a samostatný vchod.

Vnútorné i vonkajšie priestory materskej školy sú estetické, funkčné a priebežne udržiavané.

- Herne - triedy materskej školy sú vybavené kvalitným dreveným, farebným nábytkom. Stoličky, stolíky a ostatný nábytok spĺňa kritéria určené pre deti predškolského veku. Vybavenie hračkami, učebnými pomôckami a didaktickým materiálom je dobré, priebežne dopĺňané podľa potrieb detí, ich vekovému zloženiu a podľa potrieb vzdelávacieho programu. Hračky a učebné pomôcky sú umiestnené tak, aby si ich deti mohli samé brať, používať aj odkladať. Priestorové usporiadanie tried vyhovuje najrôznejším skupinovým a individuálnym činnostiam detí. Podľa odporúčania ŠŠI z februára 2012 sme doplnili herne aj ďalším nábytkom - stoly a stoličky a taktiež detské ležadlá.

- Spálne materskej školy sú vybavené kvalitnými drevenými detskými ležadlami s drevenými roštami a novými matracmi. Vankúše a paplóny sú protialergické. Posteľné prádlo je nové s detskými motívmi, farebne zladené s farbou stien. Predškoláci používajú počas odpočinku plastové stohovateľné ležadlá, ktoré sa rozkladajú v jednej z tried.

- Materská škola je vybavená potrebnou audiovizuálnou technikou, zavádzame informačno-komunikačné technológie - máme prístup k internetu a vlastnú webovú stránku.

- Exteriér MŠ sa snažíme vylepšovať a dopĺňať záhradným nábytkom. Aj v tomto šk. roku sme dovybavili dvor MŠ novou šmýkačkou a detskými hojdačkami. Taktiež v spolupráci s rodičmi sme obohatili dvor o farebný drevený vláčik.

Deti sa svojou výtvarnou a inou činnosťou samé podieľajú na úprave a výzdobe prostredia , detské práce sú sprístupnené rodičom i verejnosti.

Všetky vnútorné a vonkajšie priestory CMŠ spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy týkajúce sa čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvetlenia a hlučnosti.

Priestory materskej školy boli účelne využívané aj v mimovyučovacom čase na realizovanie aktivít súvisiacich s jej poslaním. Materská škola nemá vytvorené bezbariérové prostredie.

Bernolákova 92: jazyková učebňa, učebňa náboženstva, rozcvičovňa, výdajňa stravy, kaplnka, ihrisko

Gymnázium : kaplnka, 1 jazyková učebňa, 2 učebne informatiky, učebňa FYZ/CHE, telocvičňa, výdajňa stravy, ihrisko

Chýbajúce priestory : vlastná školská jedáleň ( prevádzkujeme tri výdajne stravy a strava sa dováža zo Školskej jedálne Sídlisko lúčna Vranov a Školskej jedálne pri MŠ Sídlisko II. Vranov )

telocvičňa v budovách - Bernolákova a materská škola.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1.      Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (rok 2018) – údaje v €

Prehľad dotácií a grantov

Suma v €

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – materská škola (691)

103 194

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – ŠKD (691)

18 480

Okresný úrad Košice – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ jeden rok pred plnením šk.doch.

3 143

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – zš

333 508

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie - gy

396 759

Normatívne finančné prostriedky – dohodovacie konanie – maturity -gy

2 302

Nenormatívne finančné prostriedky – asistent učiteľa – zdravotné znevýhodnenie

10 080

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov - czš

3 673

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov - gy

5 850

Nenormatívne finančné prostriedky – sociálne znevýhodnené prostredie

3 250

Nenormatívne finančné prostriedky – sociálne znevýhodnené prostredie- prenos z roku 2017

1 733

Nenormatívne finančné prostriedky – financovanie cestovných nákladov na dopravu žiakov zš – prenos z roku 2017

501,22

Nenormatívne finančné prostriedky – financovanie cestovných nákladov na dopravu žiakov zš - 2018

2 562

Nenormatívne finančné prostriedky – financovanie cestovných nákladov na dopravu žiakov zš – prenos do r. 2019

479,47

Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice – cudzie jazyky - gy

915

Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice – prvouka - czš

63

Nenormatívne finančné prostriedky - odchodné

2 195

Nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky výcvikový kurz  - czš

1 950

Nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky výcvikový kurz  - gy

7 950

Nenormatívne finančné prostriedky – škola v prírode - czš

3 750

Dotácia na externé školské stravovanie – Prešovský samosprávny kraj

10 438

Grant – Erasmus+ KA1 (2018-2019)

15 476

 

 2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevok od rodičov detí v materskej škole – 5 475 €

Príspevok od rodičov detí v ŠKD –  4 740 €

 2.      Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov - czš

4 740

Nenormatívne finančné prostriedky- financovanie vzdelávacích poukazov - gy

5 475

Finančné prostriedky boli použité na výplatu odmien pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní, nákup učebných pomôcok a súvisiacich služieb s poskytovaním krúžkov v zmysle prijatej internej smernice.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

649 – Iné výnosy – doplatok žiakov na LVK samoplatci

1 500,00

649 – Príspevok rodičov na školu v prírode - samoplatci

1 965,30

663- Dary od rodičov detí materskej školy – ihrisko

1 605,00

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

649 – UPSVaR – projekt Praxou k zamestnaniu

1328,84

649 – UPSVaR – projekt Cesta na trh práce

16 237,77

649 – UPSVaR – projekt Úspešne na trhu práce

3 407,02

691- UPSVaR Vranov – projekt chránená dielňa

1 856,07

662 – Projekt Nadácia Pontis

1 999,00

662 – Projekt Nadácia Pontis

400,00

662 – Projekt Nadácia Orange

1 000,00

662 – Projekt Úrad vlády – podpora športu

3 000,00

662 – Projekt VUC – PSK podpora športu

4 800,00

Komentár : 

Cirkevná spojená škola spája tieto zložky : materská škola, školský klub detí, základná škola a gymnázium.

 Materská škola a školský klub detí sú financované prostredníctvom originálnych kompetencií, z podielových daní cez Mesto Vranov nad Topľou.

Základná škola a gymnázium je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Externé stravovanie žiakov gymnázia nad 15 rokov je financované Prešovským samosprávnym krajom prostredníctvom zriaďovateľa.

Účtovná závierka za rok 2018 bola zriaďovateľovi odoslaná 6.marca 2019. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2018 bolo odovzdané na Daňový úrad vo Vranove nad Topľou 7.marca 2019.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele a marketingové prostredie

Cirkevné školstvo pôsobí v Meste i okrese Vranov nad Topľou od roku 1992. Pri organizačných zmenách sa od 1.3.2007 tak materská škola, ako aj základná škola a gymnázium stali súčasťou Cirkevnej spojenej školy.

Vzhľadom k tomu, že škola ponúka alternatívne vyučovanie, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i makroprostredie.

Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vlastne vykonávajú všetci zamestnanci školy - či už pedagogickí , ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image organizácie.

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na ďalší život.

Ciele stanovené v Koncepcii rozvoja

Ciele školy sú jasne stanovené v Koncepcii rozvoja cirkevného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou do roku 2021, ktorú predložil riaditeľ školy zriaďovateľovi v roku 2016.

Návrh strategických cieľov a úloh a roky 2016 - 2021 ( vybrané z Koncepcie rozvoja Cirkevnej spojenej školy)

I. Hlavným cieľom na obdobie rokov 2016-2021 je rozvoj a budovanie kvality všetkých organizačných zložiek Cirkevnej spojenej školy v duchovnej a edukačnej oblasti.

II. Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu Evanjelia.

III. Naďalej usilovne rokovať s kompetentnými orgánmi , obecnej samosprávy ( Mesto Vranov nad Topľou) a regionálnej samosprávy ( VÚC Prešov) a štátnej správy (Okresný úrad Prešov) a získať prenájom budov pre katolíckej školstvo v našom meste, tak ako hovorí zákon o správe majetku štátu.

IV. Získať finančné prostriedky pre kúpu pozemku a budovy Bernolákova 92 Vranov nad Topľou pre potreby katolíckeho školstva na území nášho mesta.

V. Aktívna spolupráca s rodičmi - výlučným právom a povinnosťou rodičov, podľa Zákona o rodine čl. 14 a Dohovoru o právach dieťaťa čl. 18, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je starostlivosť o všestranný vývoj svojho dieťaťa, slobodné rozhodnutie zabezpečiť náboženskú a morálnu výchovu svojich detí podľa vlastného presvedčenia.

VI. Väčšiu pozornosť venovať mimoškolským aktivitám žiakov, zriadiť v tomto období Centrum voľného času - školské zariadenie, ktoré bude súčasťou Cirkevnej spojenej školy.

VII. Aktívna spolupráca s farnosťami :

Farnosť sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh,

Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou - Sever,

Farnosť sv.Joachyma a Anny Vranov nad Topľou - Čemerné

a ostatnými farnosťami v Topľansko-ondavskom dekanáte.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza školy:

Silné stránky

Slabé stránky

A) Alternatívne vyučovanie

A) Rozdelenie školy do 3 budov

B) Výchova a vzdelávanie od detského 

      veku až po maturitu

B) Umiestnenie budovy gymnázia na okraji mesta     

C) Rodinný typ školy

C) Nedostatočné financovanie cirkevnej školy

D) Zapájanie sa do rôznych projektov

D) Vysoké prevádzkové náklady

 Príležitosti

Hrozby

A) Získanie jednej budovy školy

A) Nedostatočné financovanie

      alternatívneho školstva

B) Získanie finančných zdrojov

     z Eurofondov a zo zahraničia

B) Pokles demografickej krivky    

     obyvateľstva

C) Zaradenie do verejnej služby

C) Zlý technický stav budov

D) Zriadenie Centra voľného času pri   škole

D) Negatívny vplyv sociálne

      slabého prostredia       

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Na základe prieskumu uskutočneného v končiacich triedach - IV.AG (4-ročný odbor) a Oktáva (8-ročný odbor) Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, vyplýva, že z celkového počtu končiacich študentov 36, si na vysokoškolské štúdium prihlášku podalo 34 žiakov, čo predstavuje 94 %. Na vysokú školu podľa dostupných údajov nastúpilo 34 absolventov, t.j 100 %.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Materská škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku je prispôsobené deťom a v súlade s Pracovným poriadkom školy a Školským poriadkom. Usporiadanie denných činností vytváralo primeraný časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Je v ňom zabezpečené striedanie hrových, pohybových a riadených činností, odpočinku, pobytu detí vonku, stravovanie a pitný režim. Činnosti zabezpečujúce životosprávu nemali pevne stanovený čas, čo bude predmetom prehodnocovania denného poriadku na budúci školský rok. Odstránila sa striktná organizovanosť sledu a dĺžky jednotlivých činností a tým sa minimalizoval vznik stresových situácií. Výchovné zložky sa striedajú kognitívne, pohybové a estetické. Odpočinok je zaradený po obede, u predškolákov sa v druhom polroku skracuje doba odpočinku, čas sa využíva na opakovacie chvíľky, grafomotorické cvičenia a zhotovovanie výstaviek. Psychohygienické podmienky materskej školy hodnotíme na primeranej úrovni vzhľadom na možnosti, ktoré škola má. Vo všetkých priestoroch MŠ sa dbá na estetické prostredie a príjemnú, pokojnú atmosféru.

Pravidlá prevádzky, vnútorného režimu a pravidlá na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí boli dodržiavané.

V základnej škole a gymnáziu sú dodržiavané všetky pravidlá Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a všetky normy protipožiarnej ochrany.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina navyše81Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
B - Mladý záchranár51Mgr. Zuzana Hrubovská
B - Počítačový krúžok241Mgr. Anna Ďuríková
B - Pohybové hry181Mgr. Mária Vargová
B - Šikovníček221Mgr. Jana Marková
B - Športový krúžok111PaedDr. Marián Babej
Debatakiáda81Ing. Bernardína Jedináková
Informatika navyše161Mgr. Peter Šnajder
Krúžok ruského jazyka161Mgr. Martina Mikitová
Matematika navyše151Ing. Terézia Mašlanková
Matematika navyše 1121Ing. Jaroslava Babejová
Matematika navyše 251Ing. Jaroslava Babejová
Nemčina navyše101Mgr. Slavomíra Kisilová
Nemčina navyše - hravo31Mgr. Zuzana Radová
Plavecký krúžok221PaedDr. Eduard Nadzam
Počítačový krúžok251Mgr. Peter Lojan
ŠKD I351Mgr. Anna Belinská
ŠKD II321Mgr. Ivana Janočková
Školská kapela151Mgr. Matúš Haňov
Športovo-turistický krúžok131Mgr. Rudolf Kľučár
Športový krúžok121PaedDr. Zuzana Viňanská
Športový krúžok171Mgr. Viliam Jedinák
Zdravotnícky krúžok131Mgr. Daniela Tušimová

Záver

Vypracoval: PaedDr. Marián Babej

Vo Vranove nad Topľou, 15. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 21. októbra 2019

Vyjadrenie rady školy

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa: 24. októbra 2019

Rada školy berie správu na vedomie.