Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
 org.zložky : CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia
 ŠKD pri CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia, ktorý je jej súčasťou
 Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi
Adresa školyŠkolská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
Telefón057/4421300 - Bernolákova 92 - ZŠ 1.-4. r.
 057/4462152 - Dobrianskeho 1494 - MŠ
 057/4464281- Školská 650 - gymnázium, ZŠ 5.-9. r.
 0904509150 - mobilný telefón
E-mailczsvranov@gmail.com, gfavranov@gmail.com
WWW stránkawww.cssvranov.edupage.sk, www.css-vranov.sk
ZriaďovateľKošická arcidiecéza, Hlavná 28 , Košice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Marián Babej057/44642810904509150marian.babej@gmail.com
ZRŠMgr. Katarína Nemcová057/4464281 aktak.nemcova@gmail.com
ZRŠIng. Jozef Varga057/4464281 jozef.varga4@gmail.com
ZRŠMgr. Alena Tuľáková057/44621520918668960cmsvranov@gmail.com
ZRŠMgr. Anna Ďuríková057/4421300 anouche38@gmail.com

Rada školy

 Titul, meno a priezviskoKontakt
predsedaIng. Bernardína Jedináková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Jozef Tušim 
 Mgr. Zuzana Hrubovská 
zástupcovia rodičovIng. Katarína Kundravá 
 Bc. Peter Benčo 
 Mgr. Slávka Nemčíková Malošová 
zástupca zriaďovateľaThLic. Štefan Albičuk, PhD. 
 Mgr. Miroslav Jacko 
 Mgr. Ján Vasiľ 
 Mgr. Štefan Korinok 
zástupca žiakovSofia Grittersová 

Poradné orgány školy

1) Pedagogická rada školy - všetci pedagogickí zamestnanci

2) Gremiálna rada školy - vedenie školy, ekonóm, vedúci MZ a PK

3) Metodické združenie a predmetové komisie


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK rímskokatolíckeho náboženstvaPaedDr. Ing. Peter Orendáčrímskokatolícke náboženstvo 
PK slovenského jazyka a literatúryMgr. Monika Klacikováslovenský jazyk a literatúra 
PK anglického a nemeckého jazykaPaedDr. Róbert Majzlíkanglický jazyk, nemecký jazyk 
PK matematikyIng. Jaroslava Babejovámatematika, informatika, technická výchova 
PK spoločenskovednýchpredmetovMgr. Rudolf Kľučárdejepis, zemepis, občianska výchova 
PK prírodovedných predmetovIng. Terézia Mašlankováprírodopis, fyzika, chémia 
PK TSVMgr. Vilim Jedináktelesná a športová výchova 
PK výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovyMgr. Jozef Tušimvýtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova 
ŠKDMgr. Anna BelinskáŠKD 
MZMgr. Anna Ďuríkovávšetky predmety 1. stupňa ZŠ, špec. triedy, MŠ 
Gabriela Moškovápredškolská výchova 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15.9.2019: 375

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov k 31.8.2020z toho ŠVVPPočet žiakov k 15.9.2019z toho ŠVVP
     
MŠI17 17 
MŠII20 20 
MŠIII21 21 
I.A21 20 
I.AG13 13 
príma171181
II.A222222
II.AG23 23 
sekunda20 19 
III.A16 17 
III.AG20 20 
tercia22 22 
IV.A174184
IV.AG26 27 
kvarta23 23 
kvinta17 17 
V.A19 19 
VI.A9 9 
septima18 18 
VII.A12 12 
SPOLU:37373757

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

a) gymnázium

4-ročný odbor

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu: 34 / počet dievčat: 15

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu: 2 / počet dievčat: 1

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu: 25 / počet dievčat: 12

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: spolu: 13 / počet dievčat: 3

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: spolu: 13 / počet dievčat: 3

8-ročný odbor

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu: 19 / počet dievčat: 11

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu: 0 / počet dievčat: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu: 18 / počet dievčat: 11

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: spolu: 18 / počet dievčat: 11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: spolu: 18 / počet dievčat: 10

b) základná škola

V školskom roku 2019/2020 v 9. ročník končilo 0 žiakov.

4 žiaci skončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku, z nich 1 bude pokračovať v štúdiu na strednej škole.

O štúdium v osemročnej forme gymnázia prejavilo záujem 17 žiakov piateho ročníka.

Do 1. ročníka základnej školy sa pri zápise zapísalo 27 žiakov.

Počet detí materskej školy odchádzajúcich do základnej školy: 19 detí.

Rozmiestnenie žiakov končiacich ZŠ v šk. roku 2019/2020:


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení17   1  18
zapísaní16   1  17
% úspešnosti94,12   100  94,4

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOCDJCGGCVICVMCSJDEJDRAFIMFYZGEOHUVCHE
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A               
I.AG1,83 1,5     1,38 1,171,751,5 1,75
príma1,18 1,18     1,06  1,411,18  
II.A1              
II.AG1,73 1,45     1,77  1,641,36 2
sekunda2,1 1,7     1,7  1,851,6 1,65
III.A1,36              
III.AG2,051,41,8     1,35  2,051,7 1,95
tercia1,64 1,5     1,45  1,411,32 1,5
IV.A1,13              
IV.AG1,81 1,44     2  11,5 1,71
kvarta1,64 1,36     1,36  1,551,32 1,41
kvinta1,59 1,06     1,12  1,351,29 1,47
V.A1,79 1,47     1,37   1,37  
VI.A3,67 4     3,67  4,113,67  
septima2,06 1,22     1,39  1,441,11 1,44
VII.A4,67 4,17     4  4,754 4,25

TriedaILIINSIFVINFKNBKZKAJKNJMATMDVNBVNASNEJOBNOBV
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A               
I.AG   1,17    2,31    1,75 
príma   1,12    1,47   1,671,24 
II.A        1,14      
II.AG   1,41    2,55   1,591,68 
sekunda   1,3    2,35   2,351,65 
III.A   1,31    1,75      
III.AG   1,6    2,6   2,451,6 
tercia   1,32    1,77   1,641,41 
IV.A   1,06    1,31      
IV.AG   1,6  1,54 1,5   2,271,5 
kvarta   1,1    1,91   1,911,27 
kvinta   1,24    1,71   1,411,53 
V.A   1,32    1,63      
VI.A   2,78    4,11    3,33 
septima   1,11    1,89   1,941,67 
VII.A   2,75    4,17    4,42 

TriedaPPBPCVPRVPRIPDAPVORGVRHRKSRPZRSFRUJRPPSAJSEB
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A               
I.AG           1,75   
príma           1,63   
II.A     1         
II.AG               
sekunda               
III.A 1,25  1,4          
III.AG               
tercia               
IV.A 1  1,13          
IV.AG              1,44
kvarta               
kvinta               
V.A               
VI.A               
septima               
VII.A               

TriedaSEDSEFSEGSCHSENSKNSEMSNBSNJSSJSJLSPSSPRSEESPR
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A            1  
I.AG          2,23 1  
príma          1,24 1  
II.A          1,23 1  
II.AG          1,73 1  
sekunda          2,05 1  
III.A          1,69 1,19  
III.AG          2 1,1  
tercia          1,73 1  
IV.A          1,31 1  
IV.AG2,3311,221,51,14 1,17 1,5 1,651,671  
kvarta          1,5 1  
kvinta          1,47 1  
V.A          1,79 1  
VI.A          3,89 1,56  
septima          1,83 1  
VII.A          4,25 1,83  

TriedaTCHVTECTSVTEVTVPUMKVUCVLVVMRVUMVYCHVYVZTVZEM
MŠI              
MŠII              
MŠIII              
I.A              
I.AG              
príma              
II.A              
II.AG              
sekunda              
III.A      11,47      
III.AG              
tercia              
IV.A       1,06      
IV.AG              
kvarta              
kvinta              
V.A              
VI.A              
septima              
VII.A              

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
MŠI17000017000
MŠII20000020000
MŠIII21000021000
I.A21002100000
I.AG1363400000
príma17133100000
II.A22211000000
II.AG23105700000
sekunda2095510000
III.A16122110001
III.AG2077600010
tercia22162400000
IV.A17150100000
IV.AG26136701000
kvarta23127300000
kvinta17114200000
V.A19151030000
VI.A900810500
septima18104400000
VII.A12003901000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠI1700,0000,0000,00
MŠII2000,0000,0000,00
MŠIII2100,0000,0000,00
I.A2186341,1086341,1000,00
I.AG1370959,0870959,0800,00
príma17114367,24114367,2400,00
II.A22101946,32101946,3200,00
II.AG23211696,18210795,7790,41
sekunda20139069,50138669,3040,20
III.A16124777,9471744,8153033,13
III.AG202118105,90193296,601869,30
tercia22147967,23147967,2300,00
IV.A1789255,7589255,7500,00
IV.AG26222985,73222285,4670,27
kvarta23190286,45190186,4110,05
kvinta17108063,53108063,5300,00
V.A19121563,95121563,9500,00
VI.A91079119,89958106,4412113,44
septima18125469,67125469,6700,00
VII.A122297191,421841153,4245638,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemer
Testovanie SJL - T5 20191967,0 %64,8 %
Testovanie MAT - T5 20191963,2 %63,4 %

Testovanie žiakov T9-kvarta sa v tomto školskom roku z dôvodu epidemiologickej situácie spôsobenej vírusom Covid-19, kedy došlo  od 16. marca 2020 k prerušeniu vyučovania sa neuskutočnilo.

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

V školskom roku 2019/2020 sa v dôsledku prerušenia vyučovania od 16. marca 2020 externá časť maturitných skúšok od 17. marca 2020 - 19. marca 2020 neuskutočnila.

Ústna forma MS 2020 sa podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konala administratívnym spôsobom - prebehla v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3170/2020 zo dňa 15.4.2020. Hodnotenie jednotlivých predmetov maturitnej skúšky sa získalo ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia. Keďže žiadny žiak do určeného termínu - 15. mája 2020 cez informačný systém školy neoznámil nesúhlas s priemerom známok, všetkým žiakom bolo 1. júna 2020 vydané maturitné vysvedčenie. Maturitné vysvedčenie bolo vydané 26 žiakom.


PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB226(13/13)    1295  1,7326
Biológia 16(7/9)    1042  1,5016
Dejepis 2(1/1)    11   1,502
Fyzika 2(0/2)    2    1,002
Geografia 8(6/2)    521  1,508
Chémia 7(1/6)    421  1,577
Informatika 5(4/1)    41   1,205
Matematika 6(3/3)    42   1,336
Nemecký jazykB12(2/0)    11   1,502
Občianska náuka 4(2/2)    3 1  1,504
Slovenský jazyk a literatúra 26(13/13)    12851 1,8126

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
MŠI7910 A materská škola 
MŠII7910 A materská škola 
MŠIII7910 A materská škola 
I.A7921 B základná škola 1. stupeň 
I.AG7902 J gymnázium 
príma7902 J gymnázium 
II.A7921 B základná škola 1. stupeň 
II.AG7902 J gymnázium 
sekunda7902 J gymnázium 
III.A7921 B základná škola 1. stupeň 
III.AG7902 J gymnázium 
tercia7902 J gymnázium 
IV.A7921 B základná škola 1. stupeň 
IV.AG7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
kvinta7902 J gymnázium 
V.A7922 D základná škola 2. stupeň 
VI.A7922 D základná škola 2. stupeň 
septima7902 J gymnázium 
VII.A7922 D základná škola 2. stupeň 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer(stav k 15.9.2019) – prepočítané osoby

Pracovný pomer

Počet pedag. zamestnancov.

Počet nepedag. zamestnancov

TPP – prepočítaný počet

prepočítaný počet

prepočítaný počet

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

11,2

6

18,0

2

37,2

5

2

4,8

0

11,8

 Z toho znížený úväzok

(fyzické osoby)

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

 

 

1

0

1

0

2

 

 

0

0

2

0

2

ZPS (z celkového počtu)

CZŠ

G

Celkom

 

2

0

2

2

 

0

0

2

2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov034,234,2
vychovávateľov022
asistentov učiteľa011
    
spolu037,237,2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

(stav k 30.6.2020)

Počet učiteľov s 1. atestáciou: 14

Počet učiteľov s 2. atestáciou: 12

Počet učiteľov so 6% kreditovým príplatkom: 2

Počet učiteľov s 12% kreditovým príplatkom: 25

Podľa plánu kontinuálneho vzdelávania absolvovali pedagogickí zamestnanci rôzne druhy vzdelávania nasledovne :

Adaptačné vzdelávanie: 3 pedagógov

Aktualizačné vzdelávanie: 10 pedagógov

Inovačné vzdelávanie: 0

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie: 3 pedagógovia

Kvalifikačné vzdelávanie: 0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Gymnázium

27.9. 2019 Cezpoľný beh žiakov SŠ, Vranov nad Topľou

Družstvo žiakov: Ján Olexa, Patrik Mihalčin, Daniel Makranský - 3.miesto

27.9. 2019 Cezpoľný beh žiačok SŠ, Vranov nad Topľou

Družstvo žiačok: Klára Halasová, Aneta Mitrišinová, Klaudia Kinčovská - 1.miesto

10.10. 2019 Aerobikový maratón, CVČ Vranov nad Topľou

1. kategória, mladšie žiačky: Tamara Tuľáková - 2.miesto

2. kategória, staršie žiačky: Barbora Hrubovská - 1.miesto

Laura Fabiánová - 2.miesto

Barbora Kľučárová - 3.miesto

25.10.2019 Krajské kolo súťaže moderátorov žiakov SŠ, Prešov

Norbert Jakubek , Katarína Gazdová - 2.miesto

29.10.2019 Okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ, Gymnázium, Vranov nad Topľou

Matúš Bratko, Martin Polák, Martin Kasanický - 2. miesto

6.11.2019 Krajské kolo súťaže: Rozhoduj o Európe - SFP Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku SFPA, Prešov

Eugénia Ficková - 2.miesto

7.11.2019 Celoslovenské kolo súťaže v písaní esejí na tému: Viem, čím budem a prečo - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Bratislava

Norbert Jakubek - 2.miesto

Martina Gajdošová - 3.miesto

14.11.2019 Krajské kolo recitačnej súťaže Horovov Zemplín - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

Norbert Jakubek - poézia, 3.miesto

20.11.2019 Arcidiecézna spevácka súťaž: O Alžbetinu ružu, Košice

Klára Halasová, Miriam Hoľková, duetá - 1.miesto

Miriam Hoľková, sólový spev - 1.miesto

27.11.2019 Arcidiecézna vedomostná súťaž z náboženstva - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, Prešov

Družstvo:Laura Calková, Terézia Haňová, Michaela Novotná - 1.miesto

6.12. 2019 Arcidiecézna recitačná súťaž ... A Slovo bolo u Boha CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Klára Halasová - 1.miesto

Katarína Gazdová, próza - 2.miesto

13.12.2019 Celoslovesnká súťaž Európskeho parlamentu - EUROSCOLA - 1. miesto spojené s návštevou EP v Štrasburgu

18.12.2019 Okresné kolo streľby zo vzduchovky, CVČ Vranov nad Topľou

Družstvo ml.žiakov-Sebastián Rak, Peter Miškovič, Patrik Venceľ - 1.miesto

Súťaž jednotlivcov: Peter Miškovič- 1.miesto, Patrik Venceľ - 2.miesto,

Družstvo st. žiakov - Terézia Štefanová, Matej Demčák, Jakub Štefaňák - 1.miesto

23.1. 2020 Krajské kolo recitačnej súťaže - Ruské slovo, Prešov

Norbert Jakubek, próza - 1.miesto

24.4. - 25.4.2020 Celoslovenská súťaž Junior Internet(prostredníctvom videokonferencie) AMAVET

Eugénia Ficková - 1.miesto a špeciálna cena: informačno-poznávacia cesta do Bruselu

17.6.2020 Finálové kolo programátorskej súťaže PALMA Junior

Martin Klacik - 4.miesto

20.6. 2020 Celoslovenské kolo recitačnej súťaže Puškinov pamätník ( prostredníctvom videonahrávky), Lučenec

Norbert Jakubek - 3.miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Materská škola:

September:

• Divadelné predstavenie Uja Ľuba - „Peťo a drak“

Október:

• „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“ - recitačná súťaž v Hornozemplínskej kinižnici vo Vranove nad Topľou (1. miesto)

• „Športová olympiáda“

• „Rozdávame objatia“ - akcia v rámci mesiaca október - mesiaca úcty k starším

• „Týždeň ľudových tradícii v škôlke“

• „Čarovný les“ - zábavné dopoludnie s lesníkmi na školskom dvore

• „Milión detí sa modlí ruženec“

• Turistická vychádzka na zvieraciu farmu

November

• „Krabička plná lásky“ - charitatívna zbierka detí, rodičov a iných dobrovoľníkov pre oddelenie detskej onkológii DFN v Košiciach

• „ Hrnček var“ - návšteva knižnice

• „Ferdo mravec“ - hosťovanie divadla Saurus z Prešova v škôlke

• „Euroscola“ - spoznávanie krajín EÚ - spolupráca s cirkevným gymnáziom v rámci projektu (spoločné aktivity s gymnazistami v škôlke)

• „Odpočinutie večné...“ návšteva miestneho cintorína

December:

• Privítanie sv. Mikuláša

• „Pesničkový Mikuláš“ - predstavenie v MsDK

• „Misijný jarmok“ - návšteva prvého stupňa našej spojenej školy spojená s vystúpením detí a vianočným jarmokom

• Vianočná akadémia v kultúrnom dome

• Vianočné fotenie detí v MŠ

•„Vianočná pekáreň“ - pečenie medovníkov v škôlke

•Odovzdanie darčekov ( krabičky šťastia) v DFN v Košiciach oddelenie detskej onkológie

Január:

•Trojkráľová posviacka priestorov

•Interaktívne divadlo „Filip a jeho dobrodružstvá“ - p. Fischer, PO

•„Hladné vtáčatká“ - výroba a následné rozvešanie „koláčikov“ pre vtáčiky v blízkom okolí MŠ

•Zimné pokusy

•Lyžiarsky výcvikový kurz v Zámutove - 1. skupina

Február:

•Návšteva Baziliky - účasť predškolákov na sv. omši - „Popolcová streda“

•Účasť ma výstave poľovníckych trofejí a preparovaných zvierat v Kultúrnom dome

•„Les očami detí“ - výstava prác v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou

•Karneval v KKD

•„Tula a Bond na návšteve“ beseda s chovateľkou psov v škôlke spojená s ukážkou výcviku

•Lyžiarsky výcvikový kurz - 2. skupina

Marec: prerušnie prevádzky z dôvodu pandémie Covid 19

Apríl: prerušnie prevádzky z dôvodu pandémie Covid 19

Máj: prerušnie prevádzky z dôvodu pandémie Covid 19

Jún:

• Návšteva knižnice - „O kohútikovi a sliepočke“

• Rozlúčka predškolákov spojená s výletom na „Lysú horu“


- základná škola

 

P.č.

Termín

Názov aktivity

1.

26.09.2019

Európsky deň jazykov

2.

04.10.2019

Sviatok sv. Františka – patróna cirkevného gymnázia

3.

16.10.2019

Dopravná výchova – I.A, III.A, II.A, IV.A

4.

18.10.2019

Milión detí sa modlí ruženec

5.

28.10.2019

Október- mesiac úcty k starším

6.

29.10.2019

Celodiecézna metodický deň - Košice

7.

29.10.2019

Prváčik mesta 2020

8.

07.11.2019

E – testovanie, V.A

9.

07.11.2019

Bezpečnosť na internete – III.A, IV.A, V.A

10.

12.11.2019

Testovanie iBobor – III.A

11.

14.11.2019

Pasovanie prvákov

12.

15.11.2019

Testovanie iBobor – V.A, IV.A

13.

20.11.2019

Testovanie 5

14.

29.11.2019

Sezónne činnosti – korčuľovanie - klzisko

15.

04.12.2019

Pesničkový Mikuláš

16.

09.12.2019

Filmové predstavenie: Čarovný park

17.

10.12.2019

Pytagoriáda  P3, P4, P5 – školské kolo

18.

13.12.2019

Sezónne činnosti – korčuľovanie - klzisko

19.

19.12 – 20.12.2019

IX. vianočný misijný jarmok

20.

10.01.2020

Novoročné posedenie – I.A

21.

17.01.2020

Prednáška: Voš detská

22.

13.02.2020

Fašiangový deň

23.

14.02.2020

Deň remesiel

24.

09.03. – 12.03.2020

Základný lyžiarsky výcvik – V.A

25.

15.04.2020

Zápis do 1.ročníka

26.

23.06.2020

Slávnostný zápis za čitateľov - Hornozemplínska knižnica – I.A

27.

25.06.2020

Deň s triednou učiteľkou – IV.A

28.

26.06.2020

Filmové predstavenie: VPRED

gymnázium

1.

26.9.2019

Európsky deň jazykov, projektové stretnutie účastníkov projektu Erasmus

2.

4.10.2019

Deň so svätým Františkom – akadémia žiakov, 20. výročie vzniku Cirkevného gymnázia sv. Františka vo Vranove n.T.

3.

11.10.2019

Prezentácia programu Erasmus+v HZK žiakmi, ktorí sa zúčastnili projektu  pre žiakov vranovských ZŠ

     4.

14. – 18.10.2019

Týždeň zdravej výživy, zdravé raňajky, beseda s výživovou poradkyňou Martinou Melkovičovou

5.

17.10. 2019

Za jednotu a mier JEDEN MILIÓN DETÍ spoločne v modlitbe

6.

23.10.2019

Eurokvíz  euroškolákov pre občanov  mesta Vranov n.T.

7.

24.10.2019

Pápežské misijné diela – beseda so Štefanom Kondisom

8.

24.-25.10.2019

Zahraničná školská predmetová exkurzia- Krakow, Oswienčim, Wielička, Wadovice

9.

25.10.2019

Odkalisko Poša- školská predmetová exkurzia

10.

28.10.2019

Euroscola – beseda s europoslancom Ivanom Štefancom o EP

11.

28.10.2019

Eures –beseda s pracovníčkou ÚP a SV o zamestnávaní občanov  v rámci EÚ

12.

28.10.2019

Vystúpenie euroškolákov pre starých rodičov v rámci mesiaca úcty k starším v ZŠ Bernolákova 92

13.

6.11.2019

Poznáš vlajky EÚ? didaktická hra euroškolákov pre žiakov MŠ

14.

8.11.2019

Euroscola- beseda s podpredsedom NR Martinom Klusom o Brexite

15.

13.11.2019

Príma párty-zoznamovací večierok pre žiakov prímy

16.

15.11.2019

Zoznamovací večierok stredoškolákov  Uchaľak

17.

5.12.2019

Detská policajná akadémia – preventívny projekt

18.

6.12.2019

Misijný jarmok, charitatívna zbierka na pomoc núdznym

19

9.12.2019

DOD pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, workshopy, prezentácie projektov

20.

13. – 14.12.219

Adventná Praha – zahraničná exkurzia pre žiakov 1.st. G

21.

17.12.2019

Charitatívna zbierka – Úsmev ako dar

22.

   20.12. 2019

Vianočná akadémia žiakov

23.

13.1.- 17.1.2020

Lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ  2.-stupeň

24.

22.1.2020

Projekt- Viem, čo zjem,  pre žiakov prímy

25.

9.3.- 12.3.2020

Lyžiarsky výcvikový kurz pre SŠ 1.stupeň

26.

29.6.2020

Ďakovná svätá omša, vyhodnotenie vých. – vzdel.výsledkov

27.

priebežne

Pravidelné stretnutia s rodičmi formou rodičovských združení a individuálnych konzultácií

28.

priebežne

 

Pravidelná účasť žiakov na predmetových súťažiach a olympiádach podľa harmonogramu súťaží v školskom roku 2019/2020

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Materská škola

a, Projekty

Na podporu zdravia detí sme zapojení do projektu: Ovocie pre školy, vďaka ktorému dostávame bezplatne pre MŠ ovocie a ovocné šťavy .

Do výchovno vzdelávacej práce sme zapojili prvky Enviromentálnej výchovy, ktoré sme realizovali v spolupráci s firmou ENVIPACK a orgnizáciou ŠIŠKA zameranú na enviromentálne výučbové programy. V spolupráci s týmito organizáciami plníme v našej MŠ projety zamerané na túto tématiku.

V rámci dôkladnej prípravy na vstup detí do 1.ročníka ZŠ realizujeme u 5-6 ročných detí Logopedické cvičenia raz týždenne s názvom „Brúsime si jazýček“.

V tomto šk. roku sme pokračovali v realizácii projektu „Malé semafóriky „ - v spolupráci so spoločnosťou Alianz (grant od Nadácie Alianz v hodnote 500 Eur) a firmou Wintex vo Vranove nad Topľou.

V materskej škole tiež zavádzame do VV procesu aj naďalej digitálne technológie a programy na integráciu edukačného softvéru v spolupráci s organizáciou Edulab, Planéta vedomostí a Agemsoft.

b.)Iné aktivity

Detská spartakiáda - pri príležitosti Dňa MŠ na Slovensku - v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou

Návštevy okresnej knižnice,

Spolupráca s obvodnou poľovníckou komorou vo Vranove nad Topľou - výstavy a prehliadky, besedy,

Spolupráca s Farnosťou sever vo Vranove nad Topľou

Prezentácia materských škôl v meste Vranov nad Topľou - „Svet očami detí“ - výstava detských prác,

Spolupráca s organizáciou „Červený kríž“,

Spolupráca s Kongregáciou sestier Božieho Milosrdenstva v Nižnom Hrušove - návšteva, detská katechéza.

Základná škola a gymnázium

A) Dlhodobé

a) Renovabis - Podpora katolíckych škôl na Slovensku z nadácie Renovabis.

b) Národný projekt - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - zriadenie učebne pre kontinuálne vzdelávanie

B) V školskom roku 2019/2020 sa škola zapojila do projektov, ktoré sú v realizácii:

a) Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport - KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a K2 - strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce v súlade s cieľmi programu Erasmus+ a prioritami EÚ.

b) Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

c) Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

d) Projekt Euroscola - ocenený projekt 1. miestom

Prehľad uskutočnených aktivít programu Erasmus+ za šk. rok 2019/2020:

Z plánovaných aktivít programu Erasmus+ kľúčová akcia KA2 sa uskutočnila v mesiaci

september od 23. - 27. 2019 len mobilita 6 žiakov a 2 učiteľov v Portugalsku.

Všetky plánované aktivity v rámci programu Erasmus+, KA1, KA2 sa v dôsledku

mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 v tomto školskom roku neuskutočnili

a presúvajú sa na nasledujúci školský rok s predpokladaným dátumom ukončenia 30.6. 2021

a 31.8.2021

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Cirkevná spojená škola sídlila v školskom roku 2019/2020 v troch budovách a to nasledovne :

Budova Bernolákova 92: 1. - 5. ročník, 5 tried

Budova Školská 650: 6.- 7. ročník, 2 triedy

Budova Dobrianskeho 1494: materská škola, 3 triedy

Budova Školská 650: gymnázium, 10 tried

Každá z tried má svoju vlastnú kmeňovú učebňu. Školský klub detí prevádzkujeme v kmeňových triedach l. stupňa.

Odborné učebne a ostatné priestory podľa budov :

Materská škola je 3-triedna MŠ. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Každá trieda má vlastnú herňu , spoločnú spálňu a sociálne zariadenie a samostatný vchod.

Vnútorné i vonkajšie priestory materskej školy sú estetické, funkčné a priebežne udržiavané.

Herne - triedy materskej školy sú vybavené kvalitným dreveným, farebným nábytkom. Stoličky, stolíky a ostatný nábytok spĺňa kritéria určené pre deti predškolského veku. Vybavenie hračkami, učebnými pomôckami a didaktickým materiálom je dobré, priebežne dopĺňané podľa potrieb detí, ich vekovému zloženiu a podľa potrieb vzdelávacieho programu. Hračky a učebné pomôcky sú umiestnené tak, aby si ich deti mohli samé brať, používať aj odkladať. Priestorové usporiadanie tried vyhovuje najrôznejším skupinovým a individuálnym činnostiam detí. Podľa odporúčania ŠŠI z februára 2012 sme doplnili herne aj ďalším nábytkom - stoly a stoličky a taktiež detské ležadlá.

- Spálne materskej školy sú vybavené kvalitnými drevenými detskými ležadlami s drevenými roštami a novými matracmi. Vankúše a paplóny sú protialergické. Posteľné prádlo je nové s detskými motívmi, farebne zladené s farbou stien. Predškoláci používajú počas odpočinku plastové stohovateľné ležadlá, ktoré sa rozkladajú v jednej z tried.

- Materská škola je vybavená potrebnou audiovizuálnou technikou, zavádzame informačno-komunikačné technológie - máme prístup k internetu a vlastnú webovú stránku.

- Exteriér MŠ sa snažíme vylepšovať a dopĺňať záhradným nábytkom. Aj v tomto šk. roku sme dovybavili dvor MŠ novou šmýkačkou a detskými hojdačkami. Taktiež v spolupráci s rodičmi sme obohatili dvor o farebný drevený vláčik.

Deti sa svojou výtvarnou a inou činnosťou samé podieľajú na úprave a výzdobe prostredia , detské práce sú sprístupnené rodičom i verejnosti.

Všetky vnútorné a vonkajšie priestory CMŠ spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy týkajúce sa čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvetlenia a hlučnosti.

Priestory materskej školy boli účelne využívané aj v mimovyučovacom čase na realizovanie aktivít súvisiacich s jej poslaním. Materská škola nemá vytvorené bezbariérové prostredie.

Bernolákova 92: jazyková učebňa, učebňa náboženstva, rozcvičovňa, výdajňa stravy, kaplnka, ihrisko

Gymnázium : kaplnka, 1 jazyková učebňa, 1 mediálna učebňa, školská knižnica, 2 učebne informatiky, učebňa FYZ/CHE, telocvičňa, výdajňa stravy, ihrisko, altánok - exteriér školy

Chýbajúce priestory : vlastná školská jedáleň ( prevádzkujeme tri výdajne stravy a strava sa dováža zo Školskej jedálne Sídlisko lúčna Vranov a Školskej jedálne pri MŠ Sídlisko II. Vranov )

telocvičňa v budovách - Bernolákova a materská škola.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1.      Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (rok 2019) – údaje v €

Prehľad dotácií a grantov

Suma v €

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – materská škola (691)

123 980

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie – školské zariadenia – ŠKD (691)

32 280

Okresný úrad Košice – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ jeden rok pred plnením školskej dochádzky

3 113

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie – ZŠ

357 517

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie - gymnázia

429 850

Normatívne finančné prostriedky – dohodovacie konanie – maturity -gymnázium

1 781

Nenormatívne finančné prostriedky – asistent učiteľa – zdravotné znevýhodnenie

11 458

Nenormatívne finančné prostriedky – sociálne znevýhodnené prostredie

3 050

Nenormatívne finančné prostriedky – financovanie cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ

1 863

Nenormatívne finančné prostriedky – financovanie cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ prenos do r.2020

287,63

Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice – CZŠ

677

Nenormatívne finančné prostriedky – mimoriadne výsledky žiakov – prenos do roku 2020

400

Nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky výcvikový kurz  - CZŠ

2 100

Nenormatívne finančné prostriedky – lyžiarsky výcvikový kurz  - gymnázium

3 000

Nenormatívne finančné prostriedky – škola v prírode - CZŠ

2100

Dotácia na externé školské stravovanie – Prešovský samosprávny kraj

8 600,40

 

 2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevok od rodičov detí v materskej škole – 5 745 €

Príspevok od rodičov detí v ŠKD –  5 205 €

 2.      Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

691

Vzdelávacie poukazy – cirkevná základná škola

3 482 €

691

Vzdelávacie poukazy – cirkevné gymnázium

5 344 €

Finančné prostriedky boli použité na výplatu odmien pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní, nákup učebných pomôcok a súvisiacich služieb s poskytovaním krúžkov v zmysle prijatej internej smernice.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

64911 – Iné výnosy – doplatok žiakov na LVK

660,00

64912 – Príspevok rodičov na školu v prírode - samoplatcovia

2 455,35

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

6498 – UP SV a R – dobrovoľnícka činnosť

130,22

64983 – UP SV a R – projekt Praxou k zamestnaniu

11 481,84

691- UP SV a R Vranov – projekt chránená dielňa

1965,60

662310 – Projekt Nadácia ŠSOB Aktívne oddychujem

3 000,00

66245 – Projekt Nadácia PONTIS MaC2019

400,00

662 – Projekt VUC – PSK podpora športu

1 000,00

691 – Projekt Erasmus + KA1 060067

14 828,00

691 – Projekt Erasmus+ KA12 046275

15 572

Komentár :

 Cirkevná spojená škola spája tieto zložky : materská škola, školský klub detí, základná škola a gymnázium.

 Materská škola a školský klub detí sú financované prostredníctvom originálnych kompetencií, z podielových daní cez Mesto Vranov nad Topľou.

Základná škola a gymnázium je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Externé stravovanie žiakov gymnázia nad 15 rokov je financované Prešovským samosprávnym krajom prostredníctvom zriaďovateľa.

Účtovná závierka za rok 2019 bola zriaďovateľovi odoslaná 17.marca 2020. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 bolo odovzdané na Daňový úrad vo Vranove nad Topľou 17.marca 2020.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele a marketingové prostredie

Cirkevné školstvo pôsobí v Meste i okrese Vranov nad Topľou od roku 1992. Pri organizačných zmenách sa od 1.3.2007 tak materská škola, ako aj základná škola a gymnázium stali súčasťou Cirkevnej spojenej školy.

Vzhľadom k tomu, že škola ponúka alternatívne vyučovanie, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i makroprostredie.

Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vlastne vykonávajú všetci zamestnanci školy - či už pedagogickí , ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image organizácie.

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na ďalší život.

Ciele stanovené v Koncepcii rozvoja

Ciele školy sú jasne stanovené v Koncepcii rozvoja cirkevného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou do roku 2021, ktorú predložil riaditeľ školy zriaďovateľovi v roku 2016.

Návrh strategických cieľov a úloh a roky 2016 - 2021 ( vybrané z Koncepcie rozvoja Cirkevnej spojenej školy)

I. Hlavným cieľom na obdobie rokov 2016-2021 je rozvoj a budovanie kvality všetkých organizačných zložiek Cirkevnej spojenej školy v duchovnej a edukačnej oblasti.

II. Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu Evanjelia.

III. Naďalej usilovne rokovať s kompetentnými orgánmi , obecnej samosprávy ( Mesto Vranov nad Topľou) a regionálnej samosprávy ( VÚC Prešov) a štátnej správy ( Krajský školskú úrad Prešov) a získať prenájom budov pre katolíckej školstvo v našom meste, tak ako hovorí zákon o správe majetku štátu.

IV. Získať finančné prostriedky pre kúpu pozemku a budovy Bernolákova 92 Vranov nad Topľou pre potreby katolíckeho školstva na území nášho mesta.

V. Aktívna spolupráca s rodičmi - výlučným právom a povinnosťou rodičov, podľa Zákona o rodine čl. 14 a Dohovoru o právach dieťaťa čl. 18, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je starostlivosť o všestranný vývoj svojho dieťaťa, slobodné rozhodnutie zabezpečiť náboženskú a morálnu výchovu svojich detí podľa vlastného presvedčenia.

VI. Väčšiu pozornosť venovať mimoškolským aktivitám žiakov, zriadiť v tomto období Centrum voľného času - školské zariadenie, ktoré bude súčasťou Cirkevnej spojenej školy.

VII. Aktívna spolupráca s farnosťami :

Farnosť sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh,

Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou - Sever,

Farnosť Fatimskej Panny Márie - Čemerné

a ostatnými farnosťami v Topľansko-ondavskom dekanáte.

VIII. Aktívne sa podieľať na tvorbe Etického kódexu učiteľa katolíckej školy.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza školy:

Silné stránky

Slabé stránky

A) Alternatívne vyučovanie

A) Rozdelenie školy do 3 budov

B) Výchova a vzdelávanie od detského veku až po maturitu

B) Umiestnenie budovy gymnázia na okraji mesta     

C) Rodinný typ školy

C) Nedostatočné financovanie cirkevnej školy

D) Zapájanie sa do rôznych projektov

D) Vysoké prevádzkové náklady

 Príležitosti

Hrozby

A) Získanie jednej budovy školy

A) Nedostatočné financovanie

      alternatívneho školstva

B) Získanie finančných zdrojov z Eurofondov a zo zahraničia

B) Pokles demografickej krivky    obyvateľstva

C) Zaradenie do verejnej služby

C) Zlý technický stav budov

D) Zriadenie Centra voľného času pri škole

D) Negatívny vplyv sociálne slabého prostredia       

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Materská škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku je prispôsobené deťom a v súlade s Pracovným poriadkom školy a Školským poriadkom. Usporiadanie denných činností vytváralo primeraný časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Je v ňom zabezpečené striedanie hrových, pohybových a riadených činností, odpočinku, pobytu detí vonku, stravovanie a pitný režim. Činnosti zabezpečujúce životosprávu nemali pevne stanovený čas, čo bude predmetom prehodnocovania denného poriadku na budúci školský rok. Odstránila sa striktná organizovanosť sledu a dĺžky jednotlivých činností a tým sa minimalizoval vznik stresových situácií. Výchovné zložky sa striedajú kognitívne, pohybové a estetické. Odpočinok je zaradený po obede, u predškolákov sa v druhom polroku skracuje doba odpočinku, čas sa využíva na opakovacie chvíľky, grafomotorické cvičenia a zhotovovanie výstaviek. Psychohygienické podmienky materskej školy hodnotíme na primeranej úrovni vzhľadom na možnosti, ktoré škola má. Vo všetkých priestoroch MŠ sa dbá na estetické prostredie a príjemnú, pokojnú atmosféru.

Pravidlá prevádzky, vnútorného režimu a pravidlá na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí boli dodržiavané.

V základnej škole a gymnáziu sú dodržiavané všetky pravidlá Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a všetky normy protipožiarnej ochrany.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Aktívna-EUroškola21 Ing. Bernardína Jedináková
Hudobno-pohybový krúžok16 Mgr. Mária Vargová
Informatika navyše11 Mgr. Peter Šnajder
Matematika navyše11 Ing. Terézia Mašlanková
Matematika navyše22 Ing. Jaroslava Babejová
Mladý záchranár20 Mgr. Zuzana Hrubovská
Počítačový krúžok I12 Mgr. Anna Ďuríková
Počítačový krúžok II10 Mgr. Anna Ďuríková
Počítačový krúžok III12 Mgr. Peter Lojan
Street photography28 Mgr. Jozef Tušim
Strelecký krúžok6 Mgr. Viliam Jedinák
Šikovníček19 Mgr. Jana Marková
ŠKD I24 Mgr. Anna Belinská
ŠKD II23 Anna Barkóciová
ŠKD III24 Gabriela Kačmárová
Školská kapela10 Mgr. Matúš Haňov
Športovo - turistický krúžok10 Mgr. Rudolf Kľučár
Športový krúžok28 Mgr. Viliam Jedinák
Zdravotnícky krúžok35 Mgr. Daniela Tušimová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Správy jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia o spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení tvoria samostatnú prílohu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Marián Babej

Vo Vranove nad Topľou, 5. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 6. októbra 2020

Vyjadrenie rady školy

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa: 23. októbra 2020

Rada školy berie správu na vedomie.