• Beseda s primátorom a riaditeľom ÚPSVaR
     • Beseda s primátorom a riaditeľom ÚPSVaR

     • Dňa 11.11.2019 sa v spolupráci s Hornozemlínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou uskutoční beseda s Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta Vranov nad Topľou a PhDr. Jozefom Baranom, riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T.

    • Beseda s Martinom Klusom
     • Beseda s Martinom Klusom

     • V piatok 8.novembra 2019 zavítal medzi našich študentov podpredseda NR SR a podpredseda Výboru pre európske záležitosti Doc. PhDr.Martin Klus, PhD. MBA.

      Stretnutie so študentmi bolo zorganizované v rámci projektu EUROSCOLA 2020, ktorý práve v týchto dňoch vrcholí na školách celej Slovenskej republiky.

      No a beseda so skúseným politikom, politológom, diplomatom a vysokoškolským pedagógom bola čerešničkou na torte. Vzácneho hosťa sme v našom kruhu privítali zdramatizovanou básňou Óda na radosť, ktorá je hymnou európskej únie.Nechýbala pieseň od zlatého českého slávika Tomáša Klusa - Cesta.  Naši umelci - recitátori a hudobníci zapôsobili až tak, že nám po tele naskakovali zimomriavky.

      Neskôr sme predstavili našu školu nášmu hosťovi a nášho hosťa našich študentom. Celú diskusiu si moderovali študenti sami. Hlavnými témami diskusie boli témy Brexit z pohľadu SR ako členskej krajiny EÚ a Možnosti pre mladých ľudí v oblasti vzdelávania a pracovného uplatnenia v rámci únie. Študenti sa pýtali a pán podpredseda odpovedal rečou, ktorou hovoria mladí ľudia. Je vynikajúcim rétorikom a skúseným pedagógom, čo boli cítiť počas celej diskusie. Jeho reč nasvedčovala o tom, že je v zahraničnej politike ako ryba vo vode.

      No musíme povedať, že urobil dojem na študentov nielen ako skúsený diplomat, ale hlavne ako človek, ktorý je nevyliečiteľným politickým optimistom a maratóncom, vášnivým cestovateľom a športovcom. Po až maratónskej diskusii nám pán podpredseda napísal krásne slová do kroniky a rozlúčili sme sa ako inak - tradične vo folklórnom štýle a s košíkom plným jabĺk z plodov zeme a práce ľudských rúk nášho regiónu.

      Náš hosť sa cítil medzi nami veľmi dobre, o čom svedčila jeho uvoľnenosť, humor, láskavosť, selfíčka a bezprostrednosť. No a najväčšou odmenou pre nás bolo pozvanie do parlamentu 28.novembra, kedy bude prebiehať rokovanie a hodina otázok. Takže budeme mať možnosť vidieť v priamom prenose nielen našich poslancov, ale aj premiéra a našich ministrov.

      Srdečná vďaka, pán podpredseda!

      Pripájame fotografie.

    • Postup na česko-slovenské kolo súťaže Rozhoduj o Európe
     • Postup na česko-slovenské kolo súťaže Rozhoduj o Európe

     • V stredu 6.novembra 2019 sme sa spolu s 5. študentami nášho gymnázia zúčastnili súťaže Rozhoduj o Európe. Vyhlásila ju organizácia SFPA – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Študenti sa na jeden deň stali ministrami životného prostredia krajín Európskej únie a rokovali na „pôde“ Európskej Rady v Bruseli. Súťaže sa zúčastnilo 28 „ministrov,“ zo stredných škôl Prešovského kraja, ktorí zastupovali všetky krajiny únie. Modelové rokovanie malo hlavnú agendu : Nariadenie o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody. Téma nanajvýš aktuálna, no aj veľmi náročná na prípravu. Poviem vám, ministri bojovali naplno, obhajovali svoje požiadavky, diskutovali, navrhovali zmeny, dodatky, sprísnenia či uvoľnenia noriem. Prebiehali aj kuloárne rokovania. Presne tak, ako je to v Bruseli. Nakoniec odhlasovali návrh nariadenia, ale samozrejme, že tam boli zmeny a doplnky.

      Som veľmi rada, že študenti našej školy boli veľmi aktívni a naozaj vzorne reprezentovali našu školu vo veľmi silnej a tvrdej konkurencii. Našimi ministrami boli : Ján Demeter (minister za Švédsko), Tobias Hlad (Veľká Británia), Aneta Mitrišinová (Taliansko), Tamara Kučerová (Španielsko) a Eugénia Ficková (Rumunsko).

      S veľkou radosťou vám chceme oznámiť, že medzi tromi najlepšími rečníkmi bola práve naša Eugenika, ktorá získala druhé miesto a priamy postup na česko-slovenské kolo súťaže do Bratislavy. Tam sa v januári stretne 70 najlepších „ministrov a europoslancov“ zo Slovenska a Českej republiky. Máme z toho radosť! ĎAKUJEME študentom, že ich máme a že sú takí perfektní!

      Berka Jedináková

     • Naši v Bratislave

     • Norbert Jakubek (1.AG) a Martina Gajdošová (III.AG) si vo štvrtok 7.novembra prebrali ocenenia za druhé a tretie miesto v celoslovenskej súťaži Viem, čím budem a prečo. Slávnosť sa uskutočnila v Inchebe expo aréne na Medzinárodnom knižnom veľtrhu a výstave vzdelávania Bibliotéka- Pedagogika v Bratislave.

      Na tejto akcii sa naši žiaci stretli s absolventkou nášho gymnázia, Máriou Bílou, ktorá pracuje ako redaktorka Katolíckych novín.

    • Beseda o Európskom parlamente
     • Beseda o Európskom parlamente

     • 28. októbra sme sa v MsDK vo Vranove nad Topľou v rámci projektu EUROSCOLA stretli s europoslancom Ivanom Štefancom  a bývalým poslancom NRSR  Pavlom Zajacom. Počas tejto zaujímavej besedy sme sa mali možnosť opýtať otázky, ktoré nám vŕtali v hlave už dávno. Najviac nás zaujímal BREXIT. Pán europoslanec Štefanec nám vysvetlil, že aj pre samotnú Veľkú Britániu nie je výstup z Európskej únie  najlepším riešením, keďže so sebou prináša aj rôzne nevýhody. Tiež to, že je lepšie pre celú Európsku úniu ak odídu s dohodou.

      Pavol Zajac zase vyviedol z omylu všetkých, ktorí boli presvedčení, že naše členstvo v EÚ je možné vnímať len negatívne.  "Čo robí Európa pre nás ? "Eurofondy nám pomáhajú zveľaďovať naše okolie a tiež cestovanie a študovanie v zahraničí sú obrovskými výhodami, najmä pre nás mladých študentov. 

      Vďaka pánovi Ivanovi Štefancovi sme sa dozvedeli čím sa  prioritne bude zaoberať  Európsky parlament v tomto volebnom období. Prezradil nám aj svoje úspechy pri schvaľovaní niektorých zákonov.

      Na záver besedy sme sa rozlúčili so vzácnymi hosťami krátkou kultúrnou vložkou v podobe speváckeho vystúpenia.  Z tohto stretnutia si každý odniesol malý darček od  Ivana Štefanca a hlavne dobrý pocit z užitočne stráveného času a samozrejme  hlavu plnú nových vedomostí. Hosťom pekne ďakujeme, za to , že si na nás našli čas.

    • Striebro a bronz v celoslovenskej súťaži
     • Striebro a bronz v celoslovenskej súťaži

     • V mesiacoch september – október 2019 organizovala SEA,  Agentúra pre vzdelanie a vedu 5.ročník  súťaže “Viem, čím budem a prečo” . Do tejto celoslovenskej súťaže sa zapojili aj naši študenti, ktorí tak prepojili svoje vedomosti z personálneho manažmentu s krásou slovenského jazyka. No a s veľkou radosťou vám oznamujeme, že Norbert Jakubek z I.AG získal vo svojej kategórii krásne druhé miesto a Martina Gajdošová z III.AG vo svojej kategórii tretie miesto.

       

                  Oficiálne vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien prebehne vo štvrtok 7.11.2019 o 13:00 hod na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v bratislavskej Inchebe. Súčasťou odovzdávania cien bude aj šou Kúzelná fyzika.

      Blahoželáme k striebornému a bronzovému umiestneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Do súťaže sa zapojili z našej školy títo študenti so svojimi prácami :

      Norbert Jakubek - I.AG - Lebo to niekomu dlžíme...

      Martina Gajdošová - III.AG - Euro za život

      Eugénia Ficková - II.AG - Ciele cynickej filantropky

      Katarína Gazdová - II.AG - Nenápadná užitočnosť

      Miriam Hoľková - II.AG - Spolu to naozaj dokážeme

      Erik Franek - III.AG - Cesta pravdy je vždy lepšia

      Tamara Kučerová - III.AG - Som pre niečo predurčená

      Ján Damián Dráb - III.AG - Múdrosť nepozná hraníc

      Kamila Uhrinová - III.AG - Ani nie povolanie ale spôsob života.

    • Informácia o voľnom pracovnom mieste
     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle §-u 84 Zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vám podávame informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

     • 20. výročie nášho gymnázia

     • Videopozdravy našich úspešných absolventov.

    • Začíname šk.r. 2019/2020: 28. rok katolíckeho školstva v našom meste
     • Začíname šk.r. 2019/2020: 28. rok katolíckeho školstva v našom meste

     • Pochválený buď Ježiš Kristus!

      Milí moji kolegovia,

      v pondelok 26. augusta 2019 začneme spolu pracovať v Pánovej vinici. Všetci sa zídeme v budove školy na RO Školská 650.

      Program 1. dňa:

      8:00: Úvod

      8:30: Sv. omša

      9:30: Pracovná porada

      11:00: Pedagogická rada

       

      Teším sa na Vás !          

      Pokoj a dobro! 

      PaedDr. Marián Babej

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Oznamujeme žiakom, ktorých sa to týka, že komisionálne skúšky sa uskutočnia dňa 28.8.2019 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. v budove školy Školská 650, Vranov nad Topľou.

    • Prijímacie konanie - 2. kolo
     • Prijímacie konanie - 2. kolo

     • 18.6.2019  sa uskutoční 2. kolo  prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia, 4-ročný študijný odbor, zameranie: 7902J – gymnázium pre školský rok 2019/2020.

      Podrobné kritéria prijímacieho konania: Kriteria_PS_4-rocny_odbor_-_2._kolo.pdf

     • Maturita 2019

     • V dňoch 27.5.-29.5.2019 prebiehala na našej škole ústna časť internej časti maturitnej skúšky. Túto skúšku dospelosti úspešne absolvovalo všetkých 36 maturantov. Veľmi sa z toho tešíme a zároveň im prajeme, aby takto úspešne pokračovali aj v štúdiu na vysokej škole. Z priebehu maturitnej skúšky prinášame niekoľko momentiek:

    • Testovanie ECDL
     • Testovanie ECDL

     • V piatok 10.5.2019 sa na našej škole uskutočnilo prvé testovanie ECDL v rámci projektu IT akadémia. ECDL (European Computer Driving Licence) je systém na overovanie znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou, do ktorého sa za 20 rokov existencie zapojilo 10 miliónov ľudí.

      Tento medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je akceptovaný aj slovenskými zamestnávateľmi, majú naši žiaci možnosť získať cez projekt IT akdémie bezplatne. Na úspešné získanie certifikátu je potrebné absolvovať vybrané 4 moduly s úspešnosťou minimálne 75 %.

      Prvú skupinu testovaných žiakov tvorili naši maturanti informatiky. Veríme, že po vyhodnotení testovania sa budú tešiť zo získania certifikátu ECDL.

    • Exkurzia Viedeň
     • Exkurzia Viedeň

     • V dňoch 5. – 8. mája sme mali možnosť zúčastniť sa dvojdňovej exkurzie v mestách Bratislava a Viedeň. Našu posádku tvorilo 8 dievčat a 5 chlapcov z III.AG triedy a panie učiteľky Mgr. Slavomíra Kisilová a Ing. Terézia Mašlanková. Hneď na začiatku sme navštívili TV Markízu. Bratislavu sme videli z okien vláčika „Prešporáčika“, kde počas jazdy sme mali možnosť vidieť: Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia,

      kalvínsky kostol, Blumentálsky kostol, Pyramída, Úrad vlády, Prezidentský palác, Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, nábrežie a z vyhliadkovej veže UFO. Počas prechádzky sme prešli pamiatky, ktoré nebolo možné vidieť z vláčika – Staré mesto – Michalská brána, františkánsky kostol, Modrý kostolík.

      V utorok ráno sme sa vlakom presunuli do Viedne. Vo Viedni nás čakala naša milá sprievodkyňa Kristínka. Vďaka nej sme videli dominanty Viedne – zámok Belveder, Viedenskú operu, zámok Hofburg, budovu rakúskeho parlamentu a zámok Schönbrunn a jeho záhrady, Dóm svätého Štefana aj zábavný park Prater. Pri každej pamiatke si každý z nás vyskúšal úlohu sprievodcu a takto sme sa navzájom obohatili zaujímavosťami o týchto pamätihodnostiach. Počas tejto exkurzie sme sa aj my navzájom viac spoznali a utužili naše kolektívne vzťahy. Naučili sme sa orientovať v metre a otestovali sme aj naše jazykové schopnosti z nemčiny. Z exkurzie si odnášame mnoho nových poznatkov i spoločné zážitky, na ktoré nikdy nezabudneme. ĎAKUJEME!