• Online workshop
     • Online workshop

     • Dňa 15.6.2021 sa v rámci projektu Moderná a bezpečná škola (Nadácia Orange) uskutočnil v učebniach informatiky online workshop. Lektorkou bola Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, ktorá je detskou psychologičkou a zároveň odborným garantom projektu detinanete.sk. Workshopu sa zúčastnili žiaci prímy až kvarty a hlavnou témou boli závislosti v našom živote - internet, sociálne siete, kyberšikana. Žiaci mali možnosť prostredníctvom zaujímavej a pútavej prezentácie, ktorá bola doplnená praktickými videoukážkami, získať prehľad o tom, s akými nástrahami sa môžu stretnúť pri používaní internetu, mobilov, či sociálnych sietí. Veľa praktíckých informácií pre deti a rodičov o tom, ako bezpečne a zodpovedne používať technológie sa nachádza v praktickej príručke projektu detinanete.sk:

      https://www.detinanete.sk/wp-content/uploads/2018/04/Deti-na-nete.pdf

    • Víťazky recitačnej súťaže
     • Víťazky recitačnej súťaže

     • 3. júna 2021 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku  uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov  Kubín pre SŠ

      Klára Halasová (III. AG) sa umiestnila na 1. mieste v kategórii poézia.

      Katarína Gazdová (III. AG) obsadila  1. miesto v kategórii próza.

      Našim skvelým recitátorkám ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

    • Workshop o rizikových faktoroch online sveta
     • Workshop o rizikových faktoroch online sveta

     • Dňa 27.5.2021 sa v rámci projektu „Moderná a bezpečná škola“ uskutočnil workshop o bezpečnosti na internete,  o rizikových faktoroch online sveta a ich prevencii. Jednotlivé triedy mali možnosť získať nové informácie o tejto vysoko aktuálnej téme a zároveň si mohli preveriť vedomosti z tejto oblasti. Zástupcovia jednotlivých tried sa zúčastnili kvízu (7 otázok) a tu sú výsledky:

      1. miesto. príma, kvinta (6 bodov)
      2. miesto: kvarta, II.AG (5 bodov)
      3. miesto: sekunda: (4 body)

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za aktívnu účasť a žiakom III.AG za prípravu workshopu a organizačné zabezpečenie.

    • Prezenčná výučba pre všetky triedy našej školy
     • Prezenčná výučba pre všetky triedy našej školy

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva z 13.5.2021 sa s účinnosťou od 17.5.2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách. Z tohto rozhodnutia vyplýva, že triedy II.stupňa gymnázia (II.AG, III.AG, kvinta, sexta) sa už budú tiež vzdelávať prezenčnou formou, podmienkou zostáva predloženie Vyhlásenia o bezinfekčnosti.

      Celé znenie rozhodnutia ministra: https://www.minedu.sk/data/att/19676.pdf

    • Výsledky prijímacích skúšok
     • Výsledky prijímacích skúšok

     • V dňoch 3.5.2021 a 10.5.2021 sa konalo 1. kolo prijímacích skúšok na 4-ročný študijný odbor nášho gymnázia. Celkové výsledky a úspešnosť jednotlivých uchádzačov si môžete pozrieť vo výsledkovej listine:

      Vysledky_prijimacich_skusok_4-rocny_odbor.pdf

      Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 17.5.2021 od 9.00 hod. v budove školy - Školská 650, Vranov nad Topľou.

    • Podmienky vzdelávania od 10.5.2021
     • Podmienky vzdelávania od 10.5.2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že okres Vranov nad Topľou je zaradený v rámci covid mapy medzi červené okresy a z toho dôvodu bude v týždni od 10.5.2021 do 14.5.2021 prebiehať výučba pre triedy II. stupňa gymnázia (II.AG, III.AG, kvinta, sexta) aj naďalej dištančnou formou.

      Všetky ostatné triedy gymnázia a základnej školy sa budú vzdelávať prezenčne, ale už podľa štandardného rozvrhu.

       

    • Hviezdoslavov Kubín 2021
     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • Dňa 5. mája 2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2021.

      V celkovo troch kategóriách mala zastúpenie aj naša škola, pričom sa nám podarilo obsadiť dve tretia miesta, a to konkrétne:

      I. kategória – poézia – Peter Viňanský (IV.A)

      III. kategória – próza – Michaela Novotná (sekunda).

      K umiestneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • 2. miesto vo finále celoslovenskej súťaže
     • 2. miesto vo finále celoslovenskej súťaže

     • V tomto roku sa konal 16. ročník finále súťažnej konferencie Junior Internet. Do tohtoročnej súťaže prihlásilo spolu 319 žiakov základných a stredných škôl 261 online projektov.

      Na základe hodnotenia v I. kole súťaže postúpilo do celoslovenského finále 61 projektov. Najlepšie práce v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorBLOG, JuniorLEARN a JuniorTEXT odprezentovali ich autori, žiaci základných a stredných škôl, počas videokonferencie, vysielanej naživo 23.  a 24. apríla 2021.

      V kategórii JuniorText súťažila aj naša žiačka Eugénia Ficková (III.AG). Téma tohtoročnej súťaže bola: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ?

      Eugénia svojou prácou s názvom „Perpetuum viridi Terra“ obsadila skvelé 2. miesto a po minuloročnom víťazstve opäť dokázala, že vie vyjadriť svoje myšlienky a pracovať s textom.   

      Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

    • Minister školstva a poslanec NR SR na návšteve cirkevnej školy
     • Minister školstva a poslanec NR SR na návšteve cirkevnej školy

     • Dnešný deň, 22. apríl 2021, sa do histórie našej cirkevnej školy zapíše nielen z pohľadu toho, že sme si v rámci vyučovania pripomenuli Deň Zeme, ale aj z dôvodu výnimočnej návštevy.

      Žiakov a zamestnancov Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia dnes navštívili dvaja významní hostia: minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Branislav Gröhling (SaS) a poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Jozef Bubnár (OĽANO).

      V rámci programu návštevy sa vzácni hostia oboznámili s prebiehajúcim výchovno-vzdelávacím procesom na 1. stupni CZŠ, kde navštívili triedy všetkých ročníkov (1 až 4) a mohli vidieť ako prebieha reálna výučba na predmetoch ako napr. slovenský jazyk, či katolícke náboženstvo.

      Ako to už v škole chodí, ani pán minister sa nevyhol skúšaniu, a to konkrétne z hudobnej výchovy, kde ho naši tretiaci preskúšali v teste z určovania slovenských ľudových piesní a hrania na hudobný nástroj.

      Veríme, že priateľské stretnutie takéhoto druhu nebolo na našej škole posledné, a že pán minister príjme pozvanie na budúcoročné oslavy 30-tého výročia našej cirkevnej školy, ktoré mu bolo dnes odovzdané, aj keď v pomerne dostatočnom predstihu.

    • Postup na krajské kolo v biologickej olympiáde
     • Postup na krajské kolo v biologickej olympiáde

     • Aj napriek tomu, že naši žiaci sú doma, tak sa mnohí svedomito pripravujú, nielen na dištančné vyučovanie, ale aj na súťaže, ktoré vyžadujú pomerne veľa času na samoštúdium.

      Dňa 8. apríla 2021 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E: Poznaj a chráň!

      V odbore botanika nás reprezentovala Michaela Novotná zo sekundy, ktorá obsadila skvelé 2. miesto, získala 104,7 zo 110 bodov a postupuje na krajské kolo.

      Miške blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole 4. mája.

      -hk-

    • 1. miesto v matematickej olympiáde
     • 1. miesto v matematickej olympiáde

     • Posledný marcový deň 2021 si mladší žiaci našej školy mohli zmerať svoje matematické vedomosti a šikovnosť v okresnom kole matematickej olympiády v kategóriách Z6-Z8.

      Olympiády, ktorú už tradične organizovalo CVČ vo Vranove nad Topľou sa zúčastnili 3 žiaci CSŠ, menovite Daniel Kľučár, Mikuláš Gazda a Zuzana Kentošová, ktorá vo svojej kategórii Z7 obsadila úžasné prvé miesto a porazila tak 15 svojich súperov.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a víťazke srdečne blahoželáme.

    • Arcibiskup Mons. Bernard Bober prejavil vďačnosť učiteľom katolíckych škôl
     • Arcibiskup Mons. Bernard Bober prejavil vďačnosť učiteľom katolíckych škôl

     • Dnes, keď si Cirkev pripomína apoštola školstva, sv. Jána Krstiteľa de la Salle, sa učiteľom prihovára predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita: „Ďakujem za vaše obety, ďakujem za vašu duchovnú blízkosť tým, ktorí vám boli zverení ako nádejný poklad Cirkvi. Vlastne ste to vy, ktorí priamo formujete najmladšiu generáciu slovenských katolíkov,” píše v liste, ktorý prinášame v plnom znení:

      Milí pedagógovia, učiteľky a učitelia katolíckych škôl na celom Slovensku! Dnes, keď si Cirkev pripomína apoštola školstva, sv. Jána Krstiteľa de la Salle, máte aj vy svoj sviatok. Chcem vás povzbudiť a poďakovať sa vám aj cez slová veľkého svätca našej doby, pápeža Jána Pavla II., ktoré už pred viac ako dvomi desaťročiami vyslovil v jednom príhovore k pedagógom:„Mladí vás potrebujú. Oni hľadajú vzory, ktoré by pre nich boli orientačnými bodmi. Očakávajú odpoveď na mnoho zásadných otázok, ktoré trápia ich mysle a srdcia a predovšetkým od vás očakávajú príklad života. Je potrebné, aby ste boli ich priateľmi, vernými spoločníkmi a spojencami v mladíckom boji. Pomáhajte im stavať základy ich budúceho života“. (sv. Ján Pavol II., 1999)K týmto slovám chcem za Komisiu pre katechizáciu a školstvo pri KBS pridať aj ja úprimné poďakovanie za vašu službu. Ďakujem za vaše obety, ďakujem za vašu duchovnú blízkosť tým, ktorí vám boli zverení ako nádejný poklad Cirkvi. Vlaste ste to vy, ktorí priamo formujete najmladšiu generáciu slovenských katolíkov.Uvedomujem si aká veľká zodpovednosť je na vašich pleciach. Verné vykonávanie učiteľského povolania v dnešných podmienkach je veľmi náročné. Už viac ako rok trvajúce pandemické obmedzenia poznačili školstvo a prácu učiteľov výrazným spôsobom. Ďakujem za vašu kreativitu, ktorou ste hľadali a stále hľadáte spôsoby, ako byť vašim žiakom nablízku, aj keď je to veľmi náročné. Ďakujem i za Vaše modlitby a obety, ktorými svojich zverencov sprevádzate.Byť učiteľom katolíckej školy si dnes vyžaduje veľké umenie viesť, sprevádzať, a nielen informovať, ale i formovať žiakov v intenciách kresťanskej viery. Neraz si to vyžaduje odvahu ísť „proti prúdu“ negatívnych spoločenských javov a nálad, ktoré sa vyjadrujú otvorene nepriateľsky voči kresťanom. Poslanie katolíckeho učiteľa je teda náročné, ale i krásne zároveň. Ste povolaní vychovávať nové generácie dobrých ľudí, ktorí budú pretvárať svet v súlade s Božím plánom.Slová vďačnosti chcem tiež adresovať všetkým nepedagogickým zamestnancom katolíckych škôl. Ich obetavá služba je často nenápadná a „neviditeľná“. Bez nej by však naše školy nemohli svoje poslanie napĺňať.Zo srdca vám všetkým prajem len to najlepšie a vyprosujem vám, aby vás Zmŕtvychvstalý Ježiš napĺňal darmi a milosťami, ktoré sú pre vás najviac potrebné a užitočné. Zároveň prosím Pána, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie zahŕňal svojím požehnaním vás, vašich žiakov a študentov, i vašich blízkych.

      S vďakou a požehnaním           

      Mons. Bernard Boberarcibiskup – metropolita, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

      Zdroj: tkkbs.sk

    • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky
     • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22.marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa IČ maturitnej skúšky uskutoční administratívnym spôsobom nasledovne:

      1. Hodnotenie v predmete internej časti MS sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov, hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.
      2. V rámci administratívneho hodnotenia MS určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

           Predmet  -  Skupiny príbuzných predmetov

      • MAT - Seminár z matematiky, Finančná matematika, Aplikovaná ekonómia
      • ANJ - Konverzácia z anglického jazyka
      • INF - Seminár z informatiky
      • BIO - Seminár z biológie
      • CHE - Seminár z chémie
      • FYZ - Seminár z fyziky
      • DEJ - Seminár z dejepisu
      • GEO - Seminár z geografie
      • OBN - Spoločensko-vedný seminár

      Vo Vranove nad Topľou  

      dňa 26. marca 2021

                                               PaedDr. Marián Babej

                                               riaditeľ školy


      Rozhodnutie_o_terminoch_a_organizacii_internej_casti_maturitnej_skusky.pdf

    • Maturitná skúška v šk. roku 2020/2021
     • Maturitná skúška v šk. roku 2020/2021

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Na základe tohto usmernenia sa ruší písomná forma internej časti maturitnej skúšky a interná časť maturitnej skúšky sa vykoná administratívne na základe aritmetického priemeru známok za daný predmet. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

      Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

      Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.

      Kompletné znenie rozhodnutia vrátane jednotlivých termínov nájdete na tomto odkaze:

      https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf

    • Obnovenie prezenčnej výučby
     • Obnovenie prezenčnej výučby

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že od pondelka 22.3.2021 obnovujeme prezenčnú výučbu pre maturitné ročníky (oktáva, IV.AG), pre žiakov II. stupňa základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia (v skupinách 5+1) a pre všetkých žiakov I. stupňa základnej školy. Všetky ostatné triedy pokračujú vo výučbe dištančnou formou.

    • Elektronická prihláška do 1. ročníka ZŠ
     • Elektronická prihláška do 1. ročníka ZŠ

     • Milí rodičia budúcich prvákov,

      na základe usmernení MŠVVaŠ SR a z dôvodu efektívnejšej administrácie sme pre vás pripravili elektronickú prihlášku, ktorú môžete vyplniť z pohodlia domova.

      Link na elektronickú prihlášku: https://cssvranov.edupage.org/register/

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021, pričom konkrétne miesto a čas určí zriaďovateľ školy.

      Zápis do 1. ročníka ZŠ sa na našej škole uskutoční 7.4. - 8.4.2021 v budove školy na ulici Bernolákova 92, Vranov nad Topľou.

      • zápis sa odporúča elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční osobným stretnutím  v priestoroch školy.

      Tešíme sa na všetkých budúcich prvákov.