• Hviezdoslavov Kubín 2018 - školské kolo

     • Dňa 22.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Výsledky:

      Kategória  5. – 6. ročník (príma)

      Próza

      1. miesto : Jakub Štefaňák (príma)

      Poézia

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Gregor Halas (príma)

      Kategória  7. – 9. ročník

      Próza

      1. miesto: Katarína Gazdová (kvarta)
      2. miesto: Kristína Krajňáková (sekunda)
      3. miesto: Laura Virbová (tercia), Matúš Jakubko (tercia)

      Poézia

      1. miesto: Klára Halasová (kvarta), Mária Hrubovská (tercia)
      2. miesto: Eugénia Ficková (kvarta)

      Kategória SŠ

      Poézia

      1. miesto: Jakub Smolák (II.AG)

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na okresné kolo.

      Blahoželáme!

     • Biblická olympiáda

     • Dnes sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády žiakov základných a stredných škôl.

      V kategórii ZŠ obsadilo naše družstvo 1. miesto (E. Ficková, K. Gazdová, M. Hoľková) a podobne si počínali aj ich starší spolužiaci, ktorí v kategórii SŠ obsadili 1. miesto (K. Hreňo, M. Vida, Š. Ocilka). Obidvom družstvám blahoželáme a veríme, že nás budú takto úspečne reprezentovať aj v arcidiecéznom kole.

     • Blahoslavená Anka Kolesárová

     • Svätý Otec František prijal v utorok na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej narodenej vo Vysokej nad Uhom na Slovensku 14. júla 1928 a zavraždenej z nenávisti k viere 22. novembra 1944.

      Mladé dievča, ktoré zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť, sa postupne stalo symbolom odvahy a čistoty pre množtvo mladých ľudí nielen zo Slovenska. Na podnet svedectva mučeníckej smrti Anny Kolesárovej sa pri jej hrobe uskutočnili v roku 1999 prvé stretnutia mladých. Odvtedy sa tam konajú pravidelné púte. 

      Foto: wikipedia.org