• Projekt "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia telocvične"

     • ša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Jedným z nich je aj projekt "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia telocvične", ktorého cieľom je zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. Dňa 25.10.2018 sa v rámci tohto projektu uskutočnil malý florbalový turnaj žiakov osemročného gymnázia, z ktorého fotografie si môžte pozrieť v galérii. Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.   

     • Európsky deň jazykov v projekte Erasmus+

     • Dnes sme v rámci projektu Erasmus pod názvom Motivation by Innovation oslávili Európsky deň jazykov. Napriek tomu, že tento deň sa obvykle uskutočňuje 26. septembra, radi sme počkali na našu vzácnu návštevu z Dánska, Portugalska, Turecka a Poľska, aby sme sa spolu s nimi zúčastnili aktivít v rámci projektu Erasmus +.