• Podpora rozvoja športu na rok 2018

     • Naša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Ďalším z nich je projekt "Športová výbava pre Cirkevnú spojenú školu, Vranov n.T.", ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. V tomto projekte sme sa primárne zamerali na rozvoj telesných schopností žiakov v oblasti gymnastiky a zároveň aj na rozvíjanie talentu žiakov v oblasti kolektívnych športov. Boli zakúpené učebné pomôcky ako gymnastická lavička s kladinou, balančné dosky pre koordináciu,  gymnastická koza s odrazovou doskou, žíněnky, šplhacie laná, diskové značky, odrazová doska s rámom pre skok do diaľky, zarážacie brvno pre vrh guľou, basketbalové koše, siete na bránky a futbalové lopty. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2018". 

     • Deň otvorených dverí 2019

     • V rámci Dňa otvorených dverí  2019 pripravili žiaci nášho gymnázia  pre našich hostí   workshopy, ktoré  im priblížili výučbu na našej škole. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí  sa v hojnom počte zúčastnili na DOD 2019  a dúfame, že ich program a prezentácia školy upútala. Tešíme sa na  nových  žiakov nášho gymnázia a  prajeme im všetko dobré do budúcnosti.

     • Mobilita u partnera v Dánsku

     • Tento týždeň sa skupina 5 žiačok (kvarta/tercia) našej školy spolu s 2 učiteľkami (Mgr. K. Nemcová a Mgr. A. Šnajderová) zúčastňujú mobilitného stretnutia v partnerskej škole (Gug Skole) v dánskom meste Aalborg.

      Jedná sa o v poradí už druhe stretnutie organizované v rámci nášho medzinárodného projektu programu Erasmus+ s názvom Be Allies Not Bullies. Témou projektu je snaha o lepšiu identifikáciu, prevenciu a v neposlednom rade aj riešenie prípadov šikanovania v akejkoľvek jeho podobe.

      Pevne veríme, že po návrate domov sa príbehy o tom, aké to tam bolo, budú ešte dlho šíriť nielen po chodbách našej školy.

      Projekt Be Allies Not Bullies je na našej škole realizovaný vďaka finančnej podpore programu Erasmus+.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v našej škole uskutočnilo  8. 2. 2019.  Aké bolo vyhodnotenie?

       

      Kategória 5. a 6. ročník, príma

             Poézia

      1. miesto: Dorothy Kľučárová
      2. miesto: Kamila Macková

      Próza

      1. miesto: Mikuláš Gazda
      2. miesto: Tamara Tuľáková

       

      Kategória 7. –  9. ročník,  sekunda  –   kvarta

             Poézia

      1. miesto: Mária Hrubovská
      2. miesto: Gregor Halas

       Próza

      1. miesto: Pavol Gazda
      2. miesto: Kristína Krajňáková
      3. miesto: Anna-Mária Vaverčáková

       

      Kategória SŠ

             Poézia

      1. miesto: Klára Halasová, Eugénia Ficková

             Próza

      1. miesto: Katarína Gazdová
    • Prerušenie vyučovania
     • Prerušenie vyučovania

     • Na základe rozhodnutia a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 14.2.2019 do 15.2.2019 v organizačnej zložke základná škola – budova Bernolákova 92 a gymnázium – budova Školská 650 Vranov nad Topľou.

      Vyučovanie začne po jarných prázdninách 25.2.2019.

      PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy