• Pytagoriáda - 1. miesto
     • Pytagoriáda - 1. miesto

     • Srdečne gratulujeme úspešným riešiteľom okresného kola Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.3 – 27.3.2019 v CVČ vo Vranove nad Topľou.

      Našu školu úspešne reprezentovali Laura Calková, ktorá sa umiestnila v kategórii P8 na 1. mieste a Zuzana Kentošová, ktorá v kategórii P5 obsadila 4. miesto.

    • Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)
     • Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)

     • Hviezdoslavov Kubín  (okresné kolo)

      26. marca 2019 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku konala okresná súťaž HK v kategórii SŠ. Zúčastnili sa na nej aj naši študenti, ich umiestnenie bolo takéto:

      Kategória poézia

      1. miesto  —  Klára Halasová (I. AG)
      2. miesto  —  Jakub Smolák (III. AG),  Eugénia Ficková  (I. AG)

      Kategória próza

            3. miesto  —  Katarína Gazdová (I. AG)         

       

      Našim úspešným recitátorom zo srdca blahoželáme!

       

    • Python na škole
     • Python na škole

     • Od tohto školského roku sme v rámci obsahu vzdelávania v predmete informatika uskutočnili jednu zásadnú zmenu. Naši prváci sa už nebudú učiť programovať v Pascale v prostredí Lazarus, ale v modernom programovacom jazyku Python. Prečo Python? Je to podobne ako aj Lazarus odporúčaný jazyk pre prípravu na maturitu, avšak je to oveľa praktickejší jazyk, ktorý používa napr. CERN, Google, Facebook, YouTube, Mozilla a iní. Zároveň sa tento programovací jazyk učia študenti na špičkových univerzitách a mnoho škôl aj na Slovensku prechádza na výučbu programovania v tomto jazyku.

      Aktuálny stav zobrazuje nasledujúca mapa:


      O tom, že Python parí medzi najpopulárnejšie a najžiadanejšie jazyky na svete si môžete prečítať aj v tomto odkaze

      http://techclick.sk/technologie/data-a-analyza/ktore-programovacie-jazyky-by-sme-sa-mali-ucit-v-roku-2019/

       

      V tomto článku sa okrem iného dočítate, že podľa rebríčka IEEE The 2018 Top Programming Languages v TOP3 je aktuálne poradie takéto:

      Python, C++ a za nimi je Java.

      Veríme, že prechodom na Python budú mať naši absolventi väčšie uplatnenie na trhu práce v oblasti informačno-komunikačných technológií.

     • Erasmus+ Turecko 2019

     • Aktuálne fotografie z mobility našich žiakov a učiteľov v Turecku.

      Aktuálne fotografie z partnerskej školy ODTÜ v Turecku.

    • Začala sa EČ MS
     • Začala sa EČ MS

     • V utorok 12.marca 2019 sa začala v našom gymnáziu externá časť maturitnej skúšky. O 8.00h poprosili naši maturanti o Božiu pomoc počas sv.omše, ktorú celebroval pán kaplán Mgr. Mathias Gočík. Po sv.omši začali svoju písomnú maturitu z rodného slovenského jazyka. V stredu 13.3.2019 ich čaká maturitný test a úvaha z cudzieho jazyka a vo štvrtok 14.3.2019 to bude maturitný test z matematiky. Myslíme na našich maturantov, aby úspešne vykročili k skúške dospelosti.