• Maturita 2019

     • V dňoch 27.5.-29.5.2019 prebiehala na našej škole ústna časť internej časti maturitnej skúšky. Túto skúšku dospelosti úspešne absolvovalo všetkých 36 maturantov. Veľmi sa z toho tešíme a zároveň im prajeme, aby takto úspešne pokračovali aj v štúdiu na vysokej škole. Z priebehu maturitnej skúšky prinášame niekoľko momentiek:

    • Testovanie ECDL
     • Testovanie ECDL

     • V piatok 10.5.2019 sa na našej škole uskutočnilo prvé testovanie ECDL v rámci projektu IT akadémia. ECDL (European Computer Driving Licence) je systém na overovanie znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou, do ktorého sa za 20 rokov existencie zapojilo 10 miliónov ľudí.

      Tento medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je akceptovaný aj slovenskými zamestnávateľmi, majú naši žiaci možnosť získať cez projekt IT akdémie bezplatne. Na úspešné získanie certifikátu je potrebné absolvovať vybrané 4 moduly s úspešnosťou minimálne 75 %.

      Prvú skupinu testovaných žiakov tvorili naši maturanti informatiky. Veríme, že po vyhodnotení testovania sa budú tešiť zo získania certifikátu ECDL.

    • Exkurzia Viedeň
     • Exkurzia Viedeň

     • V dňoch 5. – 8. mája sme mali možnosť zúčastniť sa dvojdňovej exkurzie v mestách Bratislava a Viedeň. Našu posádku tvorilo 8 dievčat a 5 chlapcov z III.AG triedy a panie učiteľky Mgr. Slavomíra Kisilová a Ing. Terézia Mašlanková. Hneď na začiatku sme navštívili TV Markízu. Bratislavu sme videli z okien vláčika „Prešporáčika“, kde počas jazdy sme mali možnosť vidieť: Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia,

      kalvínsky kostol, Blumentálsky kostol, Pyramída, Úrad vlády, Prezidentský palác, Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, nábrežie a z vyhliadkovej veže UFO. Počas prechádzky sme prešli pamiatky, ktoré nebolo možné vidieť z vláčika – Staré mesto – Michalská brána, františkánsky kostol, Modrý kostolík.

      V utorok ráno sme sa vlakom presunuli do Viedne. Vo Viedni nás čakala naša milá sprievodkyňa Kristínka. Vďaka nej sme videli dominanty Viedne – zámok Belveder, Viedenskú operu, zámok Hofburg, budovu rakúskeho parlamentu a zámok Schönbrunn a jeho záhrady, Dóm svätého Štefana aj zábavný park Prater. Pri každej pamiatke si každý z nás vyskúšal úlohu sprievodcu a takto sme sa navzájom obohatili zaujímavosťami o týchto pamätihodnostiach. Počas tejto exkurzie sme sa aj my navzájom viac spoznali a utužili naše kolektívne vzťahy. Naučili sme sa orientovať v metre a otestovali sme aj naše jazykové schopnosti z nemčiny. Z exkurzie si odnášame mnoho nových poznatkov i spoločné zážitky, na ktoré nikdy nezabudneme. ĎAKUJEME!

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • V okresnom kole recitačnej súťaže Štúrov Zvolen dosiahli naši žiaci pekné výsledky:

       

      Kategória 2. stupeň ZŠ:

      Daniel Mucha (tercia) - 3. miesto

       

      Kategória SŠ:

      Miriam Hoľková (I.AG) - čestné uznanie

      Eugénia Ficková (I.AG) - 3. miesto

      Katarína Gazdová (I.AG) - 1. miesto

       

      Blahoželáme a ďakujeme za peknú reperezentáciu našej školy.

    • Morálne ocenenie
     • Morálne ocenenie

     • Dnešný deň, kedy si pripomíname sviatok sv. Dominika Savia, je tiež dňom morálneho oceňovania zamestnancov cirkevných škôl otcom biskupom.

      Z jeho rúk si tak na návrh vedenia školy tento rok ocenenie prevzali:

      • Gabika Mošková, učiteľka
      • Monika Klaciková, učiteľka
      • Anna Gazdová, mzdová účtovníčka

      K oceneniu srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za čas obetovaný pre rozvoj našej cirkevnej školy.