• Začíname šk.r. 2019/2020: 28. rok katolíckeho školstva v našom meste
     • Začíname šk.r. 2019/2020: 28. rok katolíckeho školstva v našom meste

     • Pochválený buď Ježiš Kristus!

      Milí moji kolegovia,

      v pondelok 26. augusta 2019 začneme spolu pracovať v Pánovej vinici. Všetci sa zídeme v budove školy na RO Školská 650.

      Program 1. dňa:

      8:00: Úvod

      8:30: Sv. omša

      9:30: Pracovná porada

      11:00: Pedagogická rada

       

      Teším sa na Vás !          

      Pokoj a dobro! 

      PaedDr. Marián Babej

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Oznamujeme žiakom, ktorých sa to týka, že komisionálne skúšky sa uskutočnia dňa 28.8.2019 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. v budove školy Školská 650, Vranov nad Topľou.