• Exkurzia - Adventná Praha
     • Exkurzia - Adventná Praha

     • 42 študentov  a traja učitelia Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou navštívili v dňoch 13. a 14. decembra 2019 hlavné mesto  Českej republiky Prahu.  Cieľom exkurzie bolo zoznámiť študentov   s hlavným mestom Prahou, architektonickým skvostom na Vltave, ktorý leží v srdci Európy a je jedným z najkrásnejších miest na svete.  Mesto, ktoré má mnoho podôb: zlatá a stovežatá Praha, pamiatka UNESCO.

      Program exkurzie:

      1. deň: Černinský palác, Loreta, návšteva Pražského hradu ( veľký okruh), Jezuliatko, Karlov most. Vrcholom dňa bola sv. omša vo františkánskom Kostole Panny Márie Snežnej na Václavskom  námestí. Správca farnosti bol nadšený z našej účasti na sv. omši i ochoty dvoch chlapcov miništrovať.

      2.deň: Plavba s vianočne vyzdobeným parníkom po Vltave s vianočným pečivom a čajom, čokoládou alebo kávou, Lenovova stena, Clementínum, Staromestské námestie, Orloj a  druhé najväčšie hračkárstvo v Európe Hamleys.

      Ďakujem všetkým za modlitby a kolegom Rudovi a Ivane za spoluprácu i pedagogický dozor počas exkurzie. Šťastne sme sa vrátili v nedeľu v ranných hodinách.

            Sv. František, patrón nášho gymnázia, ďakujem Ti za ochranu. Pokoj a dobro. 

                                                                                                 Jaroslava Babejová

    • My sme to VYHRALI!!!
     • My sme to VYHRALI!!!

     • Tak toto sme si v piatok 13. decembra 2019 zakričali  pri vyhlasovaní výsledkov celoslovenskej súťaže EUROSCOLA 2020 v Bratislave na Palisádach.

      Projekt pripravila pre školy Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. No a víťazmi 13.ročníka sme sa stali MY!!! Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.

      Konkurencia silná! Aktivít mnoho! Kreativita mimoriadna! Súperenie fair-play! Motivácia veľká!

      Ako víťazi sme získali dvojdňový pobyt priamo v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Spolu 20 našich študentov a 2 učitelia zasadnú v dňoch 29. – 30. mája 2020 do lavíc europoslancov s ostatnými mladými z 27 (28?) krajín Európskej únie. Bude to simulované zasadnutie, kde sa bude diskutovať, navrhovať, riešiť, oponovať, pripomienkovať, schvaľovať... Presne tak, ako to naozaj robia europoslanci našej únie.

      Slávnostného vyhlasovania výsledkov sa v Bratislave zúčastnili europoslanci Ivan Štefanec, Róbert Hajšel a Michal Wiezik. Podľa slov Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie európskeho parlamentu na Slovensku sa do projektu zapojilo v tomto roku celkom 21 škôl z celého Slovenska.  Dominovali východniari, lebo až 8 škôl bol z Prešovského samosprávneho kraja.  Najviac ohýbanou témou bola téma klimatických zmien a zamyslenie sa mladých ľudí nad tým, čo môže urobiť Európska únia pre nich, ale aj čo môžu mladí dať Európskej únii. K najlepšej jedenástke škôl sa prihovorili jednotliví europoslanci.  Boli nadšení prístupom študentov k tejto súťaži, vyzdvihli ich mimoriadnu kreativitu a kvalitu podaných projektov.  No a podľa slov členky poroty a hlavnej organizátorky práve náš projekt „bol odsúdený na úspech“. Naozaj bol perfektný a to hlavne vďaka nášmu tímu Euroškolákov z II.AG a koordinátorom. Našu školu zastupovali pri vyhlasovaní výsledkov Eugénia Ficková, Klára Halasová, Tomáš Vida a Daniel Makranský spolu s Ing. Jozefom Vargom a Ing. Bernardínou Jedinákovou.  Ako víťazný tím sme prezentovali aktivity nášho projektu a verte, podľa slov jedného z europoslancov, to bol vysoký level a víťazstvo sme si veľmi zaslúžili.

      Po vyhodnotení nechýbali spoločné fotografie a aj  rozhovor pre Slovenský rozhlas. Reportáž bude v našom rozhlase v stredu 18. decembra po 14.hodine.

      Pobyt v Bratislave sme si naozaj užili. Prezradíme, že nechýbali napr. spoločné raňajky v „mekáči “, prehliadka historického centra mesta a prezidentského paláca. Zavítali sme aj na hrad a na hradné nádvorie, kde sú nádherné jasličky a živé zvieratká pri Betleheme, nechýbali fotky pri budove nášho parlamentu a cestou aj  úrad vlády, ministerstvá, národná banka...

      Množstvo fotografií môžete vidieť aj vo fotogalérii.

      PS 1/ Srdečne gratulujeme aj striebornému tímu, lebo to boli takisto študenti cirkevnej spojenej školy a to z Humenného. Teda cirkevné školy obsadili zlatú a striebornú priečku v celoslovenskej konkurencii.

      PS 2/ Víťazné školy programu EUROSCOLA 2020:

      1. Cirkevná spojená škola - Vranov nad Topľou
      2. Cirkevná spojená škola - Humenné 
      3. Gymnázium - Spišská Nová Ves
      4. Obchodná akadémia - Bratislava
      5. Stredná odborná škola - Snina
      6. Obchodná akadémia - Lučenec
      7. Gymnázium Alberta Einsteina - Bratislava
      8. Obchodná akadémia - Šurany
      9. Súkromné gymnázium - Žilina
      10. Gymnázium - Pezinok
      11. Gymnázium - Tvrdošín 
    • Prvé a druhé miesto na arcidiecéznej súťaži
     • Prvé a druhé miesto na arcidiecéznej súťaži

     • 6. 12. 2019 sa v Humennom uskutočnila súťaž „... A SLOVO BOLO U BOHA...“  v recitovaní kresťanskej literatúry.

      Zúčastnili sa na nej žiaci Prešovského i Košického kraja. Katarína Gazdová (II.AG) si v kategórii  SŠ (próza) vybojovala pekné 2. miesto. Klára Halasová (II.AG) sa v kategórii SŠ (poézia) umiestnila na krásnom 1. mieste.

      Obidvom našim vynikajúcim recitátorkám blahoželáme!

    • Misijný Mikulášsky Jarmok 2019
     • Misijný Mikulášsky Jarmok 2019

     • Dnešný deň, keď si celý svet pripomína život a skutky dobrosrdečnosti sv. Mikuláša, sme si aj my na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi priblížili jeho štedrosť, a to vo forme v poradí už tretieho Misijného Mikulášskeho Jarmoku.

      Deň sme začali prípravou predajných stánkov a pochutín v triedach. A potom to prišlo. Približne o deviatej hodine, keď p. riaditeľ oficiálne prestrihol stuhu, sa to všetko spustilo – ruch, vrava a snaha nakúpiť čo najviac za čo najmenej. To všetko s jediným podstatným rozdielom, že výťažok z predaja neputuje do našich vreciek, ale pre potreby ľudí v núdzi. Dnešný rok sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1014€.

      Po vyžrebovaní misijnej tomboly nasledovala sv. omša a po nej, s dobrým pocitom z prospešne minutých peňazí, sme sa vydali na cestu do našich domovov.

      Osobitná vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave ako aj samotnej realizácii jarmoku podieľali.