• Nový termín zápisu do 1. ročníka
     • Nový termín zápisu do 1. ročníka

     • Na základe nových usmernení MŠVVaŠ SR sa zápis do 1. ročníka základnej školy uskutoční dňa 15.4.2020 (streda) v čase od 14.30 do 16.00 hod. Zápis sa uskutoční osobitným spôsobom, a to bez fyzickej účasti detí. Zákonný zástupca budúceho prváka vypíše zápisný lístok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke našej školy a prinesie ho v stanovenom termíne do budovy školy Bernolákova 92, Vranov nad Topľou. V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť stiahnuť a vytlačiť zápisný lístok z internetovej stránky, bude môcť vypísať zápisný lístok priamo na mieste v budove školy pri dodržaní všetkých hygienických požiadaviek. Ďalšou možnosťou je zaslať vypísaný, podpísaný a oskenovaný zápisný lístok na e-mailovú adresu: czsvranov@gmail.com . Telefonický kontakt na prípadné otázky:  0904509150.

      Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu: Zapisny_listok_do_1._rocnika.doc

    • Zápis do 1. ročníka základnej školy
     • Zápis do 1. ročníka základnej školy

     • Zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční osobitným spôsobom, a to bez fyzickej účasti detí. Zákonný zástupca budúceho prváka vypíše zápisný lístok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke našej školy a prinesie ho v stanovenom termíne zápisu t.j. 2.4.2020 (štvrtok) v čase od 14.30 do 17.00 hod. do budovy školy Bernolákova 92, Vranov nad Topľou. V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť stiahnuť a vytlačiť zápisný lístok z internetovej stránky, bude môcť vypísať zápisný lístok priamo na mieste v budove školy pri dodržaní všetkých hygienických požiadaviek. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžte kontaktovať prostredníctvom e-mailu na:czsvranov@gmail.com resp. telefonicky na čísle 0904509150.

      Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu: Zapisny_listok_do_1._rocnika.doc

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) oznamujem, že  dňa 13.marca 2020 (piatok) udeľujem voľno všetkým žiakom Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou – všetky organizačné zložky.

      Dôvod:  Preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu.

       

      PaedDr. Marián Babej,

      riaditeľ školy

    • Ukončenie LVK vo štvrtok
     • Ukončenie LVK vo štvrtok

     • Z preventívnych dôvodov, na základe odporúčania RÚVZ Poprad, sa dnešným dňom t.j. 12.3.2020 končí lyžiarsky výcvikový kurz mladších žiakov. Predpokladaný návrat lyžiarov je o 16.00 hod.

    • Počas 2 týždňov nebudú sv. omše
     • Počas 2 týždňov nebudú sv. omše

     • Konferencia biskupov Slovenska vydala rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Z uvedeného dôvodu sa počas tohto obdobia nebudú sláviť sv. omše na našej škole.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Vážení rodičia,

       

      v rámci preventívnych opatrení vás žiadame, aby ste v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, riadili sa nasledovnými odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR: 

      "Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára." 

      Doporučujeme,

      aby po odporúčaní lekára alebo hygienika Vaše deti, naši žiaci, zostali doma počas inkubačnej doby 14 dní a neprichádzali do kolektívu ostatných žiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

      INFORMÁCIA

      O preventívnych opatreniach týkajúcich sa šírenia koronavírusu:

      nepanikárime, ale zabezpečíme:

      • zvýšenie hygienických štandardov v škole,
      • pravidelné umývanie rúk, a to niekoľkokrát denne,
      • častejšie vetranie tried a miestností,
      • kontrolu čistenia a dezinfekciu.

        

                                                                                           

                                                                                            PaedDr. Marián Babej

                                                                                                         riaditeľ školy