• Klasifikácia žiakov ZŠ a G v 2. polroku šk. roka 2019/2020
     • Klasifikácia žiakov ZŠ a G v 2. polroku šk. roka 2019/2020

     • Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou

      Školská 650,09302 Vranov nad Topľou

      www.css-vranov.sk, tel. kontakt: 0904509150

       

      Usmernenie RŠ č.1/2020

       

      Klasifikácia žiakov ZŠ a G v druhom polroku šk. roka 2019/2020

      MŠVVaŠ SR vydalo: Usmernenie pre školy a školské zariadenia v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas pandémie COVID-19  dňa 20.4.2020. / aktualizované/.

      Podľa bodu 3 tohto dokumentu riaditeľ školy oznámi rodičom a žiakom „NEHODNOTENIE“ tých predmetov, kde sa nedajú naplniť ciele  v druhom polroku šk. roka 2019/2020.

      V našej ZŠ a G určujem tieto predmety: KNB, TEV, VV, MEV, VUM, TECHV, UKL

       

      Vo Vranove nad Topľou dňa 30.4.2020               

                                             

      PaedDr. Marián Babej  

      riaditeľ školy

    • 1. miesto a ... cesta do Bruselu :)
     • 1. miesto a ... cesta do Bruselu :)

     • V dňoch 24.4.-25.4.2020 sa konalo finále celoslovenskej súťaže Junior Internet prostredníctvom videokonferencie a naša žiačka Eugénia Ficková (II.AG) získala 1. miesto v kategórii JuniorText. Organizátorom tejto súťaže je Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a v tomto roku bolo prihlásených 152 súťažných prác žiakov základných a stredných škôl v rôznych kategóriách (JuniorWeb, JuniorApp, JuniorText, JuniorDesign, JuniorLearn, JuniorBlog). Do finálového kola postúpilo na základe hodnotenia 46 najlepších projektov, z toho v kategórii JuniorText bolo vybraných 6 súťažných textov. Súťažiaci si mohli vybrať z dvoch tém: „Ako môžem rozpoznať dezinformáciu?“ alebo „Dá sa bojovať s dezinformáciami a nestratiť slobodu médií?“. Eugénia si vybrala prvú tému a do súťaže poslala svoj text s názvom „Dezinformovaná“. Tento text hodnotiacu komisiu veľmi zaujal a tak okrem víťazstva získala Eugénia špeciálnu cenu, ktorú práve pre kategóriu JuniorText poskytlo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a to informačno-poznávaciu cestu do Bruselu. Eugénii zo srdca blahoželáme.

      Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke https://www.juniorinternet.sk/cms/

      J. Varga

    • Zápis do 1. ročníka - elektronická prihláška
     • Zápis do 1. ročníka - elektronická prihláška

     • Milí rodičia budúcich prvákov,

      ponúkame Vám možnosť o prihlásenie a zapísanie Vášho dieťaťa do našej základnej školy aj formou elektronickej prihlášky, ktorú môžte vyplniť z pohodlia Vášho domova.

      Po správnom vyplnení jednotlivých polí a následnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzovací e-mail do Vašej e-mailovej schránky.

      Ak máte možnosť, vyplnenú elektronickú prihlášku vytlačte, podpíšte a následne pošlite na adresu školy klasickou poštou. Alternatívne môžte prihlášku oskenovať a poslať mailom na czsvranov@gmail.com .

      V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť prihlášku, Vaše dieťa je vyplnením elektronickej prihlášky zapísané. Váš podpis doplníte po ukončení karanténnych opatrení a opätovnom otvorení brán našej školy.

      Ďakujeme za prejavenú dôveru.