• Sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla
     • Sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla

     • Predposledný deň školského roka je v cirkevných školách tradične spojený so slávnosťou apoštolov sv. Petra a Pavla.

      V tento deň sme sa v rámci slávenia sv. omše rozlúčili nielen s uplynulým šk. rokom, ale aj s 2 našimi kolegami – Mgr. Zuzanou Radovou a PaedDr. Ing. Petrom Orendáčom, PhD.

      Veríme, že ich služba cirkevnej škole (v druhom prípade takmer celoživotná) neostane nepovšimnutá a nebeský Otec im ju niekoľnonásobne odplatí.

    • Rozlúčka s maturantmi 2020
     • Rozlúčka s maturantmi 2020

     • Dnešný deň v sebe spája viacero výnimočných prvkov. Na jednej strane je to už tradične Medzinárodný deň detí, zároveň je to pre viacerých žiakov prvého stupňa a 5. ročníkov deň návratu do školských lavíc po prerušení z dôvodu pandémie Covid-19, no pre našich maturantov mal tento deň o jeden význam navyše.

      Dnešok sa do histórie školy a pevne verím, že aj do pamätí samotných štvrtákov, zapíše ako deň odovzdania maturitných vysvedčení a ich oficiálneho ukončenia štúdia na našom Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.

      Po sv. omši, ktorú pre nás odslúžil p. kaplán Michal, sme nezabudli ani spoločnú fotografiu. Všetkým (už) absolventom nášho gymnázia prajeme veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote, no najmä to, aby ani v ťažkých chvíľach nezabúdali, že „v živote ich Pán nikdy neopustí“ (o. Michal).