• Oznámenie o konaní volieb člena Rady školy
     • Oznámenie o konaní volieb člena Rady školy

     • Oznamujeme, že v dňoch 28.9. 2020 – 30.9.2020 (pondelok, utorok a streda) sa uskutočnia voľ’by člena Rady školy – podľa rozpisu uvedeného nižšie:

      Rodičia detí materskej školy: 28.9.2020 (pondelok, od 16.00 hod)Rodičia žiakov základnej školy: 29.9.2020 (utorok od 16.00 hod)Rodičia študentov gymnázia: 30.9.2020 (streda od 16.00 hod)Pedagogickí zamestnanci: 28.9.2020 – 30.9.2020Nepedagogickí zamestnanci: 28.9.2020 – 30.9.2020Študenti gymnázia: 28.9.2020 – 30.9.2020Informácie budú podané rodičom a zamestnancom aj prostredníctvominternetovej triednej knihy.Dôvod konania volieb: Ukončenie funkčného obdobia Rady školy 15.1.2021 v zmysle Zákona NR SR d. 596/2004 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Celé znenie oznámenia (PDF)

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 8. septembra 2020 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín pre študentov stredných škôl. Našim recitátorom sa darilo excelentne.

      Klára Halasová – 1. miesto (poézia)

      Eugénia Ficková  – 2. miesto (poézia)

      Norbert Jakubek – 1. miesto (próza)

      Katarína Gazdová  – 2. miesto (próza)

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia.