• Polročná pedagogická rada
     • Polročná pedagogická rada

     • Dňa 25. januára 2023 (streda) sa uskutoční polročná pedagogická rada, na ktorej prebehne hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2022/2023.

      Organizačná zložka: CZŠ - I. stupeň (B92): začiatok o 13:00 hod.

      Organizačná zložka: GFA + CZŠ - II. stupeň (RO): začiatok o 14:00 hod.

    • 10. vianočný misijný jarmok
     • 10. vianočný misijný jarmok

     • Dva záverečné dni kalendárneho roku 2022 prežili aj deti na prvom stupni CZŠ v skvelej atmosfére jubilejného 10. vianočného misijného jarmoku. Už niekoľko dní pred ním si žiaci kupovali tombolové lístky.

      Prvý deň po skončení príprav predajných stánkov a ich prehliadke sa deti ticho usadili a vychutnali si Vianočnú besiedku, ktorú pre nich tento rok pripravili druháci. Na ňu pozvali aj svojich rodičov, ktorí takto mohli vidieť výborné herecké talenty svojich deťúreniec. Ukázali, ako sa zvieratká tešia na Vianoce ako aj v scénke Červené čižmičky poukázali na pravý zmysel Vianoc. Nezabudli na piesne či vinše, ktoré sú ich neodmysliteľnou súčasťou. Po skončení besiedky sa začal predaj, na ktorý dozerali najstarší štvrtáci a pri ktorom si všetci prakticky overili aj vedomosti z matematiky. Natešení sa chválili, čím všetkým obdarujú svojich príbuzných. Mohli využiť aj stánok, kde sa maľovalo na tvár.

      Druhý deň pokračoval nákupmi. V ponuke boli aj hrianky z koláča či pukance. Jarmok sa ukončil tombolou, v ktorej bolo v ponuke neuveriteľných 140 cien.  

      Veríme, že sa deťom táto akcia páčila a nádherná vyzbieraná suma – 965,63 eur – pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú.

    • Na Slovensku hľadajú pred Jubilejným rokom svedkov viery
     • Na Slovensku hľadajú pred Jubilejným rokom svedkov viery

     • Cirkev bude sláviť Svätý rok v roku 2025. Jeho prípravou a organizáciou je poverená Svätým Otcom Františkom Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné, alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napr. Svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom v období 2015 – 2016. Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi. Jubileum ponúka veriacim možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre zosnulých; je to rok zmierenia a obrátenia, solidarity a oddanosti spravodlivosti v službe Bohu a svojim bratom a sestrám.

      K tejto iniciatíve Svätého Otca sa pripája Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, ktorú vedie František Neupauer. Iniciatívu podporuje apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, Komunita Sant’Egidio a Rada pre históriu KBS, ktorá pozýva všetkých, ktorí cítia v srdci vďačnosť za životné príbehy ľudí, ktorí boli nositeľmi pravdy, slobody a vernosti svojmu povolaniu, aby vyplnili kontaktný formulár.

      „V prípade jestvujúcej osobnosti týchto kvalít, treba vyplniť  krátky formulár (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlGnvihjVWdQ7BJSQ913AN__ZBFeCMml1yfq_Be7Xo92WA/viewform), v ktorom predstavia základné údaje o človeku, ktorého považujú za svedka viery (nenápadného svätca) do 8. decembra 2022. Prípadne je možné poslať aj mail na adresu: info@november89.eu.

      Prosíme Vás všetkých, aby ste sa zapojili kliknutím na vyššie uvedený hypertextový odkaz, alebo prekopírujte odkaz zo zátvorky do vyhľadávača. Potom sa už len riaďte inštrukciami! Pozor, máte na to už len dva dni a niečo!

    • "Chrípkové prázdniny"
     • "Chrípkové prázdniny"

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, bude z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ vyučovanie pre všetky triedy materskej školy, pre II. stupeň základnej školy (budova Školská 650) a pre gymnázium od zajtra 6.12.2022 (utorok) do 12.12.2022 (pondelok). Nástup do školy je 13.12.2022 (utorok).

      Pre žiakov I. stupňa základnej školy (Bernolákova 92) je nástup do školy po chrípkových prázdninách 6.12.2022.

    • "Chrípkové prázdniny" pre I. stupeň ZŠ
     • "Chrípkové prázdniny" pre I. stupeň ZŠ

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, bude z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ vyučovanie pre I. stupeň základnej školy (budova Bernolákova 92) od zajtra 29.11.2022 (utorok) do 5.12.2022 (pondelok). Nástup do školy je 6.12.2022 (utorok).

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Každoročne sa v našej škole uskutočňuje podujatie dôležité pre našich prvákov - "PASOVAČKA".

      Pekným a hlavne milým slovom sa k nim prihovorila princezná, ktorá im pripomenula, aké dôležité je učiť sa čítať, písať, počítať ... Tiež si vypočuli krásnu rozprávočku o zvieratkách a po spoločnom sľube každý prvák získal certifikát žiaka - prváka. 

      Milí prváci, želáme Vám, aby ste sa v škole cítili dobre a aby ste okrem získaných vedomostí zažili aj "kopec" zábavy a radosti.

      J. Marková, tr. uč.

    • 23. november - Červená streda
     • 23. november - Červená streda

     • Na Červenú stredu si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Ľudia na všetkých kontinentoch sa spájajú v modlitbe a symbolom červenej farby, farby mučeníkov, poukazujú na nespravodlivosť, ktorá sa deje na veriacich na celom svete.

      Po celom svete sa chrámy a budovy rozsvietia na červeno, no u nás v škole sa rozsvietili naše chodby. Tento deň sme na prenasledovaných kresťanov vo svete mysleli aj vo svojich modlitbách. Rovnako sme prosili aj za silnú vieru, aby sme aj my, ak to bude potrebné, dokázali za Krista položiť život a aby sme sa za svoju vieru nehanbili.

      Všetkým, ktorí ste sa do tejto iniciatívy zapojili, veľmi pekne ďakujeme.

    • Alžbetina ruža
     • Alžbetina ruža

     • 16.11.2022 sa v Košiciach konal 17.ročník speváckej sútaže O Alžbetinu ružu. Naša CSŠ získala v kategórií Náboženská pieseň 2.miesto - Tomáš Vaverčák a v kategórii Duet 2.miesto - Kristína Noémi Jenčová, Tomáš Vaverčák. Súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Za pedagogické vedenie ďakujeme pani učiteľke Ing. Babejovej.

    • Zábavné prekvapenie pre deti
     • Zábavné prekvapenie pre deti

     • Dnes čakalo deti milé prekvapenie v podobe lega albumu a nálepiek, cez ktoré môžu objavovať tajomstvá aktívneho života a zdravého stravovania, stretnúť zábavné Minifigúrky LEGO. Môžu navštíviť mnohé krajiny, prejsť všetky kontinenty a spoznať fascinujúce zvieratá a dozvedieť sa zaujímavé fakty. Prajeme veľa kreativity a zábavy:)

      Ďakujeme p. Slapčinskej a Coop Jednote za dodanie našej škole.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 18.11.2022 (piatok) udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy a gymnázia. Dôvodom je účasť našich pedagogických zamestnancov na celodiecéznom metodickom dni pedagogických zamestnancov základných  a stredných škôl Košickej arcidiecézy. V tento deň bude materská škola fungovať v štandardnej prevádzke.

    • Informácia o voľných pracovných miestach
     • Informácia o voľných pracovných miestach

     • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: pedagogický asistent, asistent učiteľa a ekonóm na plný pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 1.12.2022.

      Viac informácii v nasledujúcich dokumentoch:

      Asistent

      Ekonóm

    • Tvorivo v ŠKD
     • Tvorivo v ŠKD

     • V poobedňajších hodinách sa v našej škole okrem iného venujeme kreatívnym chvíľkam, pri ktorých si žiaci môžu popustiť uzdu fantázie na maximum. Inak tomu nebolo ani pri dnešnej výrobe svietnikov, pri ktorom poniektorí využili rôzne materiály priamo z prírody, iní zase farebné servítky a pod. Tak či onak, nakoniec nám z toho vznikli krásne veselé svietniky či lampášiky, ktorým naši šikovní žiaci nájdu to správne miesto. Poniektorí si nimi uctia aj prichádzajúce sviatky a potešia nimi tých, ktorí tu už medzi nami nie sú.

      A nám vychovávateľkám neostáva nič iné, iba sa tešiť zo šikovných rúk našich detí a i naďalej tráviť popoludnia v ŠKD hravo a kreatívne.

      Š. Urbanová, K. Tomášová, M. Dzurjaninová

    • Jesenná výzdoba ŠKD
     • Jesenná výzdoba ŠKD

     • Jeseň, pani bohatá, farbí stromy dozlata, premaľúva celý sad.... Kto by nepoznal známu báseň M. Rázusovej – Martákovej, v ktorej opisuje krásne ročné obdobie – jeseň.

      Naše šikovné a tvorivé pani vychovávateľky nám spolu s deťmi vyrobili rôzne jesenné výrobky a nimi potom skrášlili školskú chodbu. Pohľad naň vždy poteší naše oči a zahreje pri srdci. Ďakujeme šikovným rúčkam :)

      Š. Urbanová, K. Tomášová, M. Dzurjaninová

    • Návšteva krajského mesta
     • Návšteva krajského mesta

     • Na 24. október 2022 budú deti z 1. stupňa našej školy určite v dobrom spomínať. Naše kroky dnes totiž viedli do 3. najväčšieho mesta Slovenska – do Prešova.

      Najprv sme navštívili Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, kde nás sprevádzal a zaujímavý výklad poskytol vdp. PhDr. Gabriel Székely, archivár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva. Ukázal nám nielen interiér chrámu, ale zaviedol nás aj do podzemných krýpt. Napokon sme navštívili ešte expozíciu, ktorú majú vystavenú v priestoroch arcibiskupského úradu.

      Po tejto exkurzii sme sa už netrpezlivo presunuli k Divadlu Jonáša Záborského, kde po krátkej desiatovej prestávke sme si mohli „vychutnať“ úžasné herecké schopnosti účinkujúcich v moderne spracovanej rozprávke Medovníkový domček.

      Tešíme sa na ďalšie kultúrne podujatia.

    • Deň jablka v ŠKD
     • Deň jablka v ŠKD

     • Zábavné aktivity na Deň jablka si pre deti pripravili aj pani učiteľky vo všetkých oddeleniach školského klubu.

      V prvom oddelení si pochutnali na jabĺčkach, ktoré ozvláštnili škoricou. Popritom si aj "chutné papierové" jabĺčka vytvorili.

      V druhom oddelení pani učiteľka pripravila hókus - pokus s tancujúcimi jadierkami, naučila deti básničku o jabĺčku, vyrobili si a vyskúšali pečiatky z jabĺk, pomohli pri výrobe plagátu a samozrejme pochutnali si na tomto zdravom ovocí.

      V treťom oddelení sa v tento deň vrátili v čase a zaspomínali si, ako nás mamky kŕmili detskou jabĺčkovou výživou s piškótami...Mňam:)

      Ani tety kuchárky nezabudli na tento deň a doniesli nám okrem chutného obeda aj jablkový džús s jablkom.

      Takéto popoludnia v ŠKD sa nám páčia a preto v nich pokračujeme ďalej;)

      Š. Urbanová, K. Tomášová, M. Dzurjaninová

    • Deň jablka u druhákov
     • Deň jablka u druhákov

     • Každý deň jablko - od lekára ďaleko…hovorí ľudová múdrosť.

      Dnes si druháci pripomenuli Deň jablka. Celý deň  bolo všade cítiť vôňu jabĺčka. Deti -  poobliekané vo farbách jablka - čakal kopec aktivít, zábavy, ale aj poučenia. Našim cieľom bolo u detí hravou formou podporiť konzumáciu tohto zdravého ovocia.

      Deťom sa zábavný a chutný jablkový deň veľmi páčil. Usilovne vypracovali pracovné listy zo slovenského jazyka, čítania či matematiky, vystrihovali a lepili jabĺčka s červíkom. Malí kuchári  pripravili zdravé dobroty aj doma (naša Terezka) a na hodine pomohli pripraviť piškótovú tortu s jabĺčkami. Veď maškrtiť sa dá aj zdravo.

      A. Belinská a M. Vargová, tr. uč.

    • Čítačka s písačkou 2022
     • Čítačka s písačkou 2022

     • Prešovský samosprávny kraj a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyhlásili aj tento rok regionálnu literárno-výtvarnú súťaž Čítačka s písačkou. 🎨✍️ Do súťaže sa mohli zapojiť deti a mládež od 7 do 15 rokov. Žáner, téma a technika prác bola ľubovoľná. Hodnotila sa originalita a spracovanie témy.

      MIRIAM URIGOVÁ, žiačka 3.A. triedy, dala svoj výnimočný talent a fantáziu na papier a napísala knihu, ktorú si aj sama ilustrovala a odprezentovala tak, že k 1. miestu, ktoré získala, jej porota súčasne udelila ocenenie za literárny prednes svojho dielka.

      Veľmi sa tešíme a želáme aj naďalej tvorivého literárneho ducha ;)

      Zuzana Hrubovská, tr. uč.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj tento rok sme sa zapojili do modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Cieľom tejto modlitby bolo vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. Kampaň má zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí k dôvere v Boha v ťažkých časoch.

      Témou tohto ročníka bola láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Nadácia ACN chcela osobitným spôsobom zveriť všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť v pokoji, do všemocných rúk Stvoriteľa, na príhovor Panny Márie. Ide najmä o krajiny, v ktorých vládne násilie, vojna či veľká chudoba – ako je Nigéria, Mjanmarsko, Ukrajina, Pakistan, ale i celé regióny, ako Blízky východ a Sahel v Afrike.

      Teší nás, že sme spoločnou modlitbou prispeli k zmene sveta, tak, ako to povedal aj Páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

    • Deň remesiel
     • Deň remesiel

     • Krásne slnečné piatkové poludnie umocnilo silu zážitkov žiakov 2.B triedy, ktorí sa v tento deň zúčastnili pozorovania pri výrobe nových výrobkov. Jednotlivé remeslá si mohli aj vyskúšať a zhotoviť si niečo pre seba.

      A.Belinská

    • Sviatok sv. Františka
     • Sviatok sv. Františka

     • Patrónom našej školy je sv. František z Assisi, jeho sviatok sme oslávili 4. októbra 2022 slávnostnou svätou omšou a akadémiou. Naši žiaci spievali, recitovali či hrali na husliach, aby nám priblížili františkánsku spiritualitu. Nech nás všetkých po celý život sprevádza Františkovo krédo: „Pokoj a dobro!“

      A keďže vieme, že sv. František bol patrónom ochrancov prírody, zvierat a vtákov, tiež pri príležitosti Svetového dňa ochrany zvierat  sme deň ukončili sokoliarskym vystúpením, ktoré nám predviedol pán Slavo Kukurugya z tímu sokoliarov Horus z Košíc.

      Videli sme rôznych dravcov, napríklad plamienku driemavú, orla stepného, či sokola rároha. Veľkým zážitkom bolo vidieť prelietať dravcov ponad naše hlavy. Toto vystúpenie potešilo nielen malých, ale aj veľkých divákov, ktorí si toto vystúpenie s úsmevom a radosťou  pozreli.

      M. Haňov a M. Klaciková