• Sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla
     • Sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla

     • Predposledný deň školského roka je v cirkevných školách tradične spojený so slávnosťou apoštolov sv. Petra a Pavla.

      V tento deň sme sa v rámci slávenia sv. omše rozlúčili nielen s uplynulým šk. rokom, ale aj s 2 našimi kolegami – Mgr. Zuzanou Radovou a PaedDr. Ing. Petrom Orendáčom, PhD.

      Veríme, že ich služba cirkevnej škole (v druhom prípade takmer celoživotná) neostane nepovšimnutá a nebeský Otec im ju niekoľnonásobne odplatí.

    • Rozlúčka s maturantmi 2020
     • Rozlúčka s maturantmi 2020

     • Dnešný deň v sebe spája viacero výnimočných prvkov. Na jednej strane je to už tradične Medzinárodný deň detí, zároveň je to pre viacerých žiakov prvého stupňa a 5. ročníkov deň návratu do školských lavíc po prerušení z dôvodu pandémie Covid-19, no pre našich maturantov mal tento deň o jeden význam navyše.

      Dnešok sa do histórie školy a pevne verím, že aj do pamätí samotných štvrtákov, zapíše ako deň odovzdania maturitných vysvedčení a ich oficiálneho ukončenia štúdia na našom Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.

      Po sv. omši, ktorú pre nás odslúžil p. kaplán Michal, sme nezabudli ani spoločnú fotografiu. Všetkým (už) absolventom nášho gymnázia prajeme veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote, no najmä to, aby ani v ťažkých chvíľach nezabúdali, že „v živote ich Pán nikdy neopustí“ (o. Michal).

    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov od 1.6.2020
     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov od 1.6.2020

     • Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Cirkevnej spojenej škole, org. zložka Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia  vo Vranove nad Topľou v období od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020: pokyny-zs-skd.pdf

      Čestné vyhlásenie pre rodičov žiakov: cestne-vyhlasenie.doc

      Dotazník pre zamestnanca: dotaznik-pre-zamestnanca.doc    • Rozhodnutie k prijímacím skúškam pre 8-ročný odbor
     • Rozhodnutie k prijímacím skúškam pre 8-ročný odbor

     • Dňa 25.5.2020 bolo vydané rozhodnutie ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do 1. ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

      Prvý termín prijímacích skúšok je stanovený na 15.6.2020 (alebo 16.6.2020 v prípade vysokého počtu uchádzačov).

      Celé znenie rozhodnutia si môžete pozrieť na tomto odkaze: Rozhodnutie_k_prijimackam_-_8r..pdf

    • Výsledky prijímacieho konania 4-ročný odbor
     • Výsledky prijímacieho konania 4-ročný odbor

     • Na základe doručených prihlášok a pridelených bodov v zmysle kritérií prijímacieho konania bolo stanovené konečné poradie pre 4-ročný študijný odbor gymnázia:

      Vysledky_prijimacieho_konania__4-rocny_odbor.pdf


      Najneskôr do 4.6.2020 je potrebné, aby prijatí žiaci doručili na adresu školy resp. e-mailom na gfavranov@gmail.com Potvrdenie_o_nastupe.docx.


    • Otváranie škôl od 1.6.2020
     • Otváranie škôl od 1.6.2020

     • https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

      Na základe Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa budú môcť otvoriť brány materských škôl a brány základných škôl pre 1. - 5. ročník. O tom, ako majú školy postupovať, je zverejnené v týchto dokumentoch:

      Organizacia_a_podmienky_prevadzky_MS_od_1.6.2020.pdf

      Organizacia_a_podmienky_prevadzky_ZS_od_1.6.2020.pdf

      Všetky ďalšie podrobnosti nájdete na stránke: https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/    • Aktualizované kritériá prijímacích skúšok
     • Aktualizované kritériá prijímacích skúšok

     • V zmysle zákona NR SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 6.5.2020 riaditeľ školy určuje podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného štúdia:

      Kriteria_prijimacieho_konania_4-rocny_odbor-nove.pdf

      Termín podania prihlášky na strednú školu: 15.5.2020.

    • Klasifikácia žiakov ZŠ a G v 2. polroku šk. roka 2019/2020
     • Klasifikácia žiakov ZŠ a G v 2. polroku šk. roka 2019/2020

     • Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou

      Školská 650,09302 Vranov nad Topľou

      www.css-vranov.sk, tel. kontakt: 0904509150

       

      Usmernenie RŠ č.1/2020

       

      Klasifikácia žiakov ZŠ a G v druhom polroku šk. roka 2019/2020

      MŠVVaŠ SR vydalo: Usmernenie pre školy a školské zariadenia v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas pandémie COVID-19  dňa 20.4.2020. / aktualizované/.

      Podľa bodu 3 tohto dokumentu riaditeľ školy oznámi rodičom a žiakom „NEHODNOTENIE“ tých predmetov, kde sa nedajú naplniť ciele  v druhom polroku šk. roka 2019/2020.

      V našej ZŠ a G určujem tieto predmety: KNB, TEV, VV, MEV, VUM, TECHV, UKL

       

      Vo Vranove nad Topľou dňa 30.4.2020               

                                             

      PaedDr. Marián Babej  

      riaditeľ školy

    • 1. miesto a ... cesta do Bruselu :)
     • 1. miesto a ... cesta do Bruselu :)

     • V dňoch 24.4.-25.4.2020 sa konalo finále celoslovenskej súťaže Junior Internet prostredníctvom videokonferencie a naša žiačka Eugénia Ficková (II.AG) získala 1. miesto v kategórii JuniorText. Organizátorom tejto súťaže je Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a v tomto roku bolo prihlásených 152 súťažných prác žiakov základných a stredných škôl v rôznych kategóriách (JuniorWeb, JuniorApp, JuniorText, JuniorDesign, JuniorLearn, JuniorBlog). Do finálového kola postúpilo na základe hodnotenia 46 najlepších projektov, z toho v kategórii JuniorText bolo vybraných 6 súťažných textov. Súťažiaci si mohli vybrať z dvoch tém: „Ako môžem rozpoznať dezinformáciu?“ alebo „Dá sa bojovať s dezinformáciami a nestratiť slobodu médií?“. Eugénia si vybrala prvú tému a do súťaže poslala svoj text s názvom „Dezinformovaná“. Tento text hodnotiacu komisiu veľmi zaujal a tak okrem víťazstva získala Eugénia špeciálnu cenu, ktorú práve pre kategóriu JuniorText poskytlo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a to informačno-poznávaciu cestu do Bruselu. Eugénii zo srdca blahoželáme.

      Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke https://www.juniorinternet.sk/cms/

      J. Varga

    • Zápis do 1. ročníka - elektronická prihláška
     • Zápis do 1. ročníka - elektronická prihláška

     • Milí rodičia budúcich prvákov,

      ponúkame Vám možnosť o prihlásenie a zapísanie Vášho dieťaťa do našej základnej školy aj formou elektronickej prihlášky, ktorú môžte vyplniť z pohodlia Vášho domova.

      Po správnom vyplnení jednotlivých polí a následnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzovací e-mail do Vašej e-mailovej schránky.

      Ak máte možnosť, vyplnenú elektronickú prihlášku vytlačte, podpíšte a následne pošlite na adresu školy klasickou poštou. Alternatívne môžte prihlášku oskenovať a poslať mailom na czsvranov@gmail.com .

      V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť prihlášku, Vaše dieťa je vyplnením elektronickej prihlášky zapísané. Váš podpis doplníte po ukončení karanténnych opatrení a opätovnom otvorení brán našej školy.

      Ďakujeme za prejavenú dôveru.

       

    • Nový termín zápisu do 1. ročníka
     • Nový termín zápisu do 1. ročníka

     • Na základe nových usmernení MŠVVaŠ SR sa zápis do 1. ročníka základnej školy uskutoční dňa 15.4.2020 (streda) v čase od 14.30 do 16.00 hod. Zápis sa uskutoční osobitným spôsobom, a to bez fyzickej účasti detí. Zákonný zástupca budúceho prváka vypíše zápisný lístok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke našej školy a prinesie ho v stanovenom termíne do budovy školy Bernolákova 92, Vranov nad Topľou. V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť stiahnuť a vytlačiť zápisný lístok z internetovej stránky, bude môcť vypísať zápisný lístok priamo na mieste v budove školy pri dodržaní všetkých hygienických požiadaviek. Ďalšou možnosťou je zaslať vypísaný, podpísaný a oskenovaný zápisný lístok na e-mailovú adresu: czsvranov@gmail.com . Telefonický kontakt na prípadné otázky:  0904509150.

      Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu: Zapisny_listok_do_1._rocnika.doc

    • Zápis do 1. ročníka základnej školy
     • Zápis do 1. ročníka základnej školy

     • Zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční osobitným spôsobom, a to bez fyzickej účasti detí. Zákonný zástupca budúceho prváka vypíše zápisný lístok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke našej školy a prinesie ho v stanovenom termíne zápisu t.j. 2.4.2020 (štvrtok) v čase od 14.30 do 17.00 hod. do budovy školy Bernolákova 92, Vranov nad Topľou. V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť stiahnuť a vytlačiť zápisný lístok z internetovej stránky, bude môcť vypísať zápisný lístok priamo na mieste v budove školy pri dodržaní všetkých hygienických požiadaviek. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžte kontaktovať prostredníctvom e-mailu na:czsvranov@gmail.com resp. telefonicky na čísle 0904509150.

      Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu: Zapisny_listok_do_1._rocnika.doc

    • Usmernenie MŠVVaŠ – Koronavírus
     • Usmernenie MŠVVaŠ – Koronavírus

     • Milí rodičia a žiaci CSŠ,


      sprostredkujeme vám list ministerky školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom šírenia Koronavírusu.

      Prosím venujte mu patričnú pozornosť.

      Celé znenie na stiahnutie: usmernenie_ministerky_skolstva.pdf.


    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) oznamujem, že  dňa 13.marca 2020 (piatok) udeľujem voľno všetkým žiakom Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou – všetky organizačné zložky.

      Dôvod:  Preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu.

       

      PaedDr. Marián Babej,

      riaditeľ školy