• Ukončenie LVK vo štvrtok
     • Ukončenie LVK vo štvrtok

     • Z preventívnych dôvodov, na základe odporúčania RÚVZ Poprad, sa dnešným dňom t.j. 12.3.2020 končí lyžiarsky výcvikový kurz mladších žiakov. Predpokladaný návrat lyžiarov je o 16.00 hod.

    • Počas 2 týždňov nebudú sv. omše
     • Počas 2 týždňov nebudú sv. omše

     • Konferencia biskupov Slovenska vydala rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Z uvedeného dôvodu sa počas tohto obdobia nebudú sláviť sv. omše na našej škole.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Vážení rodičia,

       

      v rámci preventívnych opatrení vás žiadame, aby ste v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, riadili sa nasledovnými odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR: 

      "Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára." 

      Doporučujeme,

      aby po odporúčaní lekára alebo hygienika Vaše deti, naši žiaci, zostali doma počas inkubačnej doby 14 dní a neprichádzali do kolektívu ostatných žiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

      INFORMÁCIA

      O preventívnych opatreniach týkajúcich sa šírenia koronavírusu:

      nepanikárime, ale zabezpečíme:

      • zvýšenie hygienických štandardov v škole,
      • pravidelné umývanie rúk, a to niekoľkokrát denne,
      • častejšie vetranie tried a miestností,
      • kontrolu čistenia a dezinfekciu.

        

                                                                                           

                                                                                            PaedDr. Marián Babej

                                                                                                         riaditeľ školy

       

       

    • Chrípkové prázdniny
     • Chrípkové prázdniny

     • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia žiakov, bude na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou prerušené vyučovanie v budove školy na Školskej ulici v termíne od 18.2.2020 do 24.2.2020. Vyučovane opäť začne 25.2.2020.

    • Československé finále súťaže Rozhoduj o Európe
     • Československé finále súťaže Rozhoduj o Európe

     • Od stredy 22.1.2020 do nedele 26.1.2020 háji farby našej školy, mesta, okresu i prešovského kraja  na česko-slovenskom finále súťaže ROZHODUJ o EURÓPE naša študentka II.AG Eugénia Ficková.

      V Bratislave v hoteli Mercury sa zišlo 70 študentov z českej a slovenskej republiky, aby diskutovali, súťažili, prijímali nové vedomosti a zažili atmosféru, ktorá vládne v európskych inštitúciách v Bruseli. Program je mimoriadne bohatý a atraktívny a musíme vyzdvihnúť profesionalitu organizátorov.

      Hneď v stredu večer privítali účastníkov hlavní organizátori : Tatiana Chovancová a Patrik Kováč z SFPA (slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku) a Tímea Červeňová a Michael Murad z EUTIS (česká neziskovka propagujúca EÚ).

       Nasledovalo zahájenie modelového zasadnutia inštitúcií EÚ v rámci projektu Rozhoduj o Európe. Prišli mimoriadne vzácni hostia : Matthias Barner, riaditeľ zastúpenia nadácie Konrad Adenauer Stiftung v Českej republike a na Slovensku, Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na Slovensku, Pavol Kukučka, vedúci zastúpenia Európskej komisie v Česku, Igor Blahušiak, riaditeľ odboru komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR, Ludmila Johnová vedúca siete Eurocenter v českej republike, Michaela Doležalová z Českej rady detí a mládeže a prostredníctvom videoprojekcie sa zahájenia zúčastnila aj europoslankyňa ČR Martina Dlabajová. Všetci prítomní vyzdvihli účasť mladých ľudí a tomto projekte a ich radosť bola úprimná.

      Nuž a nasledovala akoby „slepá mapa“, kde sa v miestnosti určil západ, východ, sever, juh a účastníci sa po nej rozložili podľa toho odkiaľ prišli. No a verte, že mapa bola úžasná forma zoznámenia sa. Každý účastník sa predstavil a tak sa čeština prelínala so slovenčinou a bolo to skutočne veľmi zaujímavé a interaktívne. Do Bratislavy prišli mladí Európania z miest : Karlovy Vary, Stachov, Ústi nad Labem, Děčín Příbram, Prachatice, České Budejovice, Třebíč, Přerov, Brno, Bruntál, Ostrava, Olomouc, Nový Jičín, Bratislava, Sereď, Trenčín, Piešťany, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Topolčany, Nitra, Vráble, Detva, Hriňová, Rimavská Sobota, Košice, Sečovce, Prešov, Vranov nad Topľou a Medzilaborce.  

      Vo štvrtok to už išlo do tuhého. Bolo formálne zahájené jednanie inštitúcii EÚ a predstavená agenda modelového zasadnutia. Jednať začal jednak európsky parlament a jednak európska rada. Jedna časť  študentov sa stala poslancami Európskeho parlamentu za jednotlivé frakcie a druhá časť zastupovala 28 krajín v európskej rade. Naša Eugenika sa stala na celé toto obdobie ministerkou práce a hospodárstva Bulharskej republiky. Modelové zasadnutie riešilo dva významné návrhy dokumentov 

      1. NARIADENIE Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s niektorými tovarmi, ktoré by mohli byť použité na trest smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské či ponižujúce zachádzanie alebo trestanie.  
      2. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii.

      No a verte, tak poslanci ako aj ministri rozobrali návrhy do nitky, každý bojoval za svoju krajinu, obhajoval svoje záujmy, prebiehali aj zákulisné rokovania a jednania a tiež neformálne jednania. No a tieto rokovania trvali v kuse niekoľko hodín a opäť niekoľko hodín. Presne tak, ako to funguje vo veľkej európskej politike.

      A keďže sa nedalo iba rokovať, organizátori  spestrili program  rôznymi workshopmi a aktivitami : Dialóg s mládežou, Program Erasmus+, Európske zbory solidarity, Interaktívny vedomostný kvíz, EÚ a mladí ľudia, Štruktúrovaný dialóg...

      V piatok k účastníkom  zavítali europoslanci Markéta Gregorová (ČR) a Vladimír Bilčík (SR).   Otázok bolo veľmi veľa a verte mladí ľudia dali riadne zabrať europoslancom. No a pomedzi to rokovania, rokovania, rokovania.

      V sobotu čaká účastníkov interaktívne spoznávanie Bratislavy a vraj sa je na čo tešiť.  Potom znova schôdza parlamentu a rady. Všetko to sa skončí v nedeľu, kedy budú vyhodnotení aj najúspešnejší účastníci, ktorí budú mať možnosť navštíviť Brusel.                             –bj-

    • Мы победили!
     • Мы победили!

     • Dňa 23.1.2020 sa žiak nášho Cirkevného Gymnázia Norbert Jakubek zúčastnil krajského kola súťaže Ruské Slovo, ktoré sa konalo v Prešove. Ide o súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku. Téma súťaže sa niesla v znení  Спасибо за мир!  Vďaka za mier! Je veru začo ďakovať, preto sme aj v úvodnom slove spoločne vzdali hold minútou ticha všetkým obetiam 2. svetovej vojny. Norbert prednášal úryvok z diela Michaila Alexandroviča Šolochova – Osud človeka! Toto dielo je označované ako jedno z najzávažnejších diel povojnovej sovietskej literatúry. Trojčlenná komisia bola milo prekvapená z jeho prednesu a tiež  pochválili aj jeho herecké vystupovanie. A tak sme vyhrali! Vyhrali sme 1. miesto a tak si vydobyli postup na Celoslovenské kolo do Košíc, ktoré sa uskutoční 28.2.2020. Po odovzdaní diplomu sme už s radosťou mysleli na cestu domov, avšak znova sme sa tešili z ďalšieho ocenenia. Norbert získal aj cenu od Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove. Pracovníčka Ruského centra Norbertovi tiež zablahoželala k víťazstvu a poďakovala mu za jeho záujem pracovať s ruským jazykom a zaželala mu veľa úspechov. Na našom Gymnáziu sa prvý rok vyučuje ruský jazyk a hneď v tomto prvom roku začíname s úspechom! Ďakujem Norbertovi za jeho záujem šíriť hodnotnú ruskú literatúru a zodpovedný prístup k výučbe ruského jazyka.

      Mgr. Ivana Janočková

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Oznamujeme rodičom, že rodičovské združenie sa uskutoční vo štvrtok 23.1.2020 v čase od 14:30 do 17:00 hod. a to formou individuálnych konzultácií.

    • Exkurzia - Adventná Praha
     • Exkurzia - Adventná Praha

     • 42 študentov  a traja učitelia Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou navštívili v dňoch 13. a 14. decembra 2019 hlavné mesto  Českej republiky Prahu.  Cieľom exkurzie bolo zoznámiť študentov   s hlavným mestom Prahou, architektonickým skvostom na Vltave, ktorý leží v srdci Európy a je jedným z najkrásnejších miest na svete.  Mesto, ktoré má mnoho podôb: zlatá a stovežatá Praha, pamiatka UNESCO.

      Program exkurzie:

      1. deň: Černinský palác, Loreta, návšteva Pražského hradu ( veľký okruh), Jezuliatko, Karlov most. Vrcholom dňa bola sv. omša vo františkánskom Kostole Panny Márie Snežnej na Václavskom  námestí. Správca farnosti bol nadšený z našej účasti na sv. omši i ochoty dvoch chlapcov miništrovať.

      2.deň: Plavba s vianočne vyzdobeným parníkom po Vltave s vianočným pečivom a čajom, čokoládou alebo kávou, Lenovova stena, Clementínum, Staromestské námestie, Orloj a  druhé najväčšie hračkárstvo v Európe Hamleys.

      Ďakujem všetkým za modlitby a kolegom Rudovi a Ivane za spoluprácu i pedagogický dozor počas exkurzie. Šťastne sme sa vrátili v nedeľu v ranných hodinách.

            Sv. František, patrón nášho gymnázia, ďakujem Ti za ochranu. Pokoj a dobro. 

                                                                                                 Jaroslava Babejová

    • My sme to VYHRALI!!!
     • My sme to VYHRALI!!!

     • Tak toto sme si v piatok 13. decembra 2019 zakričali  pri vyhlasovaní výsledkov celoslovenskej súťaže EUROSCOLA 2020 v Bratislave na Palisádach.

      Projekt pripravila pre školy Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. No a víťazmi 13.ročníka sme sa stali MY!!! Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.

      Konkurencia silná! Aktivít mnoho! Kreativita mimoriadna! Súperenie fair-play! Motivácia veľká!

      Ako víťazi sme získali dvojdňový pobyt priamo v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Spolu 20 našich študentov a 2 učitelia zasadnú v dňoch 29. – 30. mája 2020 do lavíc europoslancov s ostatnými mladými z 27 (28?) krajín Európskej únie. Bude to simulované zasadnutie, kde sa bude diskutovať, navrhovať, riešiť, oponovať, pripomienkovať, schvaľovať... Presne tak, ako to naozaj robia europoslanci našej únie.

      Slávnostného vyhlasovania výsledkov sa v Bratislave zúčastnili europoslanci Ivan Štefanec, Róbert Hajšel a Michal Wiezik. Podľa slov Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie európskeho parlamentu na Slovensku sa do projektu zapojilo v tomto roku celkom 21 škôl z celého Slovenska.  Dominovali východniari, lebo až 8 škôl bol z Prešovského samosprávneho kraja.  Najviac ohýbanou témou bola téma klimatických zmien a zamyslenie sa mladých ľudí nad tým, čo môže urobiť Európska únia pre nich, ale aj čo môžu mladí dať Európskej únii. K najlepšej jedenástke škôl sa prihovorili jednotliví europoslanci.  Boli nadšení prístupom študentov k tejto súťaži, vyzdvihli ich mimoriadnu kreativitu a kvalitu podaných projektov.  No a podľa slov členky poroty a hlavnej organizátorky práve náš projekt „bol odsúdený na úspech“. Naozaj bol perfektný a to hlavne vďaka nášmu tímu Euroškolákov z II.AG a koordinátorom. Našu školu zastupovali pri vyhlasovaní výsledkov Eugénia Ficková, Klára Halasová, Tomáš Vida a Daniel Makranský spolu s Ing. Jozefom Vargom a Ing. Bernardínou Jedinákovou.  Ako víťazný tím sme prezentovali aktivity nášho projektu a verte, podľa slov jedného z europoslancov, to bol vysoký level a víťazstvo sme si veľmi zaslúžili.

      Po vyhodnotení nechýbali spoločné fotografie a aj  rozhovor pre Slovenský rozhlas. Reportáž bude v našom rozhlase v stredu 18. decembra po 14.hodine.

      Pobyt v Bratislave sme si naozaj užili. Prezradíme, že nechýbali napr. spoločné raňajky v „mekáči “, prehliadka historického centra mesta a prezidentského paláca. Zavítali sme aj na hrad a na hradné nádvorie, kde sú nádherné jasličky a živé zvieratká pri Betleheme, nechýbali fotky pri budove nášho parlamentu a cestou aj  úrad vlády, ministerstvá, národná banka...

      Množstvo fotografií môžete vidieť aj vo fotogalérii.

      PS 1/ Srdečne gratulujeme aj striebornému tímu, lebo to boli takisto študenti cirkevnej spojenej školy a to z Humenného. Teda cirkevné školy obsadili zlatú a striebornú priečku v celoslovenskej konkurencii.

      PS 2/ Víťazné školy programu EUROSCOLA 2020:

      1. Cirkevná spojená škola - Vranov nad Topľou
      2. Cirkevná spojená škola - Humenné 
      3. Gymnázium - Spišská Nová Ves
      4. Obchodná akadémia - Bratislava
      5. Stredná odborná škola - Snina
      6. Obchodná akadémia - Lučenec
      7. Gymnázium Alberta Einsteina - Bratislava
      8. Obchodná akadémia - Šurany
      9. Súkromné gymnázium - Žilina
      10. Gymnázium - Pezinok
      11. Gymnázium - Tvrdošín 
    • Prvé a druhé miesto na arcidiecéznej súťaži
     • Prvé a druhé miesto na arcidiecéznej súťaži

     • 6. 12. 2019 sa v Humennom uskutočnila súťaž „... A SLOVO BOLO U BOHA...“  v recitovaní kresťanskej literatúry.

      Zúčastnili sa na nej žiaci Prešovského i Košického kraja. Katarína Gazdová (II.AG) si v kategórii  SŠ (próza) vybojovala pekné 2. miesto. Klára Halasová (II.AG) sa v kategórii SŠ (poézia) umiestnila na krásnom 1. mieste.

      Obidvom našim vynikajúcim recitátorkám blahoželáme!

    • Misijný Mikulášsky Jarmok 2019
     • Misijný Mikulášsky Jarmok 2019

     • Dnešný deň, keď si celý svet pripomína život a skutky dobrosrdečnosti sv. Mikuláša, sme si aj my na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi priblížili jeho štedrosť, a to vo forme v poradí už tretieho Misijného Mikulášskeho Jarmoku.

      Deň sme začali prípravou predajných stánkov a pochutín v triedach. A potom to prišlo. Približne o deviatej hodine, keď p. riaditeľ oficiálne prestrihol stuhu, sa to všetko spustilo – ruch, vrava a snaha nakúpiť čo najviac za čo najmenej. To všetko s jediným podstatným rozdielom, že výťažok z predaja neputuje do našich vreciek, ale pre potreby ľudí v núdzi. Dnešný rok sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1014€.

      Po vyžrebovaní misijnej tomboly nasledovala sv. omša a po nej, s dobrým pocitom z prospešne minutých peňazí, sme sa vydali na cestu do našich domovov.

      Osobitná vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave ako aj samotnej realizácii jarmoku podieľali.

    • 1. miesto v Arcidiecéze!!!
     • 1. miesto v Arcidiecéze!!!

     • V 20. roku existencie nášho gymnázia a v roku 30. výročia slobody na Slovensku, pri 25. výročí súťaže Dedičstvo otcov, naše družstvo prvý krát v histórii našej školy vyhralo túto arcidiecéznu súťaž v cirkevných dejinách, ktorá sa uskutočnila na Cirkevnej spojenej škole sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Sme prví!!! A vďačíme za to dievčatám Laure Calkovej (kvarta), Terézii Haňovej (tercia) a Miške Novotnej (príma) pod vedením nášho učiteľa náboženstva Mgr. Matúša Haňova. Dievčatá boli skvelé, múdre i rýchle, a to rozhodlo o našom prvenstve. Ďakujeme Bohu za víťazstvo v konkurencii 13 družstiev celej Košickej arcidiecézy. Pripájame aj fotografie!

    • Beseda s primátorom a riaditeľom ÚPSVaR
     • Beseda s primátorom a riaditeľom ÚPSVaR

     • Dňa 11.11.2019 sa v spolupráci s Hornozemlínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou uskutoční beseda s Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta Vranov nad Topľou a PhDr. Jozefom Baranom, riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T.

    • Beseda s Martinom Klusom
     • Beseda s Martinom Klusom

     • V piatok 8.novembra 2019 zavítal medzi našich študentov podpredseda NR SR a podpredseda Výboru pre európske záležitosti Doc. PhDr.Martin Klus, PhD. MBA.

      Stretnutie so študentmi bolo zorganizované v rámci projektu EUROSCOLA 2020, ktorý práve v týchto dňoch vrcholí na školách celej Slovenskej republiky.

      No a beseda so skúseným politikom, politológom, diplomatom a vysokoškolským pedagógom bola čerešničkou na torte. Vzácneho hosťa sme v našom kruhu privítali zdramatizovanou básňou Óda na radosť, ktorá je hymnou európskej únie.Nechýbala pieseň od zlatého českého slávika Tomáša Klusa - Cesta.  Naši umelci - recitátori a hudobníci zapôsobili až tak, že nám po tele naskakovali zimomriavky.

      Neskôr sme predstavili našu školu nášmu hosťovi a nášho hosťa našich študentom. Celú diskusiu si moderovali študenti sami. Hlavnými témami diskusie boli témy Brexit z pohľadu SR ako členskej krajiny EÚ a Možnosti pre mladých ľudí v oblasti vzdelávania a pracovného uplatnenia v rámci únie. Študenti sa pýtali a pán podpredseda odpovedal rečou, ktorou hovoria mladí ľudia. Je vynikajúcim rétorikom a skúseným pedagógom, čo boli cítiť počas celej diskusie. Jeho reč nasvedčovala o tom, že je v zahraničnej politike ako ryba vo vode.

      No musíme povedať, že urobil dojem na študentov nielen ako skúsený diplomat, ale hlavne ako človek, ktorý je nevyliečiteľným politickým optimistom a maratóncom, vášnivým cestovateľom a športovcom. Po až maratónskej diskusii nám pán podpredseda napísal krásne slová do kroniky a rozlúčili sme sa ako inak - tradične vo folklórnom štýle a s košíkom plným jabĺk z plodov zeme a práce ľudských rúk nášho regiónu.

      Náš hosť sa cítil medzi nami veľmi dobre, o čom svedčila jeho uvoľnenosť, humor, láskavosť, selfíčka a bezprostrednosť. No a najväčšou odmenou pre nás bolo pozvanie do parlamentu 28.novembra, kedy bude prebiehať rokovanie a hodina otázok. Takže budeme mať možnosť vidieť v priamom prenose nielen našich poslancov, ale aj premiéra a našich ministrov.

      Srdečná vďaka, pán podpredseda!

      Pripájame fotografie.

    • Postup na česko-slovenské kolo súťaže Rozhoduj o Európe
     • Postup na česko-slovenské kolo súťaže Rozhoduj o Európe

     • V stredu 6.novembra 2019 sme sa spolu s 5. študentami nášho gymnázia zúčastnili súťaže Rozhoduj o Európe. Vyhlásila ju organizácia SFPA – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Študenti sa na jeden deň stali ministrami životného prostredia krajín Európskej únie a rokovali na „pôde“ Európskej Rady v Bruseli. Súťaže sa zúčastnilo 28 „ministrov,“ zo stredných škôl Prešovského kraja, ktorí zastupovali všetky krajiny únie. Modelové rokovanie malo hlavnú agendu : Nariadenie o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody. Téma nanajvýš aktuálna, no aj veľmi náročná na prípravu. Poviem vám, ministri bojovali naplno, obhajovali svoje požiadavky, diskutovali, navrhovali zmeny, dodatky, sprísnenia či uvoľnenia noriem. Prebiehali aj kuloárne rokovania. Presne tak, ako je to v Bruseli. Nakoniec odhlasovali návrh nariadenia, ale samozrejme, že tam boli zmeny a doplnky.

      Som veľmi rada, že študenti našej školy boli veľmi aktívni a naozaj vzorne reprezentovali našu školu vo veľmi silnej a tvrdej konkurencii. Našimi ministrami boli : Ján Demeter (minister za Švédsko), Tobias Hlad (Veľká Británia), Aneta Mitrišinová (Taliansko), Tamara Kučerová (Španielsko) a Eugénia Ficková (Rumunsko).

      S veľkou radosťou vám chceme oznámiť, že medzi tromi najlepšími rečníkmi bola práve naša Eugenika, ktorá získala druhé miesto a priamy postup na česko-slovenské kolo súťaže do Bratislavy. Tam sa v januári stretne 70 najlepších „ministrov a europoslancov“ zo Slovenska a Českej republiky. Máme z toho radosť! ĎAKUJEME študentom, že ich máme a že sú takí perfektní!

      Berka Jedináková

     • Naši v Bratislave

     • Norbert Jakubek (1.AG) a Martina Gajdošová (III.AG) si vo štvrtok 7.novembra prebrali ocenenia za druhé a tretie miesto v celoslovenskej súťaži Viem, čím budem a prečo. Slávnosť sa uskutočnila v Inchebe expo aréne na Medzinárodnom knižnom veľtrhu a výstave vzdelávania Bibliotéka- Pedagogika v Bratislave.

      Na tejto akcii sa naši žiaci stretli s absolventkou nášho gymnázia, Máriou Bílou, ktorá pracuje ako redaktorka Katolíckych novín.

    • Beseda o Európskom parlamente
     • Beseda o Európskom parlamente

     • 28. októbra sme sa v MsDK vo Vranove nad Topľou v rámci projektu EUROSCOLA stretli s europoslancom Ivanom Štefancom  a bývalým poslancom NRSR  Pavlom Zajacom. Počas tejto zaujímavej besedy sme sa mali možnosť opýtať otázky, ktoré nám vŕtali v hlave už dávno. Najviac nás zaujímal BREXIT. Pán europoslanec Štefanec nám vysvetlil, že aj pre samotnú Veľkú Britániu nie je výstup z Európskej únie  najlepším riešením, keďže so sebou prináša aj rôzne nevýhody. Tiež to, že je lepšie pre celú Európsku úniu ak odídu s dohodou.

      Pavol Zajac zase vyviedol z omylu všetkých, ktorí boli presvedčení, že naše členstvo v EÚ je možné vnímať len negatívne.  "Čo robí Európa pre nás ? "Eurofondy nám pomáhajú zveľaďovať naše okolie a tiež cestovanie a študovanie v zahraničí sú obrovskými výhodami, najmä pre nás mladých študentov. 

      Vďaka pánovi Ivanovi Štefancovi sme sa dozvedeli čím sa  prioritne bude zaoberať  Európsky parlament v tomto volebnom období. Prezradil nám aj svoje úspechy pri schvaľovaní niektorých zákonov.

      Na záver besedy sme sa rozlúčili so vzácnymi hosťami krátkou kultúrnou vložkou v podobe speváckeho vystúpenia.  Z tohto stretnutia si každý odniesol malý darček od  Ivana Štefanca a hlavne dobrý pocit z užitočne stráveného času a samozrejme  hlavu plnú nových vedomostí. Hosťom pekne ďakujeme, za to , že si na nás našli čas.

    • Striebro a bronz v celoslovenskej súťaži
     • Striebro a bronz v celoslovenskej súťaži

     • V mesiacoch september – október 2019 organizovala SEA,  Agentúra pre vzdelanie a vedu 5.ročník  súťaže “Viem, čím budem a prečo” . Do tejto celoslovenskej súťaže sa zapojili aj naši študenti, ktorí tak prepojili svoje vedomosti z personálneho manažmentu s krásou slovenského jazyka. No a s veľkou radosťou vám oznamujeme, že Norbert Jakubek z I.AG získal vo svojej kategórii krásne druhé miesto a Martina Gajdošová z III.AG vo svojej kategórii tretie miesto.

       

                  Oficiálne vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien prebehne vo štvrtok 7.11.2019 o 13:00 hod na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v bratislavskej Inchebe. Súčasťou odovzdávania cien bude aj šou Kúzelná fyzika.

      Blahoželáme k striebornému a bronzovému umiestneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Do súťaže sa zapojili z našej školy títo študenti so svojimi prácami :

      Norbert Jakubek - I.AG - Lebo to niekomu dlžíme...

      Martina Gajdošová - III.AG - Euro za život

      Eugénia Ficková - II.AG - Ciele cynickej filantropky

      Katarína Gazdová - II.AG - Nenápadná užitočnosť

      Miriam Hoľková - II.AG - Spolu to naozaj dokážeme

      Erik Franek - III.AG - Cesta pravdy je vždy lepšia

      Tamara Kučerová - III.AG - Som pre niečo predurčená

      Ján Damián Dráb - III.AG - Múdrosť nepozná hraníc

      Kamila Uhrinová - III.AG - Ani nie povolanie ale spôsob života.

    • Na CSŠ prebieha projekt PSK – Vybavenie streleckého krúžku
     • Na CSŠ prebieha projekt PSK – Vybavenie streleckého krúžku

     • Streľba zo vzduchovej pušky má na našej škole dlhoročnú tradíciu aj niekoľko popredných úspechov v okresných, či krajských kolách tejto súťaže jednotlivcov aj súťažných družstiev.

      Vďaka novému športovému vybaveniu zakúpenému z projektu s názvom „Vybavenie streleckého krúžku“ sa môžu naši žiaci pripraviť na súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky. Tento projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

      Streľbe sme sa venovali aj počas jesennej praktickej časti Účelového cvičenia na ochranu života a zdravia.

      Pred samotným realizovaním praktickej časti Účelového cvičenia na ochranu života a zdravia sme uskutočnili teoretické aj praktické cvičenie pre samotných učiteľov. Poučili sme učiteľov v oblasti bezpečnosti zaobchádzania so zbraňou a prakticky zrealizovali streľby zo vzduchových zbraní na terč aj biatlonové strelničky na vzdialenosť 10 m.

      Na každoročnom realizovanom Kurze ochrany človeka a prírody je streľba disciplínou, v ktorej si žiaci overujú svoje zručnosti nadobudnuté počas jednotlivých účelových cvičení.

      Spomínané cvičenia a kurzy naša škola každoročne organizuje pre všetkých žiakov II. stupňa základnej školy, ako aj  žiakov nášho gymnázia.

      Cieľom projektu s podporou PSK bolo vybavenie Streleckého krúžku, a to  sa podarilo naplniť.

      Streleckým krúžkom sme rozšírili ponuku krúžkov na našej škole a ponúkli tak žiakom možnosť získať informácie, vedomosti a zručnosti aj v takejto športovej disciplíne. Zároveň ich takto môžeme pripravovať na reprezentáciu našej školy v spomínaných  súťažiach.