• Erasmus+ Turecko 2019

     • Aktuálne fotografie z mobility našich žiakov a učiteľov v Turecku.

      Aktuálne fotografie z partnerskej školy ODTÜ v Turecku.

    • Začala sa EČ MS
     • Začala sa EČ MS

     • V utorok 12.marca 2019 sa začala v našom gymnáziu externá časť maturitnej skúšky. O 8.00h poprosili naši maturanti o Božiu pomoc počas sv.omše, ktorú celebroval pán kaplán Mgr. Mathias Gočík. Po sv.omši začali svoju písomnú maturitu z rodného slovenského jazyka. V stredu 13.3.2019 ich čaká maturitný test a úvaha z cudzieho jazyka a vo štvrtok 14.3.2019 to bude maturitný test z matematiky. Myslíme na našich maturantov, aby úspešne vykročili k skúške dospelosti.

     • Podpora rozvoja športu na rok 2018

     • Naša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Ďalším z nich je projekt "Športová výbava pre Cirkevnú spojenú školu, Vranov n.T.", ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. V tomto projekte sme sa primárne zamerali na rozvoj telesných schopností žiakov v oblasti gymnastiky a zároveň aj na rozvíjanie talentu žiakov v oblasti kolektívnych športov. Boli zakúpené učebné pomôcky ako gymnastická lavička s kladinou, balančné dosky pre koordináciu,  gymnastická koza s odrazovou doskou, žíněnky, šplhacie laná, diskové značky, odrazová doska s rámom pre skok do diaľky, zarážacie brvno pre vrh guľou, basketbalové koše, siete na bránky a futbalové lopty. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2018". 

     • Deň otvorených dverí 2019

     • V rámci Dňa otvorených dverí  2019 pripravili žiaci nášho gymnázia  pre našich hostí   workshopy, ktoré  im priblížili výučbu na našej škole. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí  sa v hojnom počte zúčastnili na DOD 2019  a dúfame, že ich program a prezentácia školy upútala. Tešíme sa na  nových  žiakov nášho gymnázia a  prajeme im všetko dobré do budúcnosti.

     • Mobilita u partnera v Dánsku

     • Tento týždeň sa skupina 5 žiačok (kvarta/tercia) našej školy spolu s 2 učiteľkami (Mgr. K. Nemcová a Mgr. A. Šnajderová) zúčastňujú mobilitného stretnutia v partnerskej škole (Gug Skole) v dánskom meste Aalborg.

      Jedná sa o v poradí už druhe stretnutie organizované v rámci nášho medzinárodného projektu programu Erasmus+ s názvom Be Allies Not Bullies. Témou projektu je snaha o lepšiu identifikáciu, prevenciu a v neposlednom rade aj riešenie prípadov šikanovania v akejkoľvek jeho podobe.

      Pevne veríme, že po návrate domov sa príbehy o tom, aké to tam bolo, budú ešte dlho šíriť nielen po chodbách našej školy.

      Projekt Be Allies Not Bullies je na našej škole realizovaný vďaka finančnej podpore programu Erasmus+.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v našej škole uskutočnilo  8. 2. 2019.  Aké bolo vyhodnotenie?

       

      Kategória 5. a 6. ročník, príma

             Poézia

      1. miesto: Dorothy Kľučárová
      2. miesto: Kamila Macková

      Próza

      1. miesto: Mikuláš Gazda
      2. miesto: Tamara Tuľáková

       

      Kategória 7. –  9. ročník,  sekunda  –   kvarta

             Poézia

      1. miesto: Mária Hrubovská
      2. miesto: Gregor Halas

       Próza

      1. miesto: Pavol Gazda
      2. miesto: Kristína Krajňáková
      3. miesto: Anna-Mária Vaverčáková

       

      Kategória SŠ

             Poézia

      1. miesto: Klára Halasová, Eugénia Ficková

             Próza

      1. miesto: Katarína Gazdová
    • Prerušenie vyučovania
     • Prerušenie vyučovania

     • Na základe rozhodnutia a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 14.2.2019 do 15.2.2019 v organizačnej zložke základná škola – budova Bernolákova 92 a gymnázium – budova Školská 650 Vranov nad Topľou.

      Vyučovanie začne po jarných prázdninách 25.2.2019.

      PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     • Dres od Jána Laca

     • Dnes sa po sv. omši na 1. stupni našej základnej školy žrebovalo o hokejový dres s podpisom Jána Laca. Šťastným výhercom sa stal Daniel Kľučár z triedy IV.A.

     • Mikulášsky misijný jarmok

     • 6.12.2018 sa v našej škole uskutočnil jarmok, ktorý  s nadšením pripravili žiaci s pomocou rodičov, učiteľov a kňazov.

      Školská chodba sa zaplnila stánkami s výborným jedlom a s vlastnoručne pripravenými výrobkami. Zisk z jarmoku bol 976,60 eur.  Bude použitý na misijné účely.

      Po jarmoku nasledovala svätá  omša, ktorou sme sa poďakovali za všetky dary od nášho Nebeského Otca i za to, že aj my všetci môžeme byť darom pre iných.

     • Projekt "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia telocvične"

     • ša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Jedným z nich je aj projekt "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia telocvične", ktorého cieľom je zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. Dňa 25.10.2018 sa v rámci tohto projektu uskutočnil malý florbalový turnaj žiakov osemročného gymnázia, z ktorého fotografie si môžte pozrieť v galérii. Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.   

     • Európsky deň jazykov v projekte Erasmus+

     • Dnes sme v rámci projektu Erasmus pod názvom Motivation by Innovation oslávili Európsky deň jazykov. Napriek tomu, že tento deň sa obvykle uskutočňuje 26. septembra, radi sme počkali na našu vzácnu návštevu z Dánska, Portugalska, Turecka a Poľska, aby sme sa spolu s nimi zúčastnili aktivít v rámci projektu Erasmus +.

     • Prechádzka „Korunami stromov“

     • Žiaci  nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou si v piatok 21. septembra vychutnali zaslúženú výhru v Bachledovej doline na Chodníku korunami stromov.

      Takmer 50-tka žiakov dvakrát vyhrala  1. miesto v charitatívnej zbierke nadácie Úsmev ako dar a odmenou im bolo perfektné a slnečné dopoludnie v prekrásnom prostredí Bachledovej doliny.

      Srdečná vďaka patrí  všetkým žiakom za ich pomoc pri verejných zbierkach  ako aj nadácii Úsmev ako dar, že takto motivuje mladých ľudí, aby sa podieľali na pomoci deťom, ktoré  nemali v živote toľko šťastia.

      Ďakujem všetkým za úžasný deň, plný zážitkov a teším sa na budúce aktivity.