• Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Oznamujeme žiakom, ktorých sa to týka, že komisionálne skúšky sa uskutočnia dňa 28.8.2019 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. v budove školy Školská 650, Vranov nad Topľou.

     • Maturita 2019

     • V dňoch 27.5.-29.5.2019 prebiehala na našej škole ústna časť internej časti maturitnej skúšky. Túto skúšku dospelosti úspešne absolvovalo všetkých 36 maturantov. Veľmi sa z toho tešíme a zároveň im prajeme, aby takto úspešne pokračovali aj v štúdiu na vysokej škole. Z priebehu maturitnej skúšky prinášame niekoľko momentiek:

    • Testovanie ECDL
     • Testovanie ECDL

     • V piatok 10.5.2019 sa na našej škole uskutočnilo prvé testovanie ECDL v rámci projektu IT akadémia. ECDL (European Computer Driving Licence) je systém na overovanie znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou, do ktorého sa za 20 rokov existencie zapojilo 10 miliónov ľudí.

      Tento medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je akceptovaný aj slovenskými zamestnávateľmi, majú naši žiaci možnosť získať cez projekt IT akdémie bezplatne. Na úspešné získanie certifikátu je potrebné absolvovať vybrané 4 moduly s úspešnosťou minimálne 75 %.

      Prvú skupinu testovaných žiakov tvorili naši maturanti informatiky. Veríme, že po vyhodnotení testovania sa budú tešiť zo získania certifikátu ECDL.

    • Exkurzia Viedeň
     • Exkurzia Viedeň

     • V dňoch 5. – 8. mája sme mali možnosť zúčastniť sa dvojdňovej exkurzie v mestách Bratislava a Viedeň. Našu posádku tvorilo 8 dievčat a 5 chlapcov z III.AG triedy a panie učiteľky Mgr. Slavomíra Kisilová a Ing. Terézia Mašlanková. Hneď na začiatku sme navštívili TV Markízu. Bratislavu sme videli z okien vláčika „Prešporáčika“, kde počas jazdy sme mali možnosť vidieť: Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia,

      kalvínsky kostol, Blumentálsky kostol, Pyramída, Úrad vlády, Prezidentský palác, Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, nábrežie a z vyhliadkovej veže UFO. Počas prechádzky sme prešli pamiatky, ktoré nebolo možné vidieť z vláčika – Staré mesto – Michalská brána, františkánsky kostol, Modrý kostolík.

      V utorok ráno sme sa vlakom presunuli do Viedne. Vo Viedni nás čakala naša milá sprievodkyňa Kristínka. Vďaka nej sme videli dominanty Viedne – zámok Belveder, Viedenskú operu, zámok Hofburg, budovu rakúskeho parlamentu a zámok Schönbrunn a jeho záhrady, Dóm svätého Štefana aj zábavný park Prater. Pri každej pamiatke si každý z nás vyskúšal úlohu sprievodcu a takto sme sa navzájom obohatili zaujímavosťami o týchto pamätihodnostiach. Počas tejto exkurzie sme sa aj my navzájom viac spoznali a utužili naše kolektívne vzťahy. Naučili sme sa orientovať v metre a otestovali sme aj naše jazykové schopnosti z nemčiny. Z exkurzie si odnášame mnoho nových poznatkov i spoločné zážitky, na ktoré nikdy nezabudneme. ĎAKUJEME!

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • V okresnom kole recitačnej súťaže Štúrov Zvolen dosiahli naši žiaci pekné výsledky:

       

      Kategória 2. stupeň ZŠ:

      Daniel Mucha (tercia) - 3. miesto

       

      Kategória SŠ:

      Miriam Hoľková (I.AG) - čestné uznanie

      Eugénia Ficková (I.AG) - 3. miesto

      Katarína Gazdová (I.AG) - 1. miesto

       

      Blahoželáme a ďakujeme za peknú reperezentáciu našej školy.

    • Morálne ocenenie
     • Morálne ocenenie

     • Dnešný deň, kedy si pripomíname sviatok sv. Dominika Savia, je tiež dňom morálneho oceňovania zamestnancov cirkevných škôl otcom biskupom.

      Z jeho rúk si tak na návrh vedenia školy tento rok ocenenie prevzali:

      • Gabika Mošková, učiteľka
      • Monika Klaciková, učiteľka
      • Anna Gazdová, mzdová účtovníčka

      K oceneniu srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za čas obetovaný pre rozvoj našej cirkevnej školy.

    • Pedagogická rada
     • Pedagogická rada

     • Pedagogická rada za 3. štvrťrok sa uskutoční dňa 15.4.2019 (pondelok) o 14.00 hod. Zameraná bude na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správanie žiakov za sledované obdobie.

    • Pytagoriáda - 1. miesto
     • Pytagoriáda - 1. miesto

     • Srdečne gratulujeme úspešným riešiteľom okresného kola Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.3 – 27.3.2019 v CVČ vo Vranove nad Topľou.

      Našu školu úspešne reprezentovali Laura Calková, ktorá sa umiestnila v kategórii P8 na 1. mieste a Zuzana Kentošová, ktorá v kategórii P5 obsadila 4. miesto.

    • Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)
     • Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)

     • Hviezdoslavov Kubín  (okresné kolo)

      26. marca 2019 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku konala okresná súťaž HK v kategórii SŠ. Zúčastnili sa na nej aj naši študenti, ich umiestnenie bolo takéto:

      Kategória poézia

      1. miesto  —  Klára Halasová (I. AG)
      2. miesto  —  Jakub Smolák (III. AG),  Eugénia Ficková  (I. AG)

      Kategória próza

            3. miesto  —  Katarína Gazdová (I. AG)         

       

      Našim úspešným recitátorom zo srdca blahoželáme!

       

    • Python na škole
     • Python na škole

     • Od tohto školského roku sme v rámci obsahu vzdelávania v predmete informatika uskutočnili jednu zásadnú zmenu. Naši prváci sa už nebudú učiť programovať v Pascale v prostredí Lazarus, ale v modernom programovacom jazyku Python. Prečo Python? Je to podobne ako aj Lazarus odporúčaný jazyk pre prípravu na maturitu, avšak je to oveľa praktickejší jazyk, ktorý používa napr. CERN, Google, Facebook, YouTube, Mozilla a iní. Zároveň sa tento programovací jazyk učia študenti na špičkových univerzitách a mnoho škôl aj na Slovensku prechádza na výučbu programovania v tomto jazyku.

      Aktuálny stav zobrazuje nasledujúca mapa:


      O tom, že Python parí medzi najpopulárnejšie a najžiadanejšie jazyky na svete si môžete prečítať aj v tomto odkaze

      http://techclick.sk/technologie/data-a-analyza/ktore-programovacie-jazyky-by-sme-sa-mali-ucit-v-roku-2019/

       

      V tomto článku sa okrem iného dočítate, že podľa rebríčka IEEE The 2018 Top Programming Languages v TOP3 je aktuálne poradie takéto:

      Python, C++ a za nimi je Java.

      Veríme, že prechodom na Python budú mať naši absolventi väčšie uplatnenie na trhu práce v oblasti informačno-komunikačných technológií.

     • Erasmus+ Turecko 2019

     • Aktuálne fotografie z mobility našich žiakov a učiteľov v Turecku.

      Aktuálne fotografie z partnerskej školy ODTÜ v Turecku.

    • Začala sa EČ MS
     • Začala sa EČ MS

     • V utorok 12.marca 2019 sa začala v našom gymnáziu externá časť maturitnej skúšky. O 8.00h poprosili naši maturanti o Božiu pomoc počas sv.omše, ktorú celebroval pán kaplán Mgr. Mathias Gočík. Po sv.omši začali svoju písomnú maturitu z rodného slovenského jazyka. V stredu 13.3.2019 ich čaká maturitný test a úvaha z cudzieho jazyka a vo štvrtok 14.3.2019 to bude maturitný test z matematiky. Myslíme na našich maturantov, aby úspešne vykročili k skúške dospelosti.

     • Podpora rozvoja športu na rok 2018

     • Naša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Ďalším z nich je projekt "Športová výbava pre Cirkevnú spojenú školu, Vranov n.T.", ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. V tomto projekte sme sa primárne zamerali na rozvoj telesných schopností žiakov v oblasti gymnastiky a zároveň aj na rozvíjanie talentu žiakov v oblasti kolektívnych športov. Boli zakúpené učebné pomôcky ako gymnastická lavička s kladinou, balančné dosky pre koordináciu,  gymnastická koza s odrazovou doskou, žíněnky, šplhacie laná, diskové značky, odrazová doska s rámom pre skok do diaľky, zarážacie brvno pre vrh guľou, basketbalové koše, siete na bránky a futbalové lopty. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2018".