• Súťaž v šachu

     • Dnes (13.11.2017) sa v Humennom uskutočnilo regionálne kolo v súťaži v šachu. Naši súťažiaci Martin Klacik (kvinta)  a Veronika Bubnárová (IV.AG) obsadili vo svojich kategóriách krásne 2. miesto, čím si zabezpečili postup  na krajské majstrovstvá stredných škôl. Ďakujeme a blahoželáme.

    • Čítačka s písačkou
     • Čítačka s písačkou

     • 19. októbra 2017 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Čítačka s písačkou. Spisovateľka Alžbeta Verešpejová hodnotila 118 literárnych prác. Do súťaže sa zapojili aj žiaci z našej školy a v kategórii 6.-7. ročník získal Imrich Vaško (sekunda) za prácu Štyri ročné obdobia  3. miesto. Za kolektívnu prácu Carrotland dostali diplomy za humorné vyznenie diela títo naši žiaci zo sekundy: Dominik Ocilka, Adam Benčo, Imrich Vaško, Bianka Kundravá, Barborka  Hrubovská, Laura Calková. Blahoželáme!

    • Školský rok 2017/2018 - 26. rok existencie našej školy
     • Školský rok 2017/2018 - 26. rok existencie našej školy

     • Školský rok 2017/2018 - 26. rok existencie našej školy:

      Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou

      org. zložky:

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

      Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi

       

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Dňa 4. septembra 2017 (pondelok) - kostol sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - slávnostná sv. omša  so začiatkom o 8.30 hod.

    • S Pánom môžeme všetko. Nový šk. rok 2017/2018
     • S Pánom môžeme všetko. Nový šk. rok 2017/2018

     • Milí učitelia, dovolenky končia.Všetci spolu začíname prípravu na nové obdobie školského  roka 2017/2018. Vstupujeme do 26. roka našej  práce vo vinici Pánovej.

      S Božou pomocou zvládneme všetky nástrahy a náročné úlohy i nové výzvy. Nech nám Pán pomáha. S Pánom môžeme všetko! Pokoj a dobro! Teším sa na pondelok 28.8.2017, 8 00 hod.na RO Školská 650.

      Sv. Dominik Savio, sv. Klára a sv. František Assiský, orodujte za nás.

      Marián Babej